Pravidlá slovenského pravopisu

s abecedným pravopisným slovníkom.

Jediné ministerstvom školstva a národnej osvety schválené vydanie;
výnos č. 120.432/31—1 z 2. IX. 1931. Učebná pomôcka pre všetky školy v ČSR.

Vydala Matica slovenská
(ako prácu svojej pravopisnej komisie).

Nákladom Štátneho nakladateľstva v Prahe.
1931.

Pravidlá slovenského pravopisu sú dostupné v týchto formátoch:

Plugin na prezeranie DJVU formátu je dostupný napr. tu.