MARTA PANČÍKOVÁ

NAR. 15. 9. 1944, POLTÁR. ŠTUDOVALA V R. 1962 – 1967 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (RUSKÝ JAZYK – POĽSKÝ JAZYK). 1977 PHDR., 1987 CSC. 1996 DOC. V R. 1967 – 1971 PÔSOBILA NA VOJENSKEJ POLITICKEJ AKADÉMII KLEMENTA GOTTWALDA V BRATISLAVE (ODBORNÁ ASISTENTKA), V R. 1971 – 1976 PRACOVNÍČKA ÚSTAVU SLOVENSKÉHO JAZYKA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVE (ŠTUDIJNÝ POBYT), V R. 1976 – 1978 PRACOVNÍČKA KATEDRY RUSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY V TRNAVE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, V R. 1978 – 1987 PRACOVNÍČKA KATEDRY SLAVISTIKY A INDOEUROPEISTIKY FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, OD R. 1987 PRACOVNÍČKA KATEDRY SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (ODBORNÁ ASISTENTKA), OD R. 1997 VEDÚCA KATEDRY.

Pracuje v oblasti výskumu poľského jazyka a konfrontačného poľsko-slovenského štúdia.

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Literatúra