Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Úradný3636 SGWaAP
0.651úradná46538 SGWaAP
0.652úradná_tabuľa9458 SGWaAP
0.662Oficiálny4793 SGWaAP
0.666úradný38595 SGWaAP
0.718Zápisnica1286 SGWaAP
0.726Spravodajca998 SGWaAP
0.730úradný_vestník3132 SGWaAP
0.730Oznam2296 SGWaAP
0.731Úradný_vestník3218 SGWaAP
0.734Odvolací_komisia1209 SGWaAP
0.736Zverejnený811 SGWaAP
0.742Tlačivo992 SGWaAP
0.746Schválený1784 SGWaAP
0.752vývesná_tabuľa1935 SGWaAP
0.756Správa10348 SGWaAP
0.757Matrika1101 SGWaAP
0.757Oznámenie7170 SGWaAP
0.763Sekretariát2446 SGWaAP
0.763Matričný661 SGWaAP
0.765vestník11845 SGWaAP
0.765uverejnené10302 SGWaAP
0.767Záväzný1470 SGWaAP