Pravidlá slovenského pravopisu

s pravopisným slovníkom.

Schválené výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety
z 12. februára 1940, čís. 541/1940-prez.

Vydala Matica slovenská
1940.

Pravidlá slovenského pravopisu sú dostupné v týchto formátoch:

Plugin na prezeranie DJVU formátu je dostupný napr. tu.