Obsah

strana 376

Index 28. ročníka

Kurzívou sú vytlačené tie slová, spojenia slov, väzby a pod., ktoré sapodrobnejšie rozoberajú z pravopisnej, výslovnostnej, gramatickej,štylistickej alebo významovej stránky.


strana 377


strana 378


strana 379


strana 380


strana 381


strana 382


strana 383


strana 384