Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ÚV8569 SGWaAP
0.611ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.629byro1335 SGWaAP
0.645Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.646NF3413 SGWaAP
0.657OV_KSS1337 SGWaAP
0.658SSR15520 SGWaAP
0.659ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.660KV_KSS642 SGWaAP
0.664VV18759 SGWaAP
0.668KSČ23660 SGWaAP
0.677KSS34967 SGWaAP
0.680MZV12379 SGWaAP
0.680Sekretariát2446 SGWaAP
0.689povereník3853 SGWaAP
0.690Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP