KATARÍNA HABOVŠTIAKOVÁ, rod. KUCHÁRIKOVÁ

NAR. 18. 5. 1929, JASOVSKÝ PODZÁMOK, TERAZ ČASŤ OBCE JASOV, OKR. KOŠICE-OKOLIE. ŠTUDOVALA V R. 1947 – 1951 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE SLOVENSKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK – RUSKÝ JAZYK – FRANCÚZSKY JAZYK), V LETNOM SEMESTRI ŠTUDOVALA R. 1947/48 NA ŠTÁTNEJ UNIVERZITE V BELEHRADE (SRBOCHORVÁTSKY JAZYK – RUSKÝ JAZYK). 1952 PHDR., 1962 CSC., 1975 DOC. V R. 1951 – 1953 PRACOVNÍČKA ŠTÁTNEHO NAKLADATEĽSTVA (TERAJŠIEHO SLOVENSKÉHO PEDAGOGICKÉHO NAKLADATEĽSTVA) V BRATISLAVE (REDAKTORKA), V R. 1953 – 1966 PRACOVNÍČKA ÚSTAVU SLOVENSKÉHO JAZYKA SAV V BRATISLAVE, V R. 1967 – 1974 JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE (ODBORNÁ PRACOVNÍČKA, VEDECKÁ PRACOVNÍČKA, SAMOSTATNÁ VEDECKÁ PRACOVNÍČKA), V R. 1974 – 1987 PRACOVNÍČKA KATEDRY SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY V NITRE (ODBORNÁ ASISTENTKA, DOCENTKA), OD R. 1987 NA DÔCHODKU.

Pracuje v oblasti dejín slovenského jazyka, dialektológie, lexikografie a jazykovej kultúry.

  1. Doplnky k bibliografii za roky 1950 – 1975

1968

1971

  1. Doplnok k bibliografii za roky 1976 – 1985

1978

  1. Bibliografia za roky 1986 – 1995

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Literatúra