JAZYKOVEDNÝ
ČASOPIS


Odborný časopis pre problematiku všeobecnej jazykovedy

Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Tu nájdete vybrané čísla Jazykovedného časopisu.

Za prípadné chyby formátovania sa ospravedlňujeme.

Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon).

Jazykovedný časopis

Jazykovedný časopis 2019