MIROSLAV DUDOK

Nar. 31. 7. 1952, Erdevik, okr. Šíd, Vojvodina (Juhoslávia). Študoval v r. 1971 – 1976 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk). 1979 PhDr., 1987 DrSc., 1988 prof. V r. 1976 – 1977 pôsobil v slovenskej redakcii Rádiotelevízie Nový Sad, Juhoslávia (redaktor), od r. 1977 na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade (asistent-praktikant vo vedeckej činnosti, asistent vo výuke, vedecký pracovník, docent, mimoriadny profesor), od r. 1988 na Filozofickej fakulte Univerzity v Belehrade (profesor), od r. 1997 na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne (profesor), v r. 1997 – 2001 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (vedúci vedecký pracovník), od r. 2001 pracovník Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (profesor).

Pracuje v oblasti textovej jazykovedy, konfrontačnej jazykovedy, sociolingvistiky, aplikovanej lingvistiky, výskumu dejín slovakistiky, teórie a praxe prekladu a literárnej kritiky.

  1. Doplnky k bibliografii za roky 1974 – 1985

1978

1981

  1. Bibliografia za roky 1996 – 2000

1996

1997

1998

1999

2000

Redakčná činnosť

TEP 1996 (hlavný redaktor knižných vydaní Spolku vojvodinských slovakistov).

Marko, J.: Dejiči dom u Kovačici. 1. vyd. Nový Sad (Juhoslávia), Spolok vojvodinských slovakistov 2000 (redaktor).

Literatúra