Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Úvaha1230 SGWaAP
0.515Rozprava765 SGWaAP
0.619Prednáška2755 SGWaAP
0.620Filozofický2042 SGWaAP
0.627Filozofia1529 SGWaAP
0.645Zamyslenie537 SGWaAP
0.646esej40178 SGWaAP
0.649Kritika1452 SGWaAP
0.651Básnický666 SGWaAP
0.652Literatúra3610 SGWaAP
0.654Výklad1735 SGWaAP
0.658Citát771 SGWaAP
0.659Problematika1944 SGWaAP
0.669Básnik1643 SGWaAP
0.669Spisovateľ1575 SGWaAP
0.669Fenomén703 SGWaAP
0.674Dejiny4638 SGWaAP
0.679Poézia2045 SGWaAP
0.681Úvod2616 SGWaAP
0.684Náboženstvo1639 SGWaAP
0.684Verš791 SGWaAP
0.689Kríza2801 SGWaAP