Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Írsko91483 SGWaAP
0.278Luxembursko25876 SGWaAP
0.281Holandsko128655 SGWaAP
0.288Dánsko78320 SGWaAP
0.290Škótsko32604 SGWaAP
0.298Portugalsko79466 SGWaAP
0.304Belgicko87645 SGWaAP
0.306Španielsko207032 SGWaAP
0.315Švédsko125486 SGWaAP
0.317severné_Írsko14780 SGWaAP
0.328Británia265870 SGWaAP
0.328Nórsko86347 SGWaAP
0.330Estónsko34538 SGWaAP
0.353Francúzsko376707 SGWaAP
0.355Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.369Litva46038 SGWaAP
0.373Lotyšsko43996 SGWaAP
0.373Fínsko90895 SGWaAP
0.375Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.393Wales20262 SGWaAP
0.395Anglicko168283 SGWaAP
0.396Taliansko310649 SGWaAP
0.403Grécko216454 SGWaAP
0.420Slovinsko80021 SGWaAP
0.433Nemecko603262 SGWaAP
0.434Malta35537 SGWaAP
0.434Island45693 SGWaAP
0.434Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.439Austrália121328 SGWaAP
0.443Rumunsko116902 SGWaAP
0.448Kanada153866 SGWaAP
0.449Cyprus56320 SGWaAP
0.467Rakúsko298290 SGWaAP
0.474Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.489Bulharsko90408 SGWaAP
0.492Albánsko25340 SGWaAP
0.494Macedónsko27312 SGWaAP
0.496Argentína52043 SGWaAP
0.502Poľsko370602 SGWaAP
0.513Arménsko15050 SGWaAP
0.514Brazília94977 SGWaAP
0.520Dublin20323 SGWaAP
0.525Japonsko165460 SGWaAP
0.527Čile18997 SGWaAP
0.527Škandinávia14321 SGWaAP
0.530Chorvátsko136871 SGWaAP