Zborník VARIA XVIII

Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov - Kokošovce-Sigord 3. - 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak - M. Ivanová - L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009. 784 s.

Zborník vo formáte PDF.

Dostupné tiež tu

Späť na zoznam zborníkov.