Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Írsko91483 SGWaAP
0.278Luxembursko25876 SGWaAP
0.281Holandsko128655 SGWaAP
0.288Dánsko78320 SGWaAP
0.290Škótsko32604 SGWaAP
0.298Portugalsko79466 SGWaAP
0.304Belgicko87645 SGWaAP
0.306Španielsko207032 SGWaAP
0.315Švédsko125486 SGWaAP
0.317severné_Írsko14780 SGWaAP
0.328Británia265870 SGWaAP
0.328Nórsko86347 SGWaAP
0.330Estónsko34538 SGWaAP
0.353Francúzsko376707 SGWaAP
0.355Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.369Litva46038 SGWaAP
0.373Lotyšsko43996 SGWaAP
0.373Fínsko90895 SGWaAP
0.375Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.393Wales20262 SGWaAP
0.395Anglicko168283 SGWaAP
0.396Taliansko310649 SGWaAP
0.403Grécko216454 SGWaAP
0.420Slovinsko80021 SGWaAP
0.433Nemecko603262 SGWaAP