Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2017

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2017_001 1 ↧ 59 KB ↧ 151 KB
obj_2017_002 1 ↧ 51 KB ↧ 152 KB
obj_2017_003 1 ↧ 54 KB ↧ 154 KB
obj_2017_004 1 ↧ 53 KB ↧ 151 KB
obj_2017_005 1 ↧ 57 KB ↧ 170 KB
obj_2017_006 1 ↧ 53 KB ↧ 158 KB
obj_2017_007 1 ↧ 51 KB ↧ 146 KB
obj_2017_008 1 ↧ 55 KB ↧ 158 KB
obj_2017_009 1 ↧ 55 KB ↧ 149 KB
obj_2017_010 1 ↧ 55 KB ↧ 156 KB
obj_2017_011 1 ↧ 53 KB ↧ 160 KB
obj_2017_012 1 ↧ 55 KB ↧ 152 KB
obj_2017_013 1 ↧ 53 KB ↧ 154 KB
obj_2017_014 1 ↧ 54 KB ↧ 142 KB
obj_2017_015 1 ↧ 61 KB ↧ 157 KB
obj_2017_016 1 ↧ 52 KB ↧ 150 KB
obj_2017_017 1 ↧ 55 KB ↧ 161 KB
obj_2017_018 1 ↧ 57 KB ↧ 149 KB
obj_2017_019 1 ↧ 52 KB ↧ 148 KB
obj_2017_020 1 ↧ 54 KB ↧ 143 KB
obj_2017_021 1 2 ↧ 56 KB ↧ 159 KB
obj_2017_022 1 2 ↧ 65 KB ↧ 192 KB
obj_2017_023 1 2 ↧ 59 KB ↧ 173 KB
obj_2017_024 1 ↧ 46 KB ↧ 128 KB
obj_2017_025 1 ↧ 55 KB ↧ 155 KB
obj_2017_026 1 ↧ 52 KB ↧ 151 KB
obj_2017_028 1 ↧ 52 KB ↧ 142 KB
obj_2017_029 1 ↧ 54 KB ↧ 153 KB
obj_2017_030 1 ↧ 45 KB ↧ 123 KB
obj_2017_031 1 ↧ 53 KB ↧ 151 KB
obj_2017_034 1 ↧ 59 KB ↧ 154 KB
obj_2017_035 1 ↧ 54 KB ↧ 156 KB
obj_2017_036 1 ↧ 52 KB ↧ 146 KB
obj_2017_037 1 ↧ 56 KB ↧ 158 KB
obj_2017_038 1 ↧ 53 KB ↧ 139 KB
obj_2017_039 1 ↧ 51 KB ↧ 137 KB
obj_2017_040 1 ↧ 55 KB ↧ 138 KB
obj_2017_041 1 ↧ 49 KB ↧ 145 KB
obj_2017_042 1 ↧ 60 KB ↧ 147 KB
obj_2017_043 1 ↧ 53 KB ↧ 137 KB
obj_2017_044 1 ↧ 46 KB ↧ 145 KB
obj_2017_045 1 ↧ 59 KB ↧ 163 KB
obj_2017_046 1 ↧ 50 KB ↧ 148 KB
obj_2017_047 1 ↧ 57 KB ↧ 154 KB
obj_2017_048 1 ↧ 51 KB ↧ 140 KB
obj_2017_049 1 ↧ 47 KB ↧ 127 KB
obj_2017_050 1 2 ↧ 73 KB ↧ 188 KB
obj_2017_051 1 ↧ 53 KB ↧ 147 KB
obj_2017_052 1 ↧ 52 KB ↧ 159 KB
obj_2017_053 1 ↧ 57 KB ↧ 157 KB
obj_2017_054 1 ↧ 58 KB ↧ 157 KB
obj_2017_055 1 ↧ 53 KB ↧ 153 KB
