VLADO UHLÁR

16. 11. 1912, Pažiť, okr. Topoľčany - 2. 8. 1996 Ružomberok. Študoval v r. 1931-1936 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (slavistika - história). 1970 PhDr. V r. 1936-1938 pôsobil na gymnáziu v Košiciach, v r. 1938-1945 na učiteľskej akadémii v Prešove, v r. 1946-1948 na gymnáziu v Skalici, okr. Senica, v r. 1948-1971 na Strednej priemyselnej škole textilnej a papiernickej v Ružomberku, okr. Liptovský Mikuláš (profesor), v r. 1971-1972 pracovník archívu Bavlnárskych závodov Vladimíra Iľjiča Lenina v Ružomberku, od r. 1972 na dôchodku. 1969 Komenského medaila za obetavú prácu.

Pracoval v oblasti praktickej jazykovedy, onomastiky, dialektológie, terminológie, histórie a recitačného umenia.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Literatúra