Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ústí8848 SGWaAP
0.201Labe13404 SGWaAP
0.302Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.313Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.315Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.367Olomouc30636 SGWaAP
0.377Jihlava8853 SGWaAP
0.395Zlín27250 SGWaAP
0.413Ostrava48494 SGWaAP
0.414Brno128963 SGWaAP
0.415Pardubice16787 SGWaAP
0.426Svitavy1202 SGWaAP
0.438Plzeň34859 SGWaAP
0.446Kroměříž3843 SGWaAP
0.447Králové2113 SGWaAP