obj_2017_057 1 ↧ 51 KB ↧ 152 KB
obj_2017_058 1 ↧ 59 KB ↧ 150 KB
obj_2017_059 1 ↧ 59 KB ↧ 163 KB
obj_2017_060 1 ↧ 57 KB ↧ 144 KB
obj_2017_061 1 ↧ 60 KB ↧ 150 KB
obj_2017_062 1 ↧ 48 KB ↧ 149 KB
obj_2017_063 1 ↧ 52 KB ↧ 155 KB
obj_2017_064 1 ↧ 51 KB ↧ 153 KB
obj_2017_065 1 ↧ 51 KB ↧ 138 KB
obj_2017_066 1 ↧ 54 KB ↧ 162 KB
obj_2017_067 1 ↧ 52 KB ↧ 156 KB
obj_2017_068 1 ↧ 54 KB ↧ 163 KB
obj_2017_069 1 ↧ 60 KB ↧ 165 KB
obj_2017_072 1 ↧ 55 KB ↧ 165 KB
obj_2017_073 1 ↧ 63 KB ↧ 176 KB
obj_2017_075 1 ↧ 62 KB ↧ 159 KB
obj_2017_076 1 ↧ 54 KB ↧ 140 KB
obj_2017_077 1 ↧ 47 KB ↧ 126 KB
obj_2017_078 1 2 ↧ 64 KB ↧ 194 KB
obj_2017_079 1 2 ↧ 58 KB ↧ 172 KB
obj_2017_080 1 ↧ 55 KB ↧ 171 KB
obj_2017_081 1 ↧ 63 KB ↧ 174 KB
obj_2017_085 1 ↧ 54 KB ↧ 159 KB
obj_2017_086 1 ↧ 58 KB ↧ 145 KB
obj_2017_087 1 ↧ 49 KB ↧ 141 KB
obj_2017_088 1 ↧ 58 KB ↧ 165 KB
obj_2017_089 1 ↧ 53 KB ↧ 148 KB
obj_2017_090 1 ↧ 43 KB ↧ 128 KB
obj_2017_091 1 ↧ 50 KB ↧ 125 KB
obj_2017_092 1 ↧ 52 KB ↧ 161 KB
obj_2017_093 1 ↧ 51 KB ↧ 158 KB
obj_2017_094 1 ↧ 52 KB ↧ 143 KB
obj_2017_095 1 ↧ 62 KB ↧ 152 KB
obj_2017_096 1 ↧ 52 KB ↧ 149 KB
obj_2017_097 1 ↧ 54 KB ↧ 148 KB
obj_2017_098 1 ↧ 52 KB ↧ 158 KB
obj_2017_099 1 ↧ 54 KB ↧ 169 KB
obj_2017_100 1 ↧ 54 KB ↧ 146 KB
obj_2017_101 1 ↧ 52 KB ↧ 145 KB
obj_2017_102 1 ↧ 51 KB ↧ 140 KB
obj_2017_103 1 ↧ 48 KB ↧ 133 KB
obj_2017_104 1 ↧ 55 KB ↧ 169 KB
obj_2017_105 1 ↧ 57 KB ↧ 172 KB
obj_2017_106 1 ↧ 58 KB ↧ 158 KB
obj_2017_107 1 ↧ 57 KB ↧ 159 KB
obj_2017_108 1 ↧ 54 KB ↧ 162 KB
obj_2017_109 1 ↧ 51 KB ↧ 133 KB
obj_2017_110 1 ↧ 59 KB ↧ 168 KB
obj_2017_111 1 ↧ 54 KB ↧ 159 KB
obj_2017_112 1 ↧ 56 KB ↧ 168 KB
obj_2017_113 1 ↧ 59 KB ↧ 164 KB
obj_2017_114 1 ↧ 52 KB ↧ 133 KB
obj_2017_115 1 ↧ 61 KB ↧ 155 KB
obj_2017_116 1 ↧ 49 KB ↧ 150 KB
obj_2017_117 1 ↧ 53 KB ↧ 105 KB
obj_2017_118 1 ↧ 57 KB ↧ 167 KB
obj_2017_119 1 ↧ 47 KB ↧ 146 KB
obj_2017_120 1 ↧ 55 KB ↧ 156 KB
obj_2017_121 1 ↧ 51 KB ↧ 142 KB
obj_2017_122 1 ↧ 52 KB ↧ 143 KB
obj_2017_123 1 ↧ 58 KB ↧ 172 KB
obj_2017_124 1 ↧ 60 KB ↧ 154 KB
obj_2017_125 1 ↧ 53 KB ↧ 145 KB
obj_2017_126 1 ↧ 50 KB ↧ 130 KB
obj_2017_127 1 ↧ 48 KB ↧ 136 KB
obj_2017_128 1 ↧ 49 KB ↧ 152 KB
obj_2017_129 1 ↧ 50 KB ↧ 156 KB
obj_2017_130 1 ↧ 53 KB ↧ 152 KB
obj_2017_131 1 ↧ 47 KB ↧ 154 KB
obj_2017_132 1 ↧ 46 KB ↧ 152 KB
obj_2017_133 1 ↧ 48 KB ↧ 145 KB
obj_2017_135 1 ↧ 58 KB ↧ 159 KB
obj_2017_136 1 ↧ 51 KB ↧ 155 KB
obj_2017_137 1 2 ↧ 56 KB ↧ 174 KB
obj_2017_139 1 ↧ 45 KB ↧ 131 KB
obj_2017_140 1 2 ↧ 54 KB ↧ 169 KB
obj_2017_141 1 ↧ 48 KB ↧ 130 KB
obj_2017_142 1 ↧ 52 KB ↧ 143 KB
obj_2017_143 1 ↧ 55 KB ↧ 144 KB
obj_2017_144 1 ↧ 64 KB ↧ 163 KB
obj_2017_145 1 ↧ 54 KB ↧ 165 KB
obj_2017_146 1 ↧ 50 KB ↧ 152 KB
obj_2017_147 1 ↧ 58 KB ↧ 164 KB
obj_2017_149 1 ↧ 50 KB ↧ 140 KB
obj_2017_150 1 ↧ 58 KB ↧ 147 KB
obj_2017_151 1 ↧ 51 KB ↧ 157 KB
obj_2017_153 1 ↧ 56 KB ↧ 143 KB
obj_2017_154 1 ↧ 46 KB ↧ 133 KB
obj_2017_156 1 ↧ 57 KB ↧ 157 KB
obj_2017_157 1 ↧ 54 KB ↧ 151 KB
obj_2017_158 1 ↧ 53 KB ↧ 148 KB
obj_2017_159 1 ↧ 58 KB ↧ 166 KB
obj_2017_160 1 ↧ 51 KB ↧ 146 KB
obj_2017_161 1 ↧ 53 KB ↧ 150 KB
obj_2017_163 1 ↧ 58 KB ↧ 164 KB
obj_2017_164 1 ↧ 53 KB ↧ 154 KB
obj_2017_165 1 2 ↧ 81 KB ↧ 213 KB
obj_2017_166 1 2 ↧ 69 KB ↧ 175 KB
obj_2017_167 1 ↧ 58 KB ↧ 153 KB
obj_2017_168 1 ↧ 48 KB ↧ 157 KB
obj_2017_169 1 2 3 ↧ 58 KB ↧ 150 KB
obj_2017_171 1 ↧ 59 KB ↧ 163 KB
obj_2017_172 1 ↧ 62 KB ↧ 155 KB
obj_2017_173 1 ↧ 61 KB ↧ 163 KB
obj_2017_174 1 ↧ 55 KB ↧ 157 KB
obj_2017_175 1 ↧ 62 KB ↧ 167 KB
obj_2017_176 1 ↧ 54 KB ↧ 158 KB
obj_2017_177 1 ↧ 51 KB ↧ 155 KB
obj_2017_178 1 ↧ 54 KB ↧ 163 KB
obj_2017_179 1 ↧ 50 KB ↧ 155 KB
obj_2017_180 1 ↧ 57 KB ↧ 144 KB
