Zborník VARIA XIV

Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8.-10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava - Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006.

Kompletný zborník vo formáte PDF - štandardná kvalita (2.8 MB).

Kompletný zborník vo formáte PDF - vysoká kvalita (3.5 MB).

Späť na zoznam zborníkov.