Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.216ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.311Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.349KV_KSS642 SGWaAP
0.353KSČ23660 SGWaAP
0.383OV_KSS1337 SGWaAP
0.421KSS34967 SGWaAP
0.465tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.476Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.490povereník3853 SGWaAP
0.496Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.499politbyro3043 SGWaAP
0.516byro1335 SGWaAP
0.525zjazd_KSČ3117 SGWaAP
0.528byro_ÚV587 SGWaAP
0.533Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.541povereníctvo4595 SGWaAP
0.556Vasil_Biľak1340 SGWaAP