obj_2017_181 1 ↧ 54 KB ↧ 142 KB
obj_2017_182 1 ↧ 46 KB ↧ 129 KB
obj_2017_183 1 ↧ 46 KB ↧ 131 KB
obj_2017_184 1 2 ↧ 53 KB ↧ 162 KB
obj_2017_185 1 ↧ 63 KB ↧ 171 KB
obj_2017_186 1 ↧ 58 KB ↧ 144 KB
obj_2017_187 1 ↧ 59 KB ↧ 149 KB
obj_2017_188 1 ↧ 51 KB ↧ 132 KB
obj_2017_189 1 ↧ 52 KB ↧ 142 KB
obj_2017_190 1 ↧ 56 KB ↧ 146 KB
obj_2017_191 1 ↧ 54 KB ↧ 158 KB
obj_2017_192 1 ↧ 54 KB ↧ 164 KB
obj_2017_194 1 ↧ 50 KB ↧ 154 KB
obj_2017_195 1 ↧ 54 KB ↧ 156 KB
obj_2017_196 1 ↧ 52 KB ↧ 144 KB
obj_2017_198 1 ↧ 54 KB ↧ 163 KB
obj_2017_199 1 ↧ 58 KB ↧ 147 KB
obj_2017_200 1 2 ↧ 80 KB ↧ 213 KB
obj_2017_201 1 ↧ 55 KB ↧ 155 KB
obj_2017_202 1 ↧ 57 KB ↧ 157 KB
obj_2017_203 1 ↧ 62 KB ↧ 153 KB
obj_2017_204 1 2 ↧ 86 KB ↧ 266 KB
obj_2017_205 1 2 ↧ 86 KB ↧ 248 KB
obj_2017_206 1 ↧ 53 KB ↧ 139 KB
obj_2017_207 1 ↧ 52 KB ↧ 146 KB
obj_2017_208 1 ↧ 56 KB ↧ 142 KB
obj_2017_209 1 ↧ 55 KB ↧ 151 KB
obj_2017_210 1 ↧ 56 KB ↧ 142 KB
obj_2017_211 1 ↧ 51 KB ↧ 138 KB
obj_2017_213 1 ↧ 43 KB ↧ 148 KB
obj_2017_214 1 ↧ 60 KB ↧ 156 KB
obj_2017_215 1 ↧ 59 KB ↧ 160 KB
obj_2017_216 1 ↧ 59 KB ↧ 163 KB
obj_2017_217 1 ↧ 53 KB ↧ 162 KB
obj_2017_218 1 ↧ 53 KB ↧ 158 KB
obj_2017_219 1 ↧ 52 KB ↧ 145 KB
obj_2017_220 1 ↧ 52 KB ↧ 147 KB
obj_2017_221 1 ↧ 52 KB ↧ 153 KB
obj_2017_223 1 ↧ 55 KB ↧ 160 KB
obj_2017_225 1 2 ↧ 96 KB ↧ 306 KB
obj_2017_226 1 2 ↧ 88 KB ↧ 251 KB
obj_2017_228 1 ↧ 56 KB ↧ 149 KB
obj_2017_229 1 ↧ 74 KB ↧ 165 KB
obj_2017_230 1 ↧ 52 KB ↧ 142 KB
obj_2017_231 1 ↧ 53 KB ↧ 146 KB
obj_2017_233 1 ↧ 64 KB ↧ 155 KB
obj_2017_234 1 ↧ 62 KB ↧ 150 KB
obj_2017_235 1 ↧ 54 KB ↧ 144 KB
obj_2017_236 1 2 ↧ 77 KB ↧ 207 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2017_001 1 ↧ 105 KB ↧ 154 KB
fak_2017_002 1 ↧ 45 KB ↧ 114 KB
fak_2017_003 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_004 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_005 1 ↧ 36 KB ↧ 100 KB
