Zborník VARIA VII

Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra - Piesok 3. - 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998. 323 s.

Kompletný zborník vo formáte PDF (2.6 MB).

Späť na zoznam zborníkov.