Obsah

Články a štúdie

BARTOŠ, J.: Skúsenosti s vyučovaním francúzštiny na jednej francúzskej škole. — 4, 1970, s. 241—244.

DVONČ, L.: Z kníh roku 1969: Dejiny a kultúra starých Slovanov. — 4, 1970, s. 340—342.

DVONČ, L.: Z kníh roku 1969: Muž, ktorý kazil dejiny. — 4, 1970, s. 204—208.

FINĎO, B.: O jednom zo základných lekárskych termínov. — 4, 1970, s. 77—80.

FINDRA, J.: O konkurencii vzťažného zámena čo / ktorý. — 4, 1970, s. 273—276.

GAŠINEC Et. E.: Jazyková kultúra v pohostinstve. — 4, 1970, s. 208—211.

HEČKO, B.: Niekoľko postrehov z prekladateľskej práce. — 4, 1970, s. 289—293.

HORÁK, G.: Príklad v jazykovej kultúre. — 4, 1970, s. 65—66.

HORÁK, G.: Štvrťstoročie slobody. — 4, 1970, s. 129—131.

HORECKÝ, J.: O nových pomenovaniach z cudzích jazykov. — 4, 1970, s. 33—36.

HORECKÝ, J.: O terminológii v novinách. — 4, 1970, s. 321—324.

HORECKÝ, J.: Slovenčina v zahraničí. — 4, 1970, s. 193—195.

HORECKÝ, J.: Výročie Petra Tvrdého. — 4, 1970, s. 257—258.

HOZA, Š.: Ako som prekladal a písal operné libretá. — 4, 1970, s. 71—76.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Daktoré chyby z oblasti zdravotníctva. —4, 1970, s. 153—155.

KRIAKOVÁ, E.: Čo počúvame z rozhlasového štúdia v Banskej Bystrici. — 4, 1970, s. 239—241.

MAJTÁN, M.: Čo sa z kalendára nevyčíta. — 4, 1970, s. 307—308.

MAJTÁN, M.: Slovenské názvy mesiacov. — 4, 1970, s. 156—158.

MALÍKOVÁ, O. M.: Niekoľko poznámok o slove šmrnc. — 4, 1970, s. 338—340.

MARSINOVÁ, M.: O jazykovej kultúre v Rakúsku. — 4, 1970, s. 111—114.

MASÁR, I.: Čo očakávame od jazykového redaktora. — 4, 1970, s. 225—229.

MASÁR, I.: Názvoslovie výroby hliníka. — 4, 1970, s. 343—349.

MASÁR, I.: Prístup k cudzojazyčným prvkom. — 4, 1970, s. 97—99.

MASÁR, I.: Z metronomického názvoslovia. — 4, 1970, s. 159—160.

MICHALUS, Š.: O jazykovej stránke bratislavského Večerníka. — 4, 1970, s. 80—84.

MICHALUS, Š.: O jazyku reportáží z Pretekov mieru a majstrovstiev sveta v basketbale. — 4, 1970, s. 277—279.

MICHALUS, Š.: Poznámky k výberu slov v chystanom česko-slovenskom slovníku. — 4, 1970, s. 105—107.

ONDRUŠ, Š.: Akého pôvodu je slovo krčma. — 4, 1970, s. 329—332.

ONDRUŠ, Š.: Ako sa zrodil bozk. — 4, 1970, s. 299—301.

ONDRUŠ, Š.: O vzniku slova bitúnok. — 4, 1970, s. 264—266.

ONDRUŠ, Š.: O zrode a živote slov. — 4, 1970, s. 201—204.

ORAVEC, J.: Indická filozofia v slovenskom rúchu. — 4, 1970, s. 142—146.

ORAVEC, J.: Jazyková kultúra a predložky. — 4, 1970, s. 235—239.

ORAVEC, J.: Jazyková kultúra a predložky. — 4, 1970, s. 269—273.

ORAVEC, J.: Poznámky k rokovaciemu jazyku na schôdzkach masových organizácií. — 4, 1970, s. 48—52.

PALKOVIČ, K.: Slovenské mená osôb u Jána Hollého. — 4, 1970, s. 108—111.

PALKOVIČ, K.: Staršie pokusy o poslovenčenie rodných mien. — 4, 1970, s. 136—141.

PECIAR, Š.: Slovenské ekvivalenty českých činiteľských mien na -l. — 4, 1970, s. 333—338.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Z osobitných problémov pripravovaného česko-slovenského slovníka. — 4, 1970, s. 266—269.

PODOLCOVÁ, G.: Poznámky k prekladu niektorých názvov z francúzštiny. — 4, 1970, s. 304—307.

SABOL, F.: Viac úcty k vyjadrovacím spôsobom našich predkov. — 4, 1970, s. 146—148.

SLIVKOVÁ, V.: Ekvivalent v chystanom česko-slovenskom slovníku. — 4, 1970, s. 11—13.

STANISLAV, J.: Rozhlas a televízia v slovenskej rodine. — 4,. 1970, s. 3—6.

UHLÁR, V.: Hostince, krčmy, furmanské krčmy a ubytovacie hostince. — 4, 1970, s. 149—153.

UHLÁR, V.: Nie sú vari krásne naše zámky? — 4, 1970, s. 42—48.

UHLÁR, V.: Štylistická hodnota spojení to sa volá... a tomu sa hovorí... — 4, 1970, s. 301—304.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 7—10.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 39—42.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 68—71.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 101—104.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 133—136.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 197—201.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 231—235.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 260—264.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 296—299.

URBANČOK, M.: Čítame Slovník slovenského jazyka. — 4, 1970, s. 325—329.

H l a s y o s l o v e

DEDINSKÁ, L. — 4, 1970, s. 324—325.

Dobruo slovo Michala Miloslava Hodžu. — 4, 1970, s. 294—296.

FIGULI, M.: Národný jazyk — ľudská hodnota. — 4, 1970, s. 229—231.

FINĎO, B.: O mojom vzťahu k slovenčine. — 4, 1970, s. 100—101.

HYKISCH, A.: Jazyk ako tajomstvo človeka. — 4, 1970, s. 6—7.

KRISTÍNOVÁ, E.: Materinská moja reč. — 4, 1970, s. 196—197.

Lenin o národnom jazyku a jeho ochrane. — 4, 1970, s. 131—132.

PONIČAN, J.: Rozhovory so sebou. — 4, 1970, s. 67.

Z myšlienok Petra Tvrdého. — 4, 1970, s. 259—260.

Z myšlienok Sama Czambla o slovenčine, jazykovej kultúre a terminológii. — 4, 1970, s. 37—38.

D i s k u s i e

DVONČ, L.: Prečo žiar — v žiare, ale Žiar — v Žiari? — 4, 1970, s. 14—17.

HANÁKOVÁ, G.: Ťažkosti so slovenčinou — či ťažkosti s fair play? — 4, 1970, s. 52—55.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Hľadáme výraz. — 4, 1970, s. 17.

RAK, A.: Názvy osôb v rodinnom a príbuzenskom pomere. — 4, 1970, s. 84—85.

R o z l i č n o s t i

GREGOR, V.: Aj slová majú svoje osudy. — 4, 1970, s. 351—352.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Aké miesto má slovo podraz v našej slovnej zásobe? — 4, 1970, s. 173—175.

SABOL, Š.: Aktuality z právnickej terminológie. — 4, 1970, s. 176—178.

PROKOP, J.: Čo sme počuli v rozhlase a v televízii. — 4, 1970, s. 22—23.

JACKO, J.: Je pracovník národného podniku Calex calexák? — 4, 1970, s. 59.

BETÁKOVÁ, V.: Lakýrnik — lakovník — lakovač. — 4, 1970, s. 178—179.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: List národnému podniku Kávoviny v Seredi. — 4, 1970, s. 213—215.

JACKO, J.: Miestne meno Marseille je nesklonné. — 4, 1970, s. 179—180.

SMIEŠKOVÁ, E.: Môže byť "horúca kaša okolo mäsa"? — 4, 1970, s. 57—58.

FINDRA, J.: Nespisovné slovo v titulku. — 4, 1970, s. 119—120.

ŠIŠKA, R.: Nesprávne skracovanie slov dorastenci, dorastenky. — 4, 1970. s. 120—121.

PECIAR, Š.: Nie každé prídavné meno možno stupňovať. — 4, 1970, s. 312—313.

MARSINOVÁ, M.: Nielen dobrú hudbu, ale aj jazykovo bezchybný obal! — 4, 1970, s. 20—22.

STANISLAV, J.: O spojke než. — 4, 1970, s. 245—247.

MARSINOVÁ, M.: Pohrebný ústav — pohrebná služba — pohrebníctvo. — 4, 1970, s. 281—282.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Pomohli ste nám pri hľadaní výrazu. — 4, 1970, s. 310—311.

MAJTÁN, M.: Poznáte slovo armecký? — 4, 1970, s. 249—250.

STANISLAV, J.: Predložka pre. — 4, 1970, s. 115—117.

ŠIŠKA, R.: Prelomíme hrádzu ľahostajnosti? — 4, 1970, s. 168—169.

MALÍKOVÁ, M. O: Príslovky jakživ a odjakživa. — 4, 1970, s. 117—119.

CHMELÍK, A.: Puškinské výročie, správne Puškinovo alebo puškinovské výročie. — 4, 1970, s. 121—122.

FIRÁK, J.: Recept závodu Vitana v Seredi. — 4, 1970, s. 313—314.

POVAŽAY, M.: Recitál. — 4, 1970, s. 353—354.

MALÍKOVÁ, M. O.: Ruské polievky šči a boršč. — 4, 1970, s. 87—89.

BETÁKOVÁ, V.: Starý chlapec. — 4, 1970, s. 352—353.

CHMELÍK, A.: Tvrdošínčan. — 4, 1970, s. 180.

BETÁKOVÁ, V.: Vrátiť dačo za odmenu. — 4, 1970, s. 312.

FABRY, V.: Vyplňme medzeru v sociologickej terminológii. — 4, 1970, s. 175—176.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 18—20.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 55—57.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 85—87.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 114—115.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 170—173.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 212—213.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 247—249.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 280—281.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 309—310.

MAJTÁNOVÁ, M.: Zo slovenských ľudových názvov húb. — 4, 1970, s. 349—351.

UHLÁR, V.: Žiadame od vás, nie po vás. — 4, 1970, s. 215.

S p r á v y a p o s u d k y

JACKO, J.: Bilingvizmus pedagogického časopisu Komenský. — 4, 1970, s. 218—220.

RUŽIČKA, J.: Cenná knižka. — 4, 1970, s. 355—356.

MARSINOVÁ, M.: Čo-to o jazyku ľudových balád na Horehroní. — 4, 1970, s. 357—359.

MASÁR, I.: Dobrá príručka pre priateľov hudby. — 4, 1970, s. 216—218.

MICHALUS, Š.: Dobrý terminologický slovník. — 4, 1970, s. 187—188.

MLACEK, J.: Gramatika ako zábava. — 4, 1970, s. 181—183.

BAJZÍKOVÁ, E.: Jazyková rubrika v okresných novinách. — 4, 1970, s. 216.

BOSÁK, J.: Kompendium slovenskej štylistiky. — 4, 1970, s. 283—284.

KUČEROVÁ, E.: Musí byť toľko chýb v časopise Svet socializmu? — 4, 1970, s. 188—189.

BAJZÍKOVÁ, E.: Nevšímavosť voči jazyku v okresnej tlači. — 4, 1970, s. 285.

RÝZKOVÁ, A.: O jazykovej kultúre Záhoráka. — 4, 1970, s. 28—29.

BARTOŠ, J.: O jazykovej stránke učebníc pre 1. ročník základnej deväťročnej školy. — 4, 1970, s. 123—125.

BETÁKOVÁ, V.: O jednom preklade z nemčiny v novinách. — 4, 1970, s. 90—93.

MASÁR, I.: Päťdesiatka profesora Jána Horeckého. — 4, 1970, s. 24—26.

PECIAR, Š.: Poznámky k jazykovej stránke prekladu románu Večná Ambra. — 4, 1970, s. 183—186.

MASÁR, I.: Slovenčina na rozhraní 19. a 20. storočia. — 4, 1970, s. 60—61.

HORECKÝ, J.: Spoľahlivá opora pri kultivovaní reči. — 4, 1970, s. 89—90.

BOSÁK, J.: Slabá pomoc slovenským rečníkom. — 4, 1970, s. 250—253.

BOSÁK, J.: Stručný prehľad fonetiky. — 4, 1970, s. 359—360.

DOBRÍK, J. E. — HAMADA, F.: Významný príspevok k ustáleniu železničného názvoslovia. — 4, 1970, s. 314—316.

UHLÁR, V.: Znepokojujúce jazykové nedostatky učebnice literatúry. — 4, 1970, s. 253—254.

ORAVEC, J.: Žatevné a dožinkové piesne. — 4, 1970, s. 26—27.

S p y t o v a l i s t e s a

JACKO, J.: Akordeón, nie akordeon. — 4, 1970, s. 190—191.

MASÁR, I.: Aula maxima — v aule Maxima? — 4, 1970, s. 63.

BAJZÍKOVÁ, E.: Baník Prievidza vyhral — alebo vyhrala? — 4, 1970, s. 192.

JACKO, J.: Cez tri minúty? — 4, 1970, s. 362.

MATEJČÍK, J.: Ďaleko viac? — 4, 1970, s. 287—288.

MARSINOVÁ, M.: Darling. — 4, 1970, s. 191.

MICHALUS, Š.: Disribúcia pätnásťročných? —4, 1970, s. 222—223.

MASÁR, I.: Domerok je ústrojné slovo. — 4, 1970, s. 255.

KAČALA, J.: Dožiť sa osemdesiatych ôsmych narodenín — dožiť sa osemdesiatich ôsmich rokov. — 4, 1970, s. 94—95.

PECIAR, Š.: Ešte o výrazoch na -tko. — 4, 1970, s. 30.

POVAŽAY, M.: Fotopický, či fotoptický? — 4, 1970, s. 223.

MASÁR, I.: Garbiarne, nie koželužne. — 4, 1970, s, 287.

MASÁR, I.: Histamín-antagonistický, redox systém, basisneuroleptiká, potenciál dzeta? — 4, 1970, s. 191—192.

BETÁKOVÁ, V.: Chyba, chybný, nie vada, vadný. — 4, 1970, s. 361.

MICHALUS, Š.: Je spojenie Uskutočňujeme predaj v III. cenovej skupine správne? — 4, 1970, s. 32.

HORECKÝ, J.: Klik. — 4, 1970, s. 31.

MASÁR, I.: Krmovinársky, či krmivársky priemysel? — 44, 1970, s. 286.

MASÁR, I.: Kubikačné tabuľky? — 4, 1970, s. 221—222.

PISÁRČIKOVÁ, M.: Mrzieť — mrzieť sa. — 4, 1970, s. 190.

POVAŽAY, M.: Na úkor presnosti, či na úkor nepresnosti? — 4, 1970, s. 224.

JACKO, J.: Nie častota, ale častosť. 4, 1970. s. 255.

MASÁR, I.: Nie odrekreovať. — 4, 1970, s. 317.

MASÁR, I.: Nie strojopisňa, strojopisáreň, ale pisáreň. — 4, 1970, s. 64.

PISÁRČIKOVÁ, M.: O používaní podmieňovacieho spôsobu. — 4, 1970, s. 126.

POVAŽAY, M.: Odstúpiť spisy, či postúpiť spisy. — 4, 1970, s. 255—256.

MATEJČÍK, J.: Paludzský, palúdzsky — paludžanský, palúdžanský? — 4, 1970, s. 317—319.

POVAŽAY, M.: Pekliský, pekliskový alebo peklištiansky? — 4, 1970, s. 126—127.

MASÁR, I.: Podnikové riaditeľstvo. — 4, 1970, s. 320.

HORECKÝ, J.: Pokos, stena, stenový porub. — 4, 1970, s. 31.

HORECKÝ, J.: Povodňová ochrana. — 4, 1970, s. 93.

JACKO, J.: Poznáte slovo sága? — 4, 1970, s. 192.

MASÁR, I.: Prebiehavka, či prebiehalka? — 4, 1970, s. 31—32.

MATEJČÍK, J.: Prečo ženci, nie žneci. — 4, 1970, s. 362.

HORECKÝ, J.: Prevádzateľ stavby. — 4, 1970, s. 361.

HORECKÝ, J.: Projikovať. — 4, 1970, s. 95.

HORECKÝ, J.: Rukovosť, nohovosť, stranovosť. — 4, 1970, s. 62.

JACKO, J.: Slovo behom nie je predložka. — 4, 1970, s. 362—363.

JACKO, J.: Slovo svedočné je v spisovnej slovenčine správne. — 4, 1970, s. 319—320.

SMIEŠKOVÁ, E.: Smeť, smeti. — 4, 1970, s. 319.

MASÁR, I.: Stekuťovadlo, nie stekucovadlo. — 4, 1970, s. 190.

JACKO, J.: Šarišské Dravce — (do) Šarišských Draviec. — 4, 1970, s. 286—287.

PECIAR, Š.: Účtovný doklad. — 4, 1970, s. 220—221.

JACKO, J.: Väzeň — väzenka, nie väzenkyňa. — 4, 1970, s. 63—64.

MICHALUS, Š.: Vypitvaný, nie vykuchaný. — 4, 1970, s. 93—94.

MASÁR, I.: Výrobňa radiátorov. — 4, 1970, s. 31.

MASÁR, I.: Zmetenec, zmetanec. — 4, 1970, s. 223—224.

DVONČ, L.: Zo skloňovania slova pani. — 4, 1970, s. 61—62.

N a p í s a l i s t e n á m

FURDÍK, J. — 4, 1970, s. 95—96.

LIBA, P. — 4, 1970, s. 288.

JANKOVIČ, J. — 4, 1970, s. 364.

MALIŠOVÁ, A. — 4, 1970, s. 127—128.

MICHALKO, J. — 4, 1970, s. 363—364.

NOVÁK, P. — 4, 1970, s. 128.

TANUŠKOVÁ, T. — 4, 1970, s. 96.