Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Úvod2616 SGWaAP
0.447Úvodný5742 SGWaAP
0.520Problematika1944 SGWaAP
0.538Téma4695 SGWaAP
0.540Zhrnutie1262 SGWaAP
0.554Abstrakt1677 SGWaAP
0.563Dôležitý2376 SGWaAP
0.584Záver9008 SGWaAP
0.600Kľúčový5564 SGWaAP
0.602Teoretický811 SGWaAP
0.602Časť10925 SGWaAP
0.604Stručný2401 SGWaAP
0.608Definícia2909 SGWaAP
0.609Obsah9729 SGWaAP
0.609Východisko1009 SGWaAP
0.616Vybraný4386 SGWaAP
0.619Vzťah3005 SGWaAP
0.621Literatúra3610 SGWaAP
0.631Dôležitosť494 SGWaAP
0.636Pojem994 SGWaAP
0.637Systematický768 SGWaAP
0.642Charakteristika2838 SGWaAP
0.644Príručka1522 SGWaAP
0.645Výchova3162 SGWaAP