Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2017

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2017_001 1 ↧ 59 KB ↧ 151 KB
obj_2017_002 1 ↧ 51 KB ↧ 152 KB
obj_2017_003 1 ↧ 54 KB ↧ 154 KB
obj_2017_004 1 ↧ 53 KB ↧ 151 KB
obj_2017_005 1 ↧ 57 KB ↧ 170 KB
obj_2017_006 1 ↧ 53 KB ↧ 158 KB
obj_2017_007 1 ↧ 51 KB ↧ 146 KB
obj_2017_008 1 ↧ 55 KB ↧ 158 KB
obj_2017_009 1 ↧ 55 KB ↧ 149 KB
obj_2017_010 1 ↧ 55 KB ↧ 156 KB
obj_2017_011 1 ↧ 53 KB ↧ 160 KB
obj_2017_012 1 ↧ 55 KB ↧ 152 KB
obj_2017_013 1 ↧ 53 KB ↧ 154 KB
obj_2017_014 1 ↧ 54 KB ↧ 142 KB
obj_2017_015 1 ↧ 61 KB ↧ 157 KB
obj_2017_016 1 ↧ 52 KB ↧ 150 KB
obj_2017_017 1 ↧ 55 KB ↧ 161 KB
obj_2017_019 1 ↧ 52 KB ↧ 148 KB
obj_2017_021 1 2 ↧ 56 KB ↧ 159 KB
obj_2017_022 1 2 ↧ 65 KB ↧ 192 KB
obj_2017_023 1 2 ↧ 59 KB ↧ 173 KB
obj_2017_024 1 ↧ 46 KB ↧ 128 KB
obj_2017_025 1 ↧ 55 KB ↧ 155 KB
obj_2017_028 1 ↧ 52 KB ↧ 142 KB
obj_2017_030 1 ↧ 45 KB ↧ 123 KB
obj_2017_034 1 ↧ 59 KB ↧ 154 KB
obj_2017_041 1 ↧ 49 KB ↧ 145 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2017_001 1 ↧ 105 KB ↧ 154 KB
fak_2017_002 1 ↧ 45 KB ↧ 114 KB
fak_2017_003 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_004 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_005 1 ↧ 36 KB ↧ 100 KB
fak_2017_006 1 ↧ 48 KB ↧ 113 KB
fak_2017_007 1 ↧ 34 KB ↧ 118 KB
fak_2017_008 1 ↧ 31 KB ↧ 93 KB
fak_2017_009 1 ↧ 32 KB ↧ 95 KB
fak_2017_010 1 ↧ 33 KB ↧ 90 KB
fak_2017_011 1 ↧ 117 KB ↧ 125 KB
fak_2017_012 1 ↧ 34 KB ↧ 91 KB
fak_2017_013 1 ↧ 41 KB ↧ 115 KB
fak_2017_014 1 ↧ 38 KB ↧ 106 KB
fak_2017_015 1 ↧ 117 KB ↧ 164 KB
fak_2017_016 1 ↧ 27 KB ↧ 91 KB
fak_2017_017 1 ↧ 36 KB ↧ 101 KB
fak_2017_018 1 ↧ 30 KB ↧ 84 KB
fak_2017_019 1 ↧ 48 KB ↧ 128 KB
fak_2017_020 1 ↧ 92 KB ↧ 192 KB
fak_2017_021 1 ↧ 202 KB ↧ 164 KB
fak_2017_022 1 ↧ 40 KB ↧ 101 KB
fak_2017_023 1 ↧ 35 KB ↧ 96 KB
fak_2017_024 1 ↧ 37 KB ↧ 100 KB
fak_2017_025 1 ↧ 40 KB ↧ 103 KB
fak_2017_026 1 ↧ 166 KB ↧ 145 KB
fak_2017_027 1 2 3 ↧ 77 KB ↧ 233 KB
fak_2017_028 1 ↧ 35 KB ↧ 99 KB
fak_2017_029 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_030 1 ↧ 36 KB ↧ 104 KB
fak_2017_031 1 ↧ 54 KB ↧ 118 KB
fak_2017_032 1 ↧ 59 KB ↧ 133 KB
fak_2017_033 1 ↧ 49 KB ↧ 117 KB
fak_2017_034 1 ↧ 61 KB ↧ 148 KB
fak_2017_035 1 ↧ 36 KB ↧ 104 KB
fak_2017_036 1 ↧ 33 KB ↧ 90 KB
fak_2017_037 1 ↧ 30 KB ↧ 80 KB
fak_2017_038 1 ↧ 37 KB ↧ 101 KB
fak_2017_039 1 2 ↧ 53 KB ↧ 161 KB
fak_2017_040 1 ↧ 48 KB ↧ 121 KB
fak_2017_041 1 ↧ 30 KB ↧ 84 KB
fak_2017_042 1 ↧ 39 KB ↧ 104 KB
fak_2017_043 1 ↧ 34 KB ↧ 91 KB
fak_2017_044 1 2 ↧ 117 KB ↧ 247 KB
fak_2017_045 1 ↧ 43 KB ↧ 126 KB
fak_2017_046 1 ↧ 38 KB ↧ 101 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2016_001 1 ↧ 163 KB ↧ 895 KB
zml_2017_001 1 2 3 ↧ 178 KB ↧ 477 KB