SLOVENSKÁ
REČ


Časopis pre výskum slovenského jazyka

Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Tu nájdete vybrané čísla časopisu Slovenská reč.

Na správne prezeranie je potrebné v browseri použiť font, ktorý dokáže zobraziť všetky znaky používané v textoch (spojovníky, pomlčky a znaky transkripcie), napríklad DejaVu Sans/Serif, Lucida Sans Unicode alebo Arial Unicode MS.

Plugin na prezeranie DJVU formátu je dostupný napr. tu.

Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon).

Slovenská reč

Slovenská reč 1992