MARTA BYSTRIANSKA

Nar. 8. 2. 1970, Hnúšťa, časť Likier, okr. Rimavská Sobota. Študovala v r. 1989 – 1995 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (slovenský jazyk – ruský jazyk – francúzsky jazyk). Od r. 1999 lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu.

Pracuje v oblasti lexikológie, konfrontačného výskumu slovenčiny a francúzštiny a v oblasti teórie prekladu.

1998

1999

Literatúra