KATARÍNA HABOVŠTIAKOVÁ, rod. KUCHÁRIKOVÁ

NAR. 18. 5. 1929, JASOVSKÝ PODZÁMOK, OKR. KOŠICE. ŠTUDOVALA V R. 1947-1951 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE SLOVENSKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK - RUSKÝ JAZYK - FRANCÚZSKY JAZYK), V LETNOM SEMESTRI ŠTUDOVALA R. 1947/48 NA ŠTÁTNEJ UNIVERZITE V BELEHRADE (SRBOCHORVÁTSKY JAZYK - RUSKÝ JAZYK). 1952 PHDR., 1962 CSC., 1975 DOC. V R. 1951-1953 PRACOVNÍČKA ŠTÁTNEHO NAKLADATEĽSTVA (TERAJŠIEHO SLOVENSKÉHO PEDAGOGICKÉHO NAKLADATEĽSTVA) V BRATISLAVE (REDAKTORKA), V R. 1953-1966 PRACOVNÍČKA ÚSTAVU SLOVENSKÉHO JAZYKA SAV V BRATISLAVE, V R. 1967-1974 JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV V BRATISLAVE (ODBORNÁ PRACOVNÍČKA, VEDECKÁ PRACOVNÍČKA, SAMOSTATNÁ VEDECKÁ PRACOVNÍČKA), V R. 1974-1987 PRACOVNÍČKA KATEDRY SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY V NITRE (ODBORNÁ ASISTENTKA, DOCENTKA), OD R. 1987 NA DÔCHODKU.

Pracuje v oblasti dejín slovenského jazyka, dialektológie, lexikografie a jazykovej kultúry.

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Redakčná činnosť

Miesto historicko-jazykovedných disciplín vo vyučovaní. Nitra, Dekanát Pedagogickej fakulty v Nitre 1983 (vedecká redaktorka a zostavovateľka).

Literatúra