Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2019

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2019_003 1 ↧ 56 KB ↧ 165 KB
obj_2019_005 1 ↧ 53 KB ↧ 155 KB
obj_2019_006 1 ↧ 57 KB ↧ 160 KB
obj_2019_007 1 ↧ 54 KB ↧ 161 KB
obj_2019_008 1 ↧ 52 KB ↧ 143 KB
obj_2019_011 1 ↧ 54 KB ↧ 155 KB
obj_2019_012 1 ↧ 57 KB ↧ 147 KB
obj_2019_013 1 ↧ 56 KB ↧ 150 KB
obj_2019_014 1 ↧ 54 KB ↧ 157 KB
obj_2019_015 1 ↧ 55 KB ↧ 138 KB
obj_2019_017 1 ↧ 57 KB ↧ 150 KB
obj_2019_019 1 ↧ 58 KB ↧ 147 KB
obj_2019_024 1 ↧ 55 KB ↧ 157 KB
obj_2019_029 1 ↧ 56 KB ↧ 175 KB
obj_2019_031 1 ↧ 52 KB ↧ 155 KB
obj_2019_033 1 ↧ 81 KB ↧ 251 KB
obj_2019_035 1 ↧ 57 KB ↧ 152 KB
obj_2019_036 1 ↧ 60 KB ↧ 170 KB
obj_2019_037 1 ↧ 48 KB ↧ 129 KB
obj_2019_038 1 ↧ 50 KB ↧ 137 KB
obj_2019_039 1 ↧ 56 KB ↧ 152 KB
obj_2019_041 1 ↧ 60 KB ↧ 165 KB
obj_2019_042 1 ↧ 58 KB ↧ 153 KB
obj_2019_044 1 ↧ 52 KB ↧ 141 KB
obj_2019_045 1 ↧ 59 KB ↧ 188 KB
obj_2019_047 1 ↧ 52 KB ↧ 144 KB
obj_2019_053 1 ↧ 50 KB ↧ 140 KB
obj_2019_061 1 ↧ 61 KB ↧ 160 KB
obj_2019_067 1 ↧ 55 KB ↧ 146 KB
obj_2019_068 1 ↧ 60 KB ↧ 182 KB
obj_2019_069 1 ↧ 57 KB ↧ 155 KB
obj_2019_071 1 ↧ 60 KB ↧ 152 KB
obj_2019_072 1 ↧ 62 KB ↧ 153 KB
obj_2019_073 1 ↧ 59 KB ↧ 152 KB
obj_2019_074 1 ↧ 60 KB ↧ 168 KB
obj_2019_075 1 ↧ 60 KB ↧ 159 KB
obj_2019_076 1 ↧ 53 KB ↧ 144 KB
obj_2019_081 1 ↧ 60 KB ↧ 161 KB
obj_2019_082 1 ↧ 54 KB ↧ 145 KB
obj_2019_084 1 ↧ 59 KB ↧ 154 KB
obj_2019_085 1 ↧ 56 KB ↧ 151 KB
obj_2019_087 1 ↧ 56 KB ↧ 165 KB
obj_2019_088 1 ↧ 55 KB ↧ 155 KB
obj_2019_090 1 ↧ 61 KB ↧ 177 KB
obj_2019_092 1 ↧ 64 KB ↧ 156 KB
obj_2019_097 1 ↧ 58 KB ↧ 157 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2019_001 1 2 3 ↧ 202 KB ↧ 304 KB
fak_2019_002 1 2 3 ↧ 243 KB ↧ 435 KB
fak_2019_003 1 2 ↧ 238 KB ↧ 289 KB
fak_2019_004 1 2 ↧ 231 KB ↧ 219 KB
fak_2019_005 1 2 ↧ 120 KB ↧ 266 KB
fak_2019_006 1 ↧ 51 KB ↧ 122 KB
