Obsah

strana 376

Index 30. ročníka


strana 377


strana 378

—327; tvary slov šestonedelie, šestonedieľka v historických písomnostiach 209—212; ustaľovanie normy spisovnej slovenčiny v druhej polovici medzivojnového obdobia s presahom do obdobia po druhej svetovej vojne 321—327; ustaľovanie normy v poštúrovskej spisovnej slovenčine 193—199, 257—263; výskyt samohlásky ä 193—199, 321—327 - hlavný poradca, význam a používanie spojenia 32 - hlavný, význam, spájateľnosť a používanie 309, 315 - hranica medzi spisovnými a nespisovnými prvkami slovenského jazyka 12—13 - hriankový chlieb, význam a používanie spojenia 369—370 - humánna ekológia, význam a používanie spojenia 119 - Hviezdoslavov Kubín, správa o 43. ročníku 357—360


strana 379


strana 380


strana 381

slovami tohto typu 16—20 - prejazd 18 - prelet — prielet, riešenie vzťahu medzi slovami tohto typu 16—20 - premáhať, význam a používanie 250 - prenasledovať, význam a používanie 250 - prenosný telefón, význam a používanie spojenia 365 - prerozdeliť, prerozdeľovať, význam a používanie 116—117 - prevaha 18 - priebojný, spôsob tvorenia 16, 17 - priečelie, spôsob tvorenia, význam 17 - priečny, priečne, spôsob tvorenia, význam 16—17 - priedomie, spôsob tvorenia 16 - priehlavok, spôsob tvorenia, význam 17 - priehrada 18 - priehrštie, spôsob tvorenia 16, 17 - priechod 18 - priechodný, význam 19 - priekopník 18 - priemer 18 - priemerový, význam a používanie 19 - priemerný, význam a používanie 19 - priemet 18 - priemysel 18 - prienik 18 - priepastný, spôsob tvorenia, význam 17 - prieplav 18 - prieramok, spôsob tvorenia, význam 17 - prierez 18 - priesada 18 - prieskum 19 - prieskumový, význam a používanie 19 - prieskumný, význam a používanie 19 - priestranný, spôsob tvorenia 17 - priestrel 18 - priestrelný, význam 19 - priesvitný 19 - prievan 18 - priezračný 19 - prízvuk v cudzích menách 182—183 - produkt, význam a používanie 248 - proexportný, význam a používanie 121 - protipirátsky, význam a používanie 121 - provládny, význam a používanie 121 - pseudoanonymita 349 - pub, význam a používanie 179 - public relations, slovenské ekvivalenty 221—222 - pukance, význam a používanie 54 - puzzle, pôvod, význam, výslovnosť, slovenský ekvivalent 251—252


strana 382


strana 383

radosť publika) 316; väzba slovesa vynútiť si niečo od niekoho 316—317 - systémové odvodeniny 129


strana 384

Sibyla Mislovičová