fak_2017_006 1 ↧ 48 KB ↧ 113 KB
fak_2017_007 1 ↧ 34 KB ↧ 118 KB
fak_2017_008 1 ↧ 31 KB ↧ 93 KB
fak_2017_009 1 ↧ 32 KB ↧ 95 KB
fak_2017_010 1 ↧ 33 KB ↧ 90 KB
fak_2017_011 1 ↧ 117 KB ↧ 125 KB
fak_2017_012 1 ↧ 34 KB ↧ 91 KB
fak_2017_013 1 ↧ 41 KB ↧ 115 KB
fak_2017_014 1 ↧ 38 KB ↧ 106 KB
fak_2017_015 1 ↧ 117 KB ↧ 164 KB
fak_2017_016 1 ↧ 27 KB ↧ 91 KB
fak_2017_017 1 ↧ 36 KB ↧ 101 KB
fak_2017_018 1 ↧ 30 KB ↧ 84 KB
fak_2017_019 1 ↧ 48 KB ↧ 128 KB
fak_2017_020 1 ↧ 92 KB ↧ 192 KB
fak_2017_021 1 ↧ 202 KB ↧ 164 KB
fak_2017_022 1 ↧ 40 KB ↧ 101 KB
fak_2017_023 1 ↧ 35 KB ↧ 96 KB
fak_2017_024 1 ↧ 37 KB ↧ 100 KB
fak_2017_025 1 ↧ 40 KB ↧ 103 KB
fak_2017_026 1 ↧ 166 KB ↧ 145 KB
fak_2017_027 1 2 3 ↧ 77 KB ↧ 233 KB
fak_2017_028 1 ↧ 35 KB ↧ 99 KB
fak_2017_029 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_030 1 ↧ 36 KB ↧ 104 KB
fak_2017_031 1 ↧ 54 KB ↧ 118 KB
fak_2017_032 1 ↧ 59 KB ↧ 133 KB
fak_2017_033 1 ↧ 49 KB ↧ 117 KB
fak_2017_034 1 ↧ 61 KB ↧ 148 KB
fak_2017_035 1 ↧ 36 KB ↧ 104 KB
fak_2017_036 1 ↧ 33 KB ↧ 90 KB
fak_2017_037 1 ↧ 30 KB ↧ 80 KB
fak_2017_038 1 ↧ 37 KB ↧ 101 KB
fak_2017_039 1 2 ↧ 53 KB ↧ 161 KB
fak_2017_040 1 ↧ 48 KB ↧ 121 KB
fak_2017_041 1 ↧ 30 KB ↧ 84 KB
fak_2017_042 1 ↧ 39 KB ↧ 104 KB
fak_2017_043 1 ↧ 34 KB ↧ 91 KB
fak_2017_044 1 2 ↧ 117 KB ↧ 247 KB
fak_2017_045 1 ↧ 43 KB ↧ 126 KB
fak_2017_046 1 ↧ 38 KB ↧ 101 KB
fak_2017_047 1 ↧ 110 KB ↧ 133 KB
fak_2017_048 1 ↧ 35 KB ↧ 96 KB
fak_2017_049 1 ↧ 33 KB ↧ 88 KB
fak_2017_050 1 ↧ 156 KB ↧ 138 KB
fak_2017_051 1 ↧ 41 KB ↧ 104 KB
fak_2017_052 1 ↧ 48 KB ↧ 118 KB
fak_2017_053 1 ↧ 36 KB ↧ 98 KB
fak_2017_054 1 ↧ 28 KB ↧ 73 KB
fak_2017_055 1 ↧ 37 KB ↧ 96 KB
fak_2017_056 1 ↧ 35 KB ↧ 96 KB
fak_2017_057 1 ↧ 35 KB ↧ 92 KB
fak_2017_058 1 ↧ 34 KB ↧ 92 KB
fak_2017_059 1 ↧ 28 KB ↧ 83 KB
