KATARÍNA HABOVŠTIAKOVÁ, rod. KUCHÁRIKOVÁ

Nar. 18. 5. 1929, Jasovský Podzámok, teraz časť obce Jasov, okr. Košice-okolie. Študovala v r. 1947 – 1951 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk – francúzsky jazyk), v letnom semestri študovala r. 1947/48 na Štátnej univerzite v Belehrade (srbochorvátsky jazyk – ruský jazyk). 1952 PhDr., 1962 CSc., 1975 doc. V r. 1951 – 1953 pracovníčka Štátneho nakladateľstva (terajšieho Slovenského pedagogického nakladateľstva) v Bratislave (redaktorka), v r. 1953 – 1966 pracovníčka Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave, v r. 1967 – 1974 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborná pracovníčka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka), v r. 1974 – 1987 pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre (odborná asistentka, docentka), od r. 1987 na dôchodku.

Pracuje v oblasti dejín slovenského jazyka, dialektológie, lexikografie a jazykovej kultúry.

1996

1997

1998

1999

2000

Literatúra