Zborník VARIA XXVIII

Varia. XXVIII. Zborník plných príspevkov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 20. 11. – 22. 11. 2019). Ed. J. Nemčeková – P. Petráš. Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Śtúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 250 s. ISBN 978-80-558-1632-6.

Zborník vo formáte PDF (5,9 MB).

Zborník abstraktov VARIA XXVIII

Varia. XXVIII. Zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 20. – 22. 11. 2019). Ed. J. Nemčeková – P. Petráš. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2019. 74 s. ISBN 978-80-558-1475-9

Zborník abstraktov vo formáte PDF (370 KB).

Späť na zoznam zborníkov.