fak_2019_007 1 ↧ 36 KB ↧ 103 KB
fak_2019_008 1 ↧ 96 KB ↧ 140 KB
fak_2019_009 1 ↧ 31 KB ↧ 99 KB
fak_2019_010 1 ↧ 36 KB ↧ 106 KB
fak_2019_011 1 ↧ 32 KB ↧ 89 KB
fak_2019_012 1 ↧ 25 KB ↧ 79 KB
fak_2019_013 1 ↧ 34 KB ↧ 97 KB
fak_2019_014 1 2 3 ↧ 203 KB ↧ 290 KB
fak_2019_015 1 ↧ 42 KB ↧ 93 KB
fak_2019_016 1 ↧ 103 KB ↧ 132 KB
fak_2019_017 1 2 ↧ 240 KB ↧ 293 KB
fak_2019_018 1 ↧ 37 KB ↧ 99 KB
fak_2019_019 1 ↧ 23 KB ↧ 66 KB
fak_2019_020 1 ↧ 28 KB ↧ 89 KB
fak_2019_021 1 2 ↧ 120 KB ↧ 272 KB
fak_2019_022 1 2 ↧ 220 KB ↧ 201 KB
fak_2019_023 1 ↧ 23 KB ↧ 76 KB
fak_2019_024 1 ↧ 27 KB ↧ 79 KB
fak_2019_025 1 ↧ 26 KB ↧ 80 KB
fak_2019_026 1 ↧ 34 KB ↧ 98 KB
fak_2019_027 1 ↧ 60 KB ↧ 138 KB
fak_2019_028 1 2 ↧ 100 KB ↧ 275 KB
fak_2019_029 1 ↧ 29 KB ↧ 85 KB
fak_2019_030 1 ↧ 39 KB ↧ 105 KB
fak_2019_031 1 ↧ 38 KB ↧ 95 KB
fak_2019_032 1 ↧ 31 KB ↧ 98 KB
fak_2019_033 1 2 3 ↧ 217 KB ↧ 330 KB
fak_2019_034 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2019_035 1 ↧ 58 KB ↧ 166 KB
fak_2019_036 1 ↧ 56 KB ↧ 88 KB
fak_2019_037 1 ↧ 31 KB ↧ 81 KB
fak_2019_038 1 ↧ 104 KB ↧ 124 KB
fak_2019_039 1 2 ↧ 219 KB ↧ 272 KB
fak_2019_040 1 ↧ 33 KB ↧ 97 KB
fak_2019_041 1 ↧ 35 KB ↧ 103 KB
fak_2019_042 1 ↧ 37 KB ↧ 101 KB
fak_2019_044 1 ↧ 34 KB ↧ 99 KB
fak_2019_045 1 2 ↧ 224 KB ↧ 199 KB
fak_2019_046 1 ↧ 30 KB ↧ 83 KB
fak_2019_047 1 ↧ 50 KB ↧ 120 KB
fak_2019_048 1 ↧ 48 KB ↧ 125 KB
fak_2019_049 1 ↧ 61 KB ↧ 154 KB
fak_2019_050 1 ↧ 32 KB ↧ 89 KB
fak_2019_051 1 ↧ 53 KB ↧ 125 KB
fak_2019_052 1 ↧ 38 KB ↧ 108 KB
fak_2019_054 1 ↧ 32 KB ↧ 95 KB
fak_2019_055 1 ↧ 35 KB ↧ 100 KB
fak_2019_056 1 2 3 ↧ 186 KB ↧ 513 KB
fak_2019_057 1 ↧ 34 KB ↧ 98 KB
fak_2019_058 1 2 3 4 ↧ 285 KB ↧ 398 KB
fak_2019_059 1 ↧ 26 KB ↧ 77 KB
fak_2019_060 1 ↧ 102 KB ↧ 133 KB
fak_2019_061 1 ↧ 37 KB ↧ 105 KB
fak_2019_062 1 ↧ 28 KB ↧ 91 KB
fak_2019_063 1 ↧ 34 KB ↧ 101 KB
fak_2019_064 1 2 ↧ 279 KB ↧ 302 KB
fak_2019_065 1 2 ↧ 318 KB ↧ 292 KB
fak_2019_066 1 ↧ 55 KB ↧ 167 KB
fak_2019_067 1 ↧ 33 KB ↧ 99 KB
fak_2019_068 1 2 ↧ 116 KB ↧ 252 KB
fak_2019_069 1 ↧ 22 KB ↧ 78 KB
fak_2019_070 1 ↧ 42 KB ↧ 117 KB
fak_2019_079 1 ↧ 110 KB ↧ 123 KB
fak_2019_080 1 2 3 ↧ 229 KB ↧ 246 KB
fak_2019_081 1 2 ↧ 255 KB ↧ 277 KB
fak_2019_082 1 ↧ 34 KB ↧ 90 KB
fak_2019_083 1 ↧ 37 KB ↧ 102 KB
fak_2019_084 1 ↧ 25 KB ↧ 71 KB
fak_2019_093 1 ↧ 52 KB ↧ 127 KB
fak_2019_094 1 2 3 4 ↧ 205 KB ↧ 380 KB
fak_2019_095 1 ↧ 30 KB ↧ 86 KB
fak_2019_096 1 ↧ 40 KB ↧ 113 KB
fak_2019_097 1 ↧ 41 KB ↧ 111 KB
fak_2019_098 1 ↧ 55 KB ↧ 125 KB
fak_2019_099 1 ↧ 31 KB ↧ 93 KB
fak_2019_100 1 ↧ 34 KB ↧ 93 KB
fak_2019_101 1 ↧ 115 KB ↧ 143 KB
fak_2019_102 1 2 3 ↧ 238 KB ↧ 285 KB
fak_2019_103 1 2 ↧ 280 KB ↧ 316 KB
fak_2019_104 1 ↧ 37 KB ↧ 103 KB
fak_2019_105 1 ↧ 31 KB ↧ 82 KB
fak_2019_106 1 2 ↧ 133 KB ↧ 279 KB
fak_2019_107 1 2 ↧ 132 KB ↧ 274 KB
fak_2019_108 1 ↧ 71 KB ↧ 162 KB
fak_2019_109 1 ↧ 71 KB ↧ 154 KB
fak_2019_110 1 ↧ 34 KB ↧ 84 KB
fak_2019_111 1 ↧ 44 KB ↧ 125 KB
fak_2019_112 1 ↧ 43 KB ↧ 116 KB
fak_2019_113 1 ↧ 37 KB ↧ 112 KB
fak_2019_114 1 ↧ 35 KB ↧ 104 KB
fak_2019_130 1 2 3 ↧ 235 KB ↧ 280 KB
fak_2019_131 1 2 ↧ 281 KB ↧ 328 KB
fak_2019_132 1 ↧ 46 KB ↧ 102 KB
fak_2019_133 1 ↧ 34 KB ↧ 97 KB
fak_2019_134 1 ↧ 62 KB ↧ 126 KB
fak_2019_135 1 2 ↧ 136 KB ↧ 276 KB
fak_2019_136 1 ↧ 45 KB ↧ 99 KB
fak_2019_137 1 ↧ 25 KB ↧ 72 KB
fak_2019_138 1 ↧ 33 KB ↧ 93 KB
fak_2019_139 1 ↧ 30 KB ↧ 88 KB
fak_2019_140 1 ↧ 41 KB ↧ 112 KB
fak_2019_142 1 ↧ 38 KB ↧ 117 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2019_001 1 2 ↧ 100 KB ↧ 466 KB
zml_2019_002 1 2 ↧ 138 KB ↧ 266 KB
zml_2019_003 1 2 3 4 ↧ 187 KB ↧ 557 KB
zml_2019_004 1 2 3 4 ↧ 229 KB ↧ 589 KB
zml_2019_005 1 2 3 4 ↧ 189 KB ↧ 575 KB
zml_2019_006 1 2 3 4 ↧ 209 KB ↧ 621 KB
zml_2019_007 1 2 3 4 ↧ 65 KB ↧ 351 KB
zml_2019_008 1 2 ↧ 86 KB ↧ 339 KB