Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Úvodný5742 SGWaAP
0.447Úvod2616 SGWaAP
0.590Zhrnutie1262 SGWaAP
0.600Záverečný8650 SGWaAP
0.601Obsah9729 SGWaAP
0.607Časť10925 SGWaAP
0.617úvodná115711 SGWaAP
0.621Dôležitý2376 SGWaAP
0.633Kľúčový5564 SGWaAP
0.634Oficiálny4793 SGWaAP
0.647Téma4695 SGWaAP
0.652Záver9008 SGWaAP
0.656Podrobný2778 SGWaAP
0.659Prezentácia3972 SGWaAP
0.663Príprava6303 SGWaAP
0.666Článok20284 SGWaAP
0.667Pozvánka2799 SGWaAP
0.671Aktivita8904 SGWaAP
0.672Nasledujúci1044 SGWaAP
0.676Súhrn1582 SGWaAP
0.676Jednotlivý2861 SGWaAP
0.681Rozšírený2645 SGWaAP
0.682Charakteristika2838 SGWaAP
0.686Informácia3767 SGWaAP