Aktuality

OZNAM:

Počas zákazu vychádzania bude budova ústavu zavretá. Služby telefonickej jazykovej poradne budeme poskytovať v obmedzenom režime, a to každý pondelok, stredu a piatok v čase od 9.00 do 11.00 na mobilnom čísle 0911 416 417. V opodstatnených prípadoch sa na nás môžete obrátiť e-mailom na adresu info@juls.savba.sk. Upozorňujeme, že lehota na vybavenie odpovede závisí od počtu otázok prichádzajúcich do jazykovej poradne, ako aj od ich náročnosti. Môže sa preto niekedy predĺžiť aj na viac dní.

poloha ústavu

Foto: L. Ocetová

Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1

Tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762, Fax: +421 2 5443 1756

facebook

Kodifikačné príručky

Vyhlásené Ministerstvom kultúry SR

Jazyková poradňa

bližšie informácie