Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2019

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2019_003 1 ↧ 56 KB ↧ 165 KB
obj_2019_005 1 ↧ 53 KB ↧ 155 KB
obj_2019_007 1 ↧ 54 KB ↧ 161 KB
obj_2019_008 1 ↧ 52 KB ↧ 143 KB
obj_2019_011 1 ↧ 54 KB ↧ 155 KB
obj_2019_012 1 ↧ 57 KB ↧ 147 KB
obj_2019_013 1 ↧ 56 KB ↧ 150 KB
obj_2019_014 1 ↧ 54 KB ↧ 157 KB
obj_2019_015 1 ↧ 55 KB ↧ 138 KB
obj_2019_019 1 ↧ 58 KB ↧ 147 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2019_001 1 2 3 ↧ 202 KB ↧ 304 KB
fak_2019_002 1 2 3 ↧ 243 KB ↧ 435 KB
fak_2019_003 1 2 ↧ 238 KB ↧ 289 KB
fak_2019_004 1 2 ↧ 231 KB ↧ 219 KB
fak_2019_005 1 2 ↧ 120 KB ↧ 266 KB
fak_2019_006 1 ↧ 51 KB ↧ 122 KB
fak_2019_007 1 ↧ 36 KB ↧ 103 KB
fak_2019_008 1 ↧ 96 KB ↧ 140 KB
fak_2019_009 1 ↧ 31 KB ↧ 99 KB
fak_2019_011 1 ↧ 32 KB ↧ 89 KB
fak_2019_012 1 ↧ 25 KB ↧ 79 KB
fak_2019_013 1 ↧ 34 KB ↧ 97 KB
fak_2019_014 1 2 3 ↧ 203 KB ↧ 290 KB
fak_2019_015 1 ↧ 42 KB ↧ 93 KB
fak_2019_016 1 ↧ 103 KB ↧ 132 KB
fak_2019_017 1 2 ↧ 240 KB ↧ 293 KB
fak_2019_018 1 ↧ 37 KB ↧ 99 KB
fak_2019_019 1 ↧ 23 KB ↧ 66 KB
fak_2019_020 1 ↧ 28 KB ↧ 89 KB
fak_2019_021 1 2 ↧ 120 KB ↧ 272 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2019_001 1 2 ↧ 100 KB ↧ 466 KB
zml_2019_002 1 2 ↧ 138 KB ↧ 266 KB