Obsah

ČLÁNKY A ŠTÚDIE

FINĎO, B.: Slovenský názov dyzentérie a nadväznosť terminológie humánnej a veterinárnej medicíny. — 5, 1971, s. 268—273.

GREGOR, V.: Z histórie slova cipov. — 5, 1971, s. 345—348.

HABOVŠTIAK, A.: Nedobrá choroba, padúcnica, či zrádnik? — 5, 1971, s. 113—115.

HABOVŠTIAK, A.: O názvoch kvas, nácesto, droždie, odmlad. — 5, 1971, s. 273—276.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Laz. — 5, 1971, s. 75—78.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Nie je záplata ako záplata. — 5, 1971, s. 302—305.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Novinoveda, novinovedec. — 5, 1971, s. 20—21.

HOLÝ, J.: O niektorých synonymných slovách. — 5, 1971, s. 73—75.

HORÁK, G.: Dobrá a užitočná knižka. — 5, 1971, s. 299—302.

HORÁK, G.: Postoj k jazyku. — 5, 1971, s.97—100.

HORÁK, G.: Štyri zväzky publicistiky Ladislava Novomeského. — 5, 1971, s. 137—142.

HORECKÝ, J.: Niektoré štylistické a kompozičné prostriedky odborného štýlu. — 5, 1971, s. 332—335.

HORECKÝ, J.: Úvodník v dnešnej komunistickej tlači. — 5, 1971, s. 143—146.

HORECKÝ, J.: Znova o termínoch tehotnosť a ťarchavosť. — 5, 1971, s. 106—108.

CHOVAN, J.: Toče a obraty v názvosloví telesných cvičení. — 5, 1971, s. 214—217.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Klady a zápory terminológie osobnej kultúry. — 5, 1971, s. 335—345.

JÁNOŠÍK, A.: Niekoľko pripomienok k slovnej zásobe. — 5, 1971, s. 243—245.

KAČALA, J.: Nad publikáciou o spisovnej slovenčine a jazykovej kultúre. — 5, 1971, s. 206—210.

KAČALA, J.: Polstoročné jubileum. — 5, 1971, s. 129—131.

KAČALA, J.: Teória a prax v jazykovej kultúre. — 5, 1971, s. 65—67.

KABINA, I.: O písaní niektorých názvov. — 5, 1971, s. 48—50.

KABINA, I.: Používanie skratiek a značiek pri označovaní kódexov. — 5, 1971, s. 276—278.

KLAČKO, R.: Z vývinu slovenčiny podľa učebníc zoológie. — 5, 1971, s. 168—170.

KOČIŠ, F.: O smerovom význame predložky mimo. — 5, 1971, s. 14—17.

KOČIŠ, F.: Princípy jazykovej výchovy v materskej škole. — 5, 1971, s. 257—261.

KOČIŠ, F.: Rubrika Slovenčina naša v Nedeľnej Pravde. — 5, 1971, s. 161—163.

MARSINOVÁ, M.: Informatika a čo s ňou jazykovo súvisí. — 5, 1971, s. 18—20.

MASÁR, I.: Jazykovedci a jazyková výchova. — 5, 1971, s. 193—199.

MASÁR, I.: O jazyku Príbehov z Dekameronu. — 5, 1971, s. 78—82.

MASÁR, I.: Odborné názvy v denníku Pravda. — 5, 1971, s. 147—152.

MATEJČÍK, J.: Hattalova kritika jazyka Palárikovho Drotára a Viktorinovej Lipy. — 5, 1971, s. 115—118.

MICHALUS, Š.: O jazykovej stránke Roháča. — 5, 1971, s. 45—48.

MICHALUS, Š,: O jazykovej úrovni športovej rubriky Pravdy. — 5, 1971, s. 156—160.

MLACEK, J.: Ľudová frazeológia a spisovný jazyk. — 5, 1971, s. 289—293.

ONDRUŠ, Š.: Ako vznikli bajúzy. — 5, 1971, s. 234—237.

ONDRUŠ, Š.: Ako vznikli bobaľky a pupáky. — 5, 1971, s. 173—176.

ONDRUŠ, Š.: O pôvode smädu. — 5, 1971, s. 39—42.

ORAVEC,J.: Poznámky k vývinu slovenčiny v učebniciach zoológie. — 5, 1971, s. 171—173.

ORAVEC, J.: Spojka kým. — 5, 1971, s. 3—8.

PALKOVIČ, K.: Využitie nárečovej frazeológie v spisovnom jazyku. — 5, 1971, s. 177—181.

PALKOVIČ, K.: Využitie nárečových expresív v spisovnom jazyku. — 5, 1971, s. 108—112.

RUŽIČKA, J.: Martin Hattala. — 5, 1971, s. 321—325.

RUŽIČKA, J.: Martin Hattala — veľký syn Oravy. — 54, 1971, s. 33—34.

RUŽIČKA, J.: Spisovná slovenčina v ostatných desaťročiach. — 5, 1971, s. 131—135.

SABOL, F.: Ťažkosti s daktorými cieľovými predložkami. — 5, 1971, s. 211—213.

SKLADANÁ, J.: Jazyková stránka kultúrnej rubriky v Pravde. — 5, 1971, s. 152—156.

STEHLÍKOVÁ, I.: Ustaľovanie terminológie počítača a spracovania dát. — 5, 1971, s. 50—52.

ŠKULTÉTY, J.: Nepriame vyjadrovanie farebných odtieňov adjektívami. — 5, 1971, s. 237—243.

UHLÁR, V.: Miestne názvy z mien etnickej príslušnosti. — 5, 1971, s. 82—87.

UHLÁR, V.: Papiernický, celulózový, celulózovo-papiernický. — 5, 1971, s. 42—45.

UHLÁR, V.: Prejavy spoločenského a jazykového nevkusu. — 5, 1971, s. 225—228.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 10—14.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 36—39.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 69—73.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 102—106.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 163—168.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 202—205.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 231—234.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 264—267.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 295—299.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 5, 1971, s. 328—332.

Zo slovenského stomatologického názvoslovia. — 5, 1971, s. 348—349.

H l a s y o s l o v e

BODENEK, J.: Môj prvý problém so slovenčinou. — 5, 1971, s. 294—295.

BUZÁSSY, J.: Môj milý Lucilius čiže milý Ivan. — 5, 1971, s. 67—69.

FLORIN, Theo H. — 5, 1971, s. 35—36.

Jozef Ignáz Bajza — rozhovor o jazyku. — 5, 1971, s. 101.

NOVOMESKÝ, L.: O niektorých otázkach našej reči a kultúry. — 5, 1971, s. 228—230.

Rúfus, M.: Hviezdoslav. — 5, 1971, s. 8—10.

S Alexandrom Matuškom rozhovor prvý. — 5, 1971, s. 200—202.

Vladimír Mináč o jazyku a štýle. — 5, 1971, s. 326—328.

Vlado Clementis o slovenčine. — 5, 1971, s. 135—137.

Zo Štúrových myšlienok o jazyku. — 5, 1971, s. 262—263.

D i s k u s i a

ANTALÍK, J.: Názvy osôb v rodinnom a príbuzenskom pomere. — 5, 1971, s. 24.

MAJTÁN, M.: O slovenskej príbuzenskej terminológii. — 5, 1971, s. 279—281.

POVALA, G.: Ešte o názvoch osôb v rodinnom a príbuzenskom pomere. — 5, 1971, s. 22—23.

RYBÁR, L.: Programovaný — programový. — 5, 1971, s. 246—247.

R o z l i č n o s t i

HOLÝ, J.: Ako skloňovať slovo brojler. — 5, 1971, s. 249—250.

SABOL, Š.: Aktuality z právnickej terminológie. — 5, 1971, s. 25—27.

JACKO, J.: Auto — autíčko; autíčkár, či autičkár? — 5, 1971, s. 250—251.

SMIEŠKOVÁ, E.: Dochutiť, ochutiť, prichutiť. — 5, 1971, s. 53—54.

HORECKÝ, J.: Dve poznámky o odbornom vyjadrovaní. — 5, 1971, s. 281—282.

BETÁKOVÁ, V.: Ešte stále botník? — 5, 1971, s. 219—220.

UHLÁR, V.: Fotografista, fotograf, fotografovať, fotografia; nie fotiť ani fotka. — 5, 1971, s. 357—358.

JACKO, J.: Je slovo obora slovenské? — 5, 1971, s. 122—123.

MAJTÁN, M.: Kocúrkovo, kocúrkovčina. — 5, 1971, s. 217—218.

HORECKÝ, J.: Kvantum a kvant. — 5, 1971, s. 53.

CHMELÍK, A.: Liečebný ústav Krištáľ v Dudinciach. — 5, 1971, s. 183—184.

PECIAR, Š.: Nadbytočná predpona. — 5, 1971, s. 27.

MAJTÁNOVÁ, M.: Netresk. — 5, 1971, s. 118—119.

PECIAR, Š.: Nie "mesto-hrdina", ale hrdinské mesto. — 5, 1971, s. 181—182.

