Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.216ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.231Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.325KSČ23660 SGWaAP
0.427politbyro3043 SGWaAP
0.428tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.457Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.475zjazd_KSČ3117 SGWaAP
0.476Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.477OV_KSS1337 SGWaAP
0.481Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.484KV_KSS642 SGWaAP
0.485Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.486byro_ÚV587 SGWaAP
0.490byro1335 SGWaAP
0.521Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.522Husák14245 SGWaAP
0.533federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.534KSS34967 SGWaAP
0.542povereník3853 SGWaAP