Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2018-2

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2018_001 1 ↧ 59 KB ↧ 153 KB
obj_2018_002 1 ↧ 60 KB ↧ 148 KB
obj_2018_004 1 ↧ 45 KB ↧ 150 KB
obj_2018_008 1 ↧ 41 KB ↧ 179 KB
obj_2018_009 1 ↧ 50 KB ↧ 154 KB
obj_2018_012 1 ↧ 66 KB ↧ 159 KB
obj_2018_014 1 2 ↧ 49 KB ↧ 188 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2018_001 1 ↧ 557 KB ↧ 655 KB
fak_2018_002 1 ↧ 290 KB ↧ 370 KB
fak_2018_003 1 ↧ 168 KB ↧ 182 KB
fak_2018_004 1 ↧ 170 KB ↧ 199 KB
fak_2018_005 1 2 ↧ 170 KB ↧ 184 KB
fak_2018_006 1 2 ↧ 260 KB ↧ 411 KB
fak_2018_007 1 2 ↧ 33 KB ↧ 87 KB
fak_2018_008 1 2 ↧ 45 KB ↧ 109 KB
fak_2018_009 1 ↧ 31 KB ↧ 87 KB
fak_2018_010 1 ↧ 38 KB ↧ 100 KB
fak_2018_011 1 2 ↧ 144 KB ↧ 180 KB
fak_2018_012 1 ↧ 32 KB ↧ 95 KB
fak_2018_013 1 ↧ 33 KB ↧ 100 KB
fak_2018_014 1 ↧ 25 KB ↧ 74 KB
fak_2018_015 1 2 ↧ 32 KB ↧ 94 KB
fak_2018_016 1 ↧ 42 KB ↧ 115 KB
fak_2018_017 1 ↧ 121 KB ↧ 314 KB
fak_2018_018 1 ↧ 47 KB ↧ 106 KB
fak_2018_019 1 2 3 4 ↧ 39 KB ↧ 105 KB
fak_2018_020 1 ↧ 123 KB ↧ 165 KB
fak_2018_021 1 ↧ 24 KB ↧ 68 KB
fak_2018_022 1 ↧ 36 KB ↧ 97 KB
fak_2018_023 1 ↧ 48 KB ↧ 115 KB
fak_2018_024 1 2 ↧ 37 KB ↧ 101 KB
fak_2018_025 1 2 ↧ 124 KB ↧ 143 KB
fak_2018_026 1 2 ↧ 34 KB ↧ 107 KB
fak_2018_027 1 2 ↧ 34 KB ↧ 93 KB
fak_2018_028 1 ↧ 28 KB ↧ 81 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2018_001 1 2 3 4 5 ↧ 46 KB ↧ 192 KB
zml_2018_002 1 2 ↧ 168 KB ↧ 362 KB
zml_2018_003 1 2 3 4 5 6 ↧ 51 KB ↧ 198 KB
zml_2018_004 1 2 ↧ 51 KB ↧ 185 KB