fak_2017_060 1 ↧ 47 KB ↧ 122 KB
fak_2017_061 1 ↧ 37 KB ↧ 97 KB
fak_2017_062 1 ↧ 39 KB ↧ 112 KB
fak_2017_063 1 ↧ 34 KB ↧ 85 KB
fak_2017_064 1 ↧ 39 KB ↧ 112 KB
fak_2017_065 1 ↧ 48 KB ↧ 118 KB
fak_2017_066 1 2 ↧ 138 KB ↧ 308 KB
fak_2017_067 1 ↧ 29 KB ↧ 76 KB
fak_2017_068 1 ↧ 34 KB ↧ 100 KB
fak_2017_069 1 ↧ 31 KB ↧ 96 KB
fak_2017_070 1 ↧ 45 KB ↧ 105 KB
fak_2017_071 1 ↧ 117 KB ↧ 145 KB
fak_2017_072 1 ↧ 23 KB ↧ 83 KB
fak_2017_073 1 ↧ 29 KB ↧ 83 KB
fak_2017_074 1 ↧ 40 KB ↧ 109 KB
fak_2017_075 1 ↧ 42 KB ↧ 101 KB
fak_2017_076 1 ↧ 43 KB ↧ 105 KB
fak_2017_077 1 2 3 ↧ 89 KB ↧ 242 KB
fak_2017_078 1 ↧ 37 KB ↧ 99 KB
fak_2017_079 1 ↧ 53 KB ↧ 102 KB
fak_2017_080 1 ↧ 153 KB ↧ 137 KB
fak_2017_081 1 ↧ 80 KB ↧ 93 KB
fak_2017_082 1 ↧ 78 KB ↧ 95 KB
fak_2017_083 1 ↧ 77 KB ↧ 94 KB
fak_2017_084 1 2 ↧ 114 KB ↧ 231 KB
fak_2017_085 1 ↧ 33 KB ↧ 91 KB
fak_2017_086 1 ↧ 32 KB ↧ 83 KB
fak_2017_087 1 ↧ 42 KB ↧ 117 KB
fak_2017_088 1 ↧ 47 KB ↧ 88 KB
fak_2017_089 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_090 1 ↧ 42 KB ↧ 112 KB
fak_2017_091 1 ↧ 40 KB ↧ 100 KB
fak_2017_092 1 ↧ 27 KB ↧ 77 KB
fak_2017_093 1 ↧ 33 KB ↧ 109 KB
fak_2017_094 1 ↧ 47 KB ↧ 116 KB
fak_2017_095 1 2 3 4 5 ↧ 292 KB ↧ 445 KB
fak_2017_096 1 ↧ 32 KB ↧ 82 KB
fak_2017_097 1 ↧ 39 KB ↧ 105 KB
fak_2017_098 1 ↧ 39 KB ↧ 105 KB
fak_2017_099 1 2 3 ↧ 109 KB ↧ 266 KB
fak_2017_100 1 ↧ 112 KB ↧ 120 KB
fak_2017_101 1 2 ↧ 112 KB ↧ 157 KB
fak_2017_102 1 2 ↧ 120 KB ↧ 165 KB
fak_2017_103 1 2 ↧ 120 KB ↧ 156 KB
fak_2017_104 1 ↧ 32 KB ↧ 93 KB
fak_2017_105 1 2 ↧ 116 KB ↧ 248 KB
fak_2017_106 1 2 3 ↧ 77 KB ↧ 227 KB
fak_2017_107 1 2 ↧ 56 KB ↧ 160 KB
fak_2017_108 1 ↧ 50 KB ↧ 121 KB
fak_2017_109 1 ↧ 59 KB ↧ 150 KB
fak_2017_110 1 2 ↧ 78 KB ↧ 224 KB
fak_2017_111 1 ↧ 44 KB ↧ 112 KB
fak_2017_112 1 ↧ 31 KB ↧ 87 KB
fak_2017_113 1 ↧ 36 KB ↧ 115 KB
fak_2017_114 1 ↧ 36 KB ↧ 99 KB
fak_2017_115 1 ↧ 35 KB ↧ 100 KB
fak_2017_116 1 ↧ 41 KB ↧ 112 KB
fak_2017_117 1 ↧ 18 KB ↧ 71 KB
fak_2017_118 1 2 3 4 ↧ 212 KB ↧ 354 KB
fak_2017_119 1 ↧ 33 KB ↧ 96 KB
fak_2017_120 1 2 ↧ 71 KB ↧ 188 KB
fak_2017_121 1 ↧ 41 KB ↧ 115 KB
fak_2017_122 1 ↧ 33 KB ↧ 99 KB
fak_2017_123 1 ↧ 83 KB ↧ 104 KB
fak_2017_124 1 ↧ 83 KB ↧ 100 KB
fak_2017_125 1 ↧ 90 KB ↧ 102 KB
fak_2017_126 1 ↧ 41 KB ↧ 105 KB
fak_2017_127 1 2 3 ↧ 79 KB ↧ 232 KB
fak_2017_128 1 ↧ 35 KB ↧ 97 KB
fak_2017_129 1 ↧ 117 KB ↧ 117 KB
fak_2017_130 1 ↧ 32 KB ↧ 102 KB
fak_2017_131 1 ↧ 31 KB ↧ 83 KB
fak_2017_132 1 2 ↧ 98 KB ↧ 231 KB
fak_2017_133 1 2 ↧ 68 KB ↧ 183 KB
fak_2017_134 1 2 3 ↧ 68 KB ↧ 223 KB
fak_2017_135 1 ↧ 31 KB ↧ 99 KB
fak_2017_136 1 ↧ 40 KB ↧ 93 KB
fak_2017_137 1 ↧ 36 KB ↧ 91 KB
fak_2017_138 1 ↧ 36 KB ↧ 103 KB
fak_2017_139 1 2 3 4 5 ↧ 190 KB ↧ 406 KB
fak_2017_140 1 ↧ 19 KB ↧ 63 KB
fak_2017_141 1 ↧ 26 KB ↧ 81 KB
fak_2017_142 1 ↧ 29 KB ↧ 102 KB
fak_2017_143 1 ↧ 35 KB ↧ 105 KB
fak_2017_144 1 ↧ 30 KB ↧ 95 KB
fak_2017_145 1 ↧ 43 KB ↧ 86 KB
fak_2017_146 1 ↧ 40 KB ↧ 89 KB
fak_2017_147 1 ↧ 36 KB ↧ 86 KB
fak_2017_148 1 2 3 ↧ 91 KB ↧ 260 KB
fak_2017_149 1 ↧ 34 KB ↧ 88 KB
fak_2017_150 1 ↧ 25 KB ↧ 80 KB
fak_2017_151 1 ↧ 25 KB ↧ 77 KB
fak_2017_152 1 ↧ 43 KB ↧ 85 KB
fak_2017_153 1 2 ↧ 151 KB ↧ 187 KB
fak_2017_154 1 ↧ 119 KB ↧ 124 KB
fak_2017_155 1 ↧ 41 KB ↧ 111 KB
fak_2017_156 1 2 ↧ 115 KB ↧ 238 KB
fak_2017_157 1 2 ↧ 50 KB ↧ 154 KB
fak_2017_158 1 ↧ 26 KB ↧ 72 KB
fak_2017_159 1 ↧ 31 KB ↧ 85 KB
fak_2017_160 1 ↧ 33 KB ↧ 94 KB
fak_2017_161 1 ↧ 30 KB ↧ 85 KB
fak_2017_162 1 ↧ 36 KB ↧ 120 KB
fak_2017_163 1 ↧ 32 KB ↧ 96 KB
fak_2017_164 1 2 3 4 5 ↧ 330 KB ↧ 422 KB
fak_2017_165 1 ↧ 65 KB ↧ 114 KB
fak_2017_166 1 ↧ 41 KB ↧ 106 KB
fak_2017_167 1 ↧ 42 KB ↧ 107 KB
fak_2017_168 1 ↧ 37 KB ↧ 117 