Prepis slovenčiny alebo češtiny do hlaholiky


typ prepisu: ; číslice: ; Scriptura continua; Majuskula; Chorvátsky štýl;

© Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Vaše názory posielajte na adresu konstantinos @ juls.savba.sk.