Morfológia slovenského jazyka

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Bratislava 1966

Autori: Ladislav Dvonč, Gejza Horák, František Miko, Jozef Mistrík, Ján Oravec, Jozef Ružička, Milan Urbančok

Vedecký redaktor: Jozef Ružička

Recenzenti: Alois Jedlička, Štefan Peciar

Tu nájdete kompletný text knihy v týchto formátoch:

Plugin na prezeranie DJVU formátu je dostupný napr. tu.