Aktuality

OZNAM:

POZOR, ZMENA!

Služby telefonickej jazykovej poradne poskytujeme v pracovných dňoch v čase od 9. hod. do 11. hod. na telefónnych číslach 02/54 43 17 61 a 02/54 43 17 62.

V opodstatnených prípadoch sa na nás môžete obrátiť e-mailom na adresu info @ juls.savba.sk. Upozorňujeme na to, že písomne odpovedáme iba na otázky, na ktoré nemožno nájsť odpoveď v lexikografických príručkách na stránke slovnik.juls.savba.sk alebo v internetovej jazykovej poradni na stránke jazykovaporadna.sme.sk.

Bližšie informácie o činnosti jazykovej poradne si môžete prečítať na stránke https://www.juls.savba.sk/poradna.html.

poloha ústavu

Foto: L. Ocetová

Kontakt

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Panská 26, 811 01 Bratislava 1

Tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762

facebook

Kodifikačné príručky

Vyhlásené Ministerstvom kultúry SR

Jazyková poradňa

bližšie informácie