OĽGA SABOLOVÁ, rod. MAJCHEROVÁ

Nar. 14. 3. 1945, Prešov. Študovala v r. 1963 – 1968 na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (slovenský jazyk – dejepis). 1977 PhDr., 1996 Csc., 1999 doc. V r. 1968 – 1989 pôsobila na gymnáziu v Košiciach (profesorka), v r. 1989 – 1996 pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, od r. 1997 Prešovskej univerzity (odborná asistentka).

Pracuje v oblasti výskumu slovenskej jazykovednej a literárnovednej štylistiky (interpretácie umeleckých textov).

  1. Doplnky k bibliografii za roky 1989 – 1995

1992

1993

1994

1995

  1. Bibliografia za roky 1996 – 2000

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

Realizácia textu. 3. Levoča, Modrý Peter 1996 (redaktorka).

Literatúra