Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Úrad_splnomocnenkyňa1130 SGWaAP
0.450splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.454Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.548rómska_komunita28721 SGWaAP
0.565Klára_orgovánová547 SGWaAP
0.613prevencia_kriminalita7334 SGWaAP
0.634dotačná_schéma1448 SGWaAP
0.646Splnomocnenec427 SGWaAP
0.646Úrad126956 SGWaAP