Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.205ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.416brannobezpečnostný_výbor1016 SGWaAP
0.436NR_SR150980 SGWaAP
0.439Gábor_Gál3273 SGWaAP
0.459Katarína_Tóthová2120 SGWaAP
0.461mandátový2721 SGWaAP
0.467Tibor_Cabaj982 SGWaAP
0.478plénum37577 SGWaAP
0.492Súdny19409 SGWaAP
0.498NRSR8398 SGWaAP
0.500Drgonec2547 SGWaAP
0.502Miroslav_Číž1282 SGWaAP
0.507nezlučiteľnosť_funkcia3459 SGWaAP
0.510Výbor_NR2924 SGWaAP
0.511Osobitný_kontrolný616 SGWaAP
0.511Mandátový415 SGWaAP
0.519Lucia_Žitňanská10787 SGWaAP