SIBYLA MISLOVIČOVÁ

Nar. 30. 6. 1958, Bratislava. Študovala v r. 1978 – 1982 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – poľský jazyk). 1985 PhDr. Pôsobila v r. 1983 – 1984 na Základnej škole v Bratislave, Jeremenkova ul. (učiteľka), od r. 1985 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborná pracovníčka).

Pracuje v oblasti výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, sociolingvistiky a kultúry jazyka.

1996

1997

1998

1999

2000

Prekladateľská činnosť

Andersen, H. Ch.: Rozprávky. Z poľ. vydania preložila a upravila S. Mislovičová. Bratislava, MATYS 1999. 136 s.

Redakčná činnosť

Kultúra slova, 30, 1996 – 34, 2000 (výkonná redaktorka).

Slovenčina v Slovenskom rozhlase v súvislosti s kultúrou a spôsobom myslenia. Zborník z jazykovej konferencie. Bratislava, Slovenský rozhlas – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2000, s. 114 s. (zodpovedná redaktorka s I. Jenčom).

Literatúra