RUKOVÄŤ

spisovnej reči slovenskej.

Napísal

dr S. Czambel.

Turčiansky Sv. Martin
Vydanie Kníhkupecko-nakladateľského spolku.
1902.

Rukoväť je dostupná v týchto formátoch: