Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Bratislava 1989

Autori: Ján Horecký, Klára Buzássyová, Ján Bosák a kolektív

Tu nájdete kompletný text knihy v týchto formátoch:

Plugin na prezeranie DJVU formátu je dostupný napr. tu.