MÁRIA IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, rod. IVANOVÁ

NAR. 24. 2. 1923, BATIZOVCE, OKR. POPRAD. ŠTUDOVALA V R. 1942-1947 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE SLOVENSKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK - NEMECKÝ JAZYK). 1949 PHDR., 1961 CSC. V R. 1947-1951 PRACOVNÍČKA NAKLADATEĽSTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A UMENÍ v Bratislave (vedúca redakcie), v r. 1952-1953 pracovníčka Ústavu slovenského jazyka SAVU v Bratislave, v r. 1953-1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967-1981 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (odborná pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka), od r. 1982 na dôchodku.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka, najmä v oblasti lexikológie a lexikografie, štylistiky a jazykovej kultúry.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Redakčná činnosť

Slovenská reč, 41, 1976 - 46, 1981, č. 1-4 (členka red. rady).

Literatúra