KUCHAR, R.: O jednom slovese vzoru česať. — 5, 1971, s. 88.

SKLADANÁ, J.: O správnom používaní predložky vďaka. — 5, 1971, s. 306.

ŠIŠKA, R.: Opakovanie uvedeného slova. — 5, 1971, s. 54—55.

JACKO, J.: Orbitálny, orbitálna stanica. — 5, 1971, s. 361—362.

BETÁKOVÁ, V.: Poznámka o ustálenom spojení v preklade. — 5, 1971, s. 358—359.

MAJTÁN, M.: Poznáte slovo hrúd? — 5, 1971, s. 248.

MAJTÁN, M.: Poznáte slovo možeň? — 5, 1971, s. 90—91.

TVRDOŇ, E.: Spolok priateľov žehu. — 5, 1971, s. 359—360.

JACKO, J.: Takýto rozhodca — takíto rozhodcovia. — 5, 1971, s. 184—185.

POVAŽAY, M.: Transfer, transferná listina. — 5, 1971, s. 27—29.

JACKO, J.: Ukrajinský jazyk, ukrajinská reč — ukrajinčina. — 5, 1971, s. 55—56.

BETÁKOVÁ, V.: Uspokojíme sa so slovom brept? — 5, 1971, s. 120.

POVAŽAY, M.: V Sapporo, či v Sappore? — 5, 1971, s. 182—183.

VÁCLAVÍK, J.: Včelník, domec na úle, včelínok, či včelínček? — 5, 1971, s. 309—311.

PODOLCOVÁ, G.: Výslovnosť niektorých francúzskych mien. — 5, 1971, s. 307—308.

VALKOVIČOVÁ, G.: Vysoké Tatry z trocha iného aspektu. — 5, 1971, s. 308—309.

BAJZÍKOVÁ, E.: Z administratívneho štýlu. — 5, 1971, s. 360—361.

HÉSEK, M.: Z mojich etymologických výskumov. — 5, 1971, s. 88—90.

ŠINKOVICOVÁ, K.: Zmiešaná predajňa. — 5, 1971, s. 121—122.

S p r á v y a p o s u d k y

BETÁKOVÁ, V.: Ako rozvíjať jazykovú kultúru žiakov. — 5, 1971, s. 311—314.

KUCHAR, R.: Čo nakúpiť — čo uvariť. — 5, 1971, s. 92—93.

POVAŽAY, M.: Jazyková kultúra aj na futbalové štadióny. — 5, 1971, s. 251—252.

SMIEŠKOVÁ, E.: Jazyková rubrika v okresných novinách Nitriansky hlas. — 5, 1971, s. 125—126.

PISÁRČIKOVÁ, M. — KOČIŠ, F.: Konferencia o jazykovej výchove v materských školách. — 5, 1971, s. 220—222.

SLIVKOVÁ, V.: Niekoľko poznámok o sympatickom zborníku. — 5, 1971, s. 123—125.

RIPKA, I.: O jazyku učebnice Dejiny Československa. — 5, 1971, s. 282—286.

HORECKÝ, J.: Odborné názvy v učebnici pre poslucháčov medicíny. — 5, 1971, s. 186—187.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Slovenčina moja. — 5, 1971, s. 58—60.

MARSINOVÁ, M.: Titulky — ako si ich neželáme. — 5, 1971, s. 253—254.

NIŽNANSKÝ, J.: Učebnica literatúry a niektoré módne slová a spojenia. — 5, 1971, s. 314—317.

MASÁR, I.: Užitočná konferencia. — 5, 1971, s. 56—58.

MASÁR, I.: Užitočná príručka. — 5, 1971, s. 363—365.

KAČALA, J.: Vhodný doplnok k jazykovému učivu. — 5, 1971, s. 185—186.

SKLADANÁ, J.: Vypĺňali ste sčítací hárok? — 5, 1971, s. 91—92.

BARTOŠ, J.: Zahraniční slovakisti už po šiesty raz v Bratislave. — 5, 1971, s. 29—30.

MICHALUS, Š.: Záslužné dielo. — 5, 1971, s. 362—363.

S p y t o v a l i s t e s a

POVAŽAY, M.: Architektský? — 5, 1971, s. 223.

JACKO, J.: Boleráz — v Boleráze alebo v Bolerázi? — 5, 1971, s. 63.

JACKO, J.: Čerpačka, pumpárka, šesťstotrojka. — 5, 1971, s. 317—318.

JACKO, J.: Demeter — na Demetra. — 5, 1971, s. 62.

NOVÁK, P.: Do rúk dr. Jedličku i do rúk dr. Jedličkovi. — 5, 1971, s. 32.

MASÁR, I.: Dobropis — dobropisovať. — 5, 1971, s. 287—288.

MASÁR, I.: Dozorný, závodný, nie dozorčí, závodčí. — 5, 1971, s. 288.

JACKO, J.: Družstvo Slovenska vyhralo nad Čechami, či nad Čechmi? — 5, 1971, s. 127—128.

POVAŽAY, M.: Hajloch? — 5, 1971, s. 127.

JACKO, J.: Chodiť na poľovačky, nie na poľovky. — 5, 1971, s. 94.

POVAŽAY, M.: Je spojenie Recept proti antifutbalu správne? — 5, 1971, s. 61.

MATEJČÍK, J.: Mýtus — mýtizovať. — 5, 1971, s. 94—95.

PECIAR, Š.: Na zavolanie sestričkou — na zavolanie sestričky — na sestričkino zavolanie. — 5, 1971, s. 95—96.

POVAŽAY, M.: Názvy období zaľadnenia. — 5, 1971, s. 317.

POVAŽAY, M.: Nie fajermúr, ale požiarny múr. — 5, 1971, s. 96.

MASÁR, I.: Nie móčing, ale nožina. — 5, 1971, s. 318—319.

POVAŽAY, M.: Nie svačinárňa, ale desiatáreň. — 5, 1971, s. 62—63.

ORAVEC, J.: O čiarke pri príslovkovom určení. — 5, 1971, s. 128.

MASÁR, I.: Oduhličovacie zariadenie. — 5, 1971, s. 60—61.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Odvádzať inscenácie hier. — 5, 1971, s. 189.

RUŽIČKA, J.: Oto. — 5, 1971, s. 190—191.

HORECKÝ, J.: Pravopis latinských názvov časopisov a zborníkov. — 4, 1971, s. 224.

RUŽIČKA, J.: Prepájame. — 5, 1971, s. 189.

JACKO, J.: Pútač, či putač? — 5, 1971, s. 223—224.

POVAŽAY, M.: Rožňava-Baňa, Rožňavská Baňa. — 5, 1971, s. 255.

MASÁR, I.: Ruka a paža. — 5, 1971, s. 286.

POVAŽAY, M.: Rybinovať — rybinovanie. — 5, 1971, s. 287.

JACKO, J.: Skriňa — skrine [zo] skríň, nie [zo] skriní. — 5, 1971, s. 256.

JACKO, I.: Státisíce ľudí demonštrovali, či demonštrovalo? — 5, 1971, s. 365—366.

MAJTÁN, M.: Treba poslovenčiť priezvisko Košút? — 5,. 1971, s. 190.

HORVÁTH, Š.: Tvorivita, či tvorivosť? — 5, 1971, s. 255—256.

KAČALA, J.: Uschopniť — uschopňovať. — 5, 1971, s. 188—189.

ORAVEC, J.: Voľný a tesný prívlastok. — 5, 1971, s. 126—127.

MASÁR, I.: Vyhovuje názov oddelenia typu skupina dĺžok a uhlov? — 5, 1971, s. 254—255.

JACKO, J.: Vykĺbiť panvu — nie pánev. — 5, 1971, s. 224.

HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Výpestok. — 5, 1971, s. 365.

HORECKÝ, J.: Záves, náves, príves. — 5, 1971, s. 60.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Zemiaky s modrou oblohou. — 5,. 1971, s. 30—31.

JACKO, J.: Zubria hlava — pod zubrou hlavou. — 5, 1971, s. 128.

MASÁR, I.: Železorudný i železnorudný. — 5, 1971, s. 62.

MICHALUS, Š.: Žeriavničiek, nie žeriavníčok. — 5, 1971, s. 31—32.

N a p í s a l i s t e n á m

FRANKO, M.: Názvy časti kolesa v sotáckom náreči. — 5, 1971, s. 366—367.

FRANKO, M.: Pomenovania nedozretého ovocia v sotáckom náreči. — 5, 1971, s. 320.

CHORVÁTOVÁ, M. — 5, 1971, s. 192.

KADLEČÍK, D. — 5, 1971, s. 367.

KOHÚTOVÁ, R. — 5, 1971, s. 367.

LENOCHOVÁ, M. — 5, 1971, s. 319—320.

RAK, A.: Zo zabúdaných názvov reálií a činností. — 5, 1971, s. 63—64.

STOJÁK, M. — 5, 1971, s. 191—192.