BOSÁK JÁN

Nar. 28.7.1939, Lišov, okr. Zvolen. Študoval v r. 1958-1963 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - ruský jazyk). 1974 CSc., 1980 PhDr. Od r. 1964 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (štipendista, vedecký ašpirant, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník). Od r. 1983 vedecký sekretár Oddelenia spoločenských vied SAV, člen Pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a člen Medzinárodnej komisie pre slovanské spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Od r. 1985 člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovensky jazyk.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka (tvorenie slov, morfematika, jazyková kultúra).

1965

 1. Frequency of Phonemes and Litters in Slovak and Numerical Expression of Some Phonemic Relations. - Jazykovedný časopis, 16, 1965, s. 120-134, slov. res. s. 134-135.

1966

 1. Bibliografia kvantitatívnej lingvistiky. /1. Kvantitativní lingvistika 1962, Novinky literatury - Společenské vědy, řada VI, Jazykověda - Literární věda, 1964, s. 457-488. - 2. Kvantitativní lingvistika 1963, tamže, roč. 1965, s. 225-254./ - Slovenská reč, 31, 1966, s. 171-172 (ref.).

1967

 1. Jazyková poradňa 4, Bratislava 1966. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 27-28 (ref.).
 2. Nový Babylon na Balatone? - Smena, 13.4.1967, s. 4 (posudok jazykovej stránky jedného turistického prospektu vydaného v Maďarskej ľudovej republike).
  1. Zauner, Praktická príručka slovenského pravopis, 3. vyd., Martin 1966. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 59-60 (ref.).
 3. Ešte raz Tarzan. Ako čítať Slovník slovenského jazyka. - Ľud, 26.10.1967, s. 5 (k používaniu slova plížiť sa v preklade románu Tarzan a jeho spracovaniu v Slovníku slovenského jazyka).
 4. Narodil sa „Čingischán“. - Kultúrny život, 22, 1967, č. 24, s. 12 (kritika formy „Čingischán“ použitej namiesto Džingischán v preklade románu V. Jana, Bratislava 1967).
 5. Občiansky preukaz. - Ľud, 10.2.1967, s. 5. - Tamže: Klinčeky (11.2., s. 5). - Platňa (12.2., s. 5). - „Behom“ (16.2., s. 5). - Pani (17.2., s. 5). - Pani doktorka (19.2., s. 5). - O bolestiach (21.2., s. 3).
 1. Po dvanásty raz v Dolnom Kubíne. - Kultúra slova, 1, 1967, s. 25-26, (správa o 12. Hviezdoslavovom Kubíne, konanom v dňoch 5.-9.10.1966 v Dolnom Kubíne).
 2. Chcete dokonale ovládať materinský jazyk? - Smena, 14.2. 1967, s. 6 (informácia o novom časopise Kultúra slova).

1968

 1. Dôležitá zmena v pravopise. - Ľud, 1.5.1968, s. 7.
 2. Slovenčina s obrázkami. /J. Mistrík, Slovenčina pre každého, Bratislava 1967./ - Kultúra slova, 2, 1968, s. 56-57 (ref.).
 3. Rétorika je rečníctvo. - P 24 - Pravda na weekend, 1, 1968, č. 6, s. 6.
 4. Insitné umenie. - In: Jazyková poradňa. 5. Red. G. Horák - J. Ružička, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968, s. 91-92.
 5. Žĺtok a bielok. - Ľud, 2.1.1968, s. 3. - Tamže: „Podieľať sa“ (5.1., s. 5). - Kto odvádza (6.1., s. 5). - Kráľova ulica - súdružka Kráľová (7.1., s. 5). - Na budúci rok (9.1., s. 3). - Tkanivo, nie „tkáň“ (10.1., s. 5). - Svetovosť a meravosť (11.1., s. 5). - Zbytočné uskutočňovanie (12.1., s. 5). - „Kominár“ (13.1., s. 5). - Dvíhať - zdvihnúť (zodvihnúť) (14.1., s. 5). - Zasa - zas - zase (16.1., s. 3).- Takmer a skoro (17.1., s. 5). - Nešťastný celý rad! (18.1., s. 5). - Čo s kohútikom (19.1., s. 5). - Mladší ako ja (20.1., s. 5). - Nehanbime sa za škatuľu! (21.1., s. 5). - Pritisnúť - pritisnutý (23.1., s. 3). - Zháňať - zohnať (24.1., s. 5). - Pyžama (1.2., s. 5). - Urobit' skúšky (3.2., s. 5). - Čajka, nie „racek“ (4.2., s. 5). - Viete (6.2., s. 3). - Paláce (7.2., s. 5). - Otep - otepi (8.2., s. 5). - Tie medaily! (20.2., s. 3). - Rezignovať na funkciu (9.4., s. 3). - Druhý význam rezignácie (11.4., s. 5). - Tie - tieto (12.4., s. 5). - Nešiel som - nešli sme (13. 4., s. 5). - Obecný nie je všeobecný (14.4., s. 5). - Naposledy o Bohemianse? (16.4., s. 3). - Dnešný dátum (17.4., s. 5). - Pokladať i považovat' (18.4., s. 5). - „Ukvapene?“ (19.4., s. 5). Klin - vklinený (20.4., s. 5). - Ako sa to robí (20.4., s. 5). - Kto zaspal? (23.4., s. 3). - Navyše (24.4., s. 5). - Štúdium - študijný (25.4., s. 5). - Juliska - na Juliske (26.4., s. 5). - Houpačka = „húpačka“? (27.4., s. 5). - Pevný ako skala, pevný ako oceľ (28.4., s. 5). - „Permanentné“ chyby? (30.4., s. 3). - „Horkokrvné“ ženy? (9.6., s. 5). - Veľa ráz, mnoho ráz (11.6., s. 3). - Bazaly - na Bazaloch (12.6., s. 7). - Cudzí chlieb (13. 6., s. 5). - Ešte jedno „tko“ (7.8., s. 7). - Cestujete, priatelia? (8.8., s. 5). - Dokedy „kotník“? (9.8., s. 5). - Čo máte na pitie? (11.8., s. 5). - Mäkčeň zmení význam! (13.8., s. 3). - Čo na to páni učitelia? (14.8., s. 7). - Podľa zásad rovnosti (15.8., s. 5). - „Kuchať“? Nikdy! (16.8., s. 5). - „Dielčia“ správa? (17.8., s. 5). - Naše reprezentačné mužstvo (18.8., s. 5). - Nehneváte sa, Horehronci? (20.8., s. 3). - Dakto nosí parochňu (21.8., s. 7). - Ako písať slová v slovenskom texte? (22.8., s. 3). - Kto zaspal? (31.8., s. 4). - Ako môže (1.9., s. 4). - Dokedy zelení? (3.9., s. 4). - Hrubou chybou (4.9., s. 4). - Spoliehate sa na vlastný rozum (5.9., s. 5). - Apelujeme na Vás (6.9., s. 5). - Pionierska ulica? (7.9., s. 5). - „Rtenka“? (8.9., s, 5). - Pipipipi (10.9., s. 3). - Jedna ulica (11,9., s. 7). - Evanjelium svätého Matúša (12.9., s. 5). - Zbytočnú čiarku (13.9., s. 5). - Jedno námestie (14.9., s. 5). - Striptíz, nie „striptýz“ (15.9., s. 5). - „Slavisti“ v Prahe (17.9., s. 3). - Porovnávacie dejiny (18.9., s. 7). - Atléti „atakujú“? (19.9., s. 5). - Popíjame burčiak (20.9., s. 5). - Železná disciplína (21.9., s. 5). - Mima + okrem (po druhý raz) (22.9., s. 5). - „Kyselé“ mlieko? (24. 9., s. 3). - Zbor národnej bezpečnosti (25.9., s. 7). - Mimo + okrem (26.9., s. 7). - Vrecko - vreckovať (27.9., s. 5). - „Hudba ide pop“ (28.9., s. 5). - Požiť alkohol. (29.9., s. 5). - Klinčeky (1.10., s. 3). - Cirkulár (cirkulárka) (2.10., s. 7). - „Pre“, „pre“, „pre“... (3.10., s. 5). - Ešte raz „pre“ (4.10., s. 5). - Čo spravil mäkčeň! (5.10., s. 5). - Oberačky (8.10., s. 3). - Na slovíčko, slovanisti! (8.11., s. 5). - Veru zbytočne (9.11., s. 5). - Haló, Avion? (12.11., s. 3). - Pamiatka a upomienka (13.11., s. 7). - Hovorte pokojne! (14.11., s. 5). - Zväz (15.11., s. 5). - Táto jeseň (16.11., s. 5). - Rekordy pri telefóne (20.11., s. 7). - Motoristi, pozor! (21.11., s. 5). - Ako spraviť „tygra“? (22.11., s. 5). - Čo tie nohavice? (23.11., s. 5). - Prior (v Priore) (26.11., s. 3). - Hmla - hmlistý (27.11., s. 7). - Vraj „úroda detí“! (28.11., s. 5). - Džez - džezový (29.11., s. 5). - „Klec“ zas padla(30.11., s.5). - Kto je „odvislý“? (3.12., s. 3). - Show? Schau? Šou? (5.12., s. 5). - Víkend (5.12., s. 5).

1969

 1. Návrat ku koreňom. - Kultúra slova, 3, 1969, s. 65-67.
  1. Mistrík, Frekvencia slov v slovenčine, Bratislava 1969. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 205-208 (ref.).
 2. Doplňovacia škola reči. /Jazyková poradňa 5, Bratislava 1968./ - Kultúra slova, 3, 1969, s. 252-253 (ref.).
 3. Prague Studies in Mathematical Linguistics, 1, 2, Praha 1966, 1967. - Jazykovedný časopis, 20, 1969, s. 193-195 (ref.).
 4. Muzikál a počítač. - Ľud, 5.2.1969, s. 7. - Tamže: „Batoľa“? (6.2., s. 5). - Čo sa tam „cpete“ (7.2., s. 5). - Ryba chladla... (8.2., s. 5). - Návod na niečo (11.2., s. 3). - Taký ľudský titulok! (12.2., s. 7). - Politika rasovej odlúčenosti (13.2., s. 5). - Poznáte tú populárnu speváčku? (14.2., s. 5). - Otroctvo (15.2., s. 5). - „Salám“, „salám“... (18.2., s. 3). - Plecnice na nohavice! (19.2., s. 7). - Espresso (20.2., s. 5). - Zahoďme raz „strádania! (21.2., s. 5). - Potemkinove dediny (22.2., s. 5). - Čaro krištáľu (25.2., s. 3). - „Stezkami“ zálesákov? (26.2., s. 7). - O jednom zlozvyku (27.2., s. 5). - Uhol - uhoľ (28.2., s. 5). - Predať - predávať (1.3., s. 5). - Aký „rajstrík“? (4.3., s. 3). - Nešiel som, nešli sme (30.4., s. 7). - Kengura, už nie „kenguru“! (5.5., s. 5). - Od kengury k bufetu (6.5., s. 3). - Medvieďa - medvieďatá (7.5., s. 7). - Bratislavská lýra - talianska líra (8.5., s. 5). - Nedajú sa zastaviť? (9.5., s. 7). - Šaľa - do Šale (13.5., s. 3). - Na koho tá chyba padne... (14.5., s. 7). - Psia búda (15.5., s. 5). -Bivakujete? (16.5., s. 5). - Eskimák - eskimácky (17.5., s. 5). - Guma, gumová obuv (20.5., s. 3). - Vypadlo nám á! (22.5., s. 7). - Hlásku ü nemáme! (22.5., s. 5). - Menčester, menčestrový (23.5., s. 5). - Poradník, nie „poradovník“ (24.5., s. 5). - Fanúšik - fanúškovia (27.5., s. 3). - Veľa, preveľa (28.5., s. 7). - Lodžia (29.5., s. 5). - Debut - debutant (30.5., s. 5). - Jedno tak, druhé inak? (31.5., s. 5). - Pýtické slová (4.6., s. 5). - Bistro (5.6., s. 5). - Gril (6.6., s. 5). - Viete, čo je skanzen? (7.6., s. 5). - Šansón, nie „šanzón“! (11.6., s. 7). - Nepreberajme zbytočne (12.6., s. 5). - Futbalisti Dózsu Újpest (13.6., s. 5). - Všetko naopak? (14.6., s. 7). - Dokedy športovci? (17.6., s. 3). - Chyby nie sú večné! (18.6., s. 7). - Kto otvára dvere (19.6., s. 5). - Priateľom trampom (20.6., s. 5). - Kempimg – kempovať (21.6., s. 5). - Denne striptíz (24.6., s. 3). Ako v Kocúrkove? (25.6., s. 7). - Muzikál, nie „musical“! (26.6., s 5). - „Jazdenky“ nemáme! (27.7., s. 5). - Čítajú nás v Smene? (28.6., s. 5). - Prepánajána! (1.7., s. 3). - Navá budova Tálie (2.7., s. 7). - Ležadlové vozne? (3.7., s. 5). - Okrúhle výročie - okrúhly stôl (4.7., s. 5). - Čo máte na pitie? (5.7., s. 7). - V motore a v kufr (<noise/>.7., s. 7). - Tak čo máte na leto? (9.7., s. 7).
 1. Päťdesiatka jazykovedca. - Ľud, 26.2.1969, s. 7 (k 50. narodeninám G. Horáka).

1970

  1. Kučera - G. K. Monroe, A Comparative Quantitative Phonology of Russian, Czech and German, New York 1968. - Jazykovedný časopis, 21, 1970, s. 110-112 (rec.).
 1. Stručný prehľad fonetiky. /O. Kajanová-Schulzová, Úvod do fonetiky slovenčiny, Bratislava 1970./ - Kultúra slova, 4, 1970, s. 359-360 (ref.).
 2. Kompendium slovenskej štylistiky. /J. Mistrík, Štylistika slovenského jazyka, Bratislava 1970./ - Kultúra slova, 4, 1970, s. 283-284 (ref.).
 3. Slabá pomoc slovenským rečníkom. /J. Holman, Malá príručka pre rečníkov, prel. Š. Uhlák, Bratislava 1970./ - Kultúra slova, 4, 1970, s. 250-253 (rec.).
 4. Pochováme mäkké ľ? - Ľud, 3.1.1970, s. 5. - Tamže: Pop zarába na klasiku? (4.1., s. 5). - Zahoďme raz „strádania“! (13.1., s. 5). - Forsytovská sága a Forsytovci (4.3., s. 5). - Ale behom! (5.3., s. 9). - Čítanie na voľné chvíle (6.3., s. 5). - Prečo už nie „cowboy?“ (11.3., s. 5). - Darcovia krvi (12.3., s. 9). - Zamorí nás „ovšem“? (13.3., s. 5). - Čo robievali básnici? (14.3., s. 5). - Dostať kúpiť (17.3., s. 5). - Čo sa nemôže odovzdávať? (19.3., s. 9). - Čo sa neodvádza? (20.3., s. 5). - O Buffalovi Billovi (21.3., s. 5). - Nielen o Buffalovi Billovi (24.3., s. 5). - Prečo práve Bohemiansu (25.3., s. 5). - „Neni sú“, „neni sú“... (26.3., s. 9). - Slnečné lúče (27.3., s. 5). - Belgicko, Anglicko, Taliansko (2.4., s. 9). - Všemúdry a vtipný LEX! (3.4., s. 5). - Všetko len „obľubujeme“? (7.4., s. 5). - Na vašu dovolenku (12.6., s. 5). - Slnečné lúče (13.6., s. 5). - Prečo sála (nie „sál“) (16.6., s. 5). - Chuť do práce (17.6., s. 5). - „Guľatý“ stôl? (19.6., s. 5). - Nepoužívajte slovo „nádražie“! (20.6., s. 5). - Spoliehať sa (23.6., s. 5). - Čo znamená manažér? (24.6., s. 5). - „Horúci“ favorit? (25.6., s. 8). - Podpredseda, nie „miestopredseda“ (26.6., s. 5). - Prečo nie „papršleky“? (27.6., s. 5). - Prečo nie „tvorčí“? (30.6., s. 5). - Začalo sa leto (1.7., s. 5). - Basketbalový štadión (2.7., s. 8). - Manzardka (3.7., s. 5). - Hrýzť, nie „kúsať“ (4.7., s. 5). - Prečo nie „režizér“? (1.9., s. 5). - Obchod s nábytkom (4.9., s. 5). - O burčiaku (8.9., s. 5). - Prečo len huta? (9.9., s. 5). - Škôlka a školkári (10.9., s.8). - Zappriahnuť a „napriahnuť“ (11.9., s. 5). - „Rezultovať gól“? (12.9., s. 5). - „Horkokrvní Švédi“? (15.9., s. 5). - Králik obecný (16.9., s. 5). - „Aký je starý“? (17.9., s.8). - Čo značí „stripovať“? (18.9., s. 5). - „Oberáte víno“? (19.9., s. 5). - Dajte „pokojským“ pokoj! (22.9., s. 5). - Fúzač (23.9., s. 5). - Porciovaný syr (24.9., s.8). - Večná chyba „dielčí“ (25.9., s. 5). - Čabianska klobása (26.9., s. 5). - Kyjev - kyjevský (2.10., s. 5). - Zverník, nie „obora“ (3.10., s. 5). - Predsa oberali hrozno (29.9., s. 5). - Opierame sa o živú reč (30.9., s. 5). - Prečo typovať i typovať (1.10., s.8). - Upokojujúce a povzbudzujúce (6.10., s. 5). - Načo nám je „snap“? (7.10., s. 5). - Prečo nie vždy „k“ (8.10., s. 8). - Čo je teda priehlavok? (9.10., s.5). - Ešte raz Obchod s nábytkom (10.10., s. 5). - Prečo nie vždy „pre“? (13.10., s.5). - „Na západe nič nového“ (14.10., s. 5). - Čo si natierate na chlieb? (15.10., s. 8). - Čo je to „máta peprná“? (16.10., s. 5). - Do tretice „Obchod obuvou“ (17.10., s. 5). - Po druhý raz v Priore (20.10., s. 5). - V Priore s chybami? (21. 10., s. 5). - Chyby v Zrnku slovenčiny (22.10., s. 8). - Nevrate „tieto“ (23.10., s. 5). - Vlastné mená na -o (24.10., s. 5). - Cirkulár (cirkulárka) (27.10., s. 5). - Nové pamätné tabule (3.11., s. 5). - „Kto šetrí - má za tri“ (4.11., s. 5). - „Tyger“ a Eskymo (5.11., s. 8). - Dakto nosí parochňu (17.12., s. 8).

1971

 1. Insitné umenie. - In: 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Red. G. Horák. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, s. 93-94.
 2. Pravidelne a pravidelný. - Ľud, 8.1.1971, s. 5. - Tamže: Zjazdová trať (9.1., s. 5). - Zosílňovač, a nie „zosilovač“ (12.1., s. 5). - Prečo dávame prednosť domácim slovám? (13.1., s. 5). - Na tento rok (14.1., s. 8). - Rok 1971 (15.1., s. 7). - Blondín, blondínka (16.1., s. 5). - Valo - Vala (ako Jano - Jana) (20.2., s. 5). - Oveľa (omnoho) viac (21.1., s. 8). - „Naviac“ a navyše (22.1., s. 5). - Disneyho film (23.1., s. 5). - Všetko len obľubujeme? (26.1., s. 3). - Zvykneme si na chyby? (27.1., s. 5). - Na Disneyho filmy (28.1., s. 9). - Prestaňme s „vylepšovaním“! (29.1., s. 5). - Tále - na Táľoch (30.1., s. 5). - Zásobovať tovarom a obchodovať s tovarom (2.2., s. 5). - Charlieho filmy (ako Disneyho filmy) (3.2., s. 5). - Súrodenci Skotnikovci (4.2., s. 9). - Čo sa neodvádza? (2.3., s. 5).

1972

   1. Worth - A. S. Kozák - J. B. Johnson, Russian Derivational Dictionary, New York 1970. - Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 82-85 (rec.).

1974

 1. Engels a jazykoveda. - Jazykovedný časopis, 23, 1974, s. 158-166, rus. res. s. 167.
 2. Zásady analýzy substatívnych, adjektívnych a verbálnych morfém v súčasnej spisovnej slovenčine. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnoti kandidáta filologických vied - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Vedecké kolégium jazykovedy 1974. 24 s.
 3. Zaunerova príručka po štvrtý raz. /A. Zauner, Praktická príručka slovenského pravopisu, 4. vyd., Martin 1973./ - Kultúra slova, 8, 1974, s. 283-286 (rec.).
  1. Seminár za strane slaviste. - Slavica Slovaca, 9, 1974, s. 102-103 (správa o seminári pre zahraničných slavistov, konanom v dňoch 30.7.-10.8.1973 v Zadare a v Sarajeve).

1975

 1. Nová etapa v rozvoji marxistickej jazykovedy. - Kultúra slova, 2, 1975, s. 321-326.
 2. Nové podnety zo sovietskej derivatológie. - Jazykovedný časopis, 26, 1975, s. 51-71, rus. res. s. 71-72 (spoluautor).
  1. Buzássyová, Sémantická štruktúra slovenských deverbatív, Bratislava 1974. - Slovenská reč, 40, 1975, s. 184-188 (rec.).
 3. Sila dobrého príkladu. /1. Zoznam vrchov na Slovensku, Bratislava 1974. - 2. Zoznam vžitých názvov riek a vodných plôch sveta, Bratislava 1974. - 3. Zoznam štátov a krajín sveta, Bratislava 1974.

Redakčná činnosť

Redakčná činnosť v časopisoch: Jazykovedný časopis, 22, 1971- 26, 1975(člen red. rady, výkonný redaktor).