Zborník VARIA XXV

Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017. 439 s. ISBN 978-80-971690-2-2.

Kompletný zborník vo formáte PDF (8,1 MB).

Varia. XXV. Zborník abstraktov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017. 52 s. ISBN 978-80-971690-3-9

Zborník abstraktov vo formáte PDF (620 KB).

Späť na zoznam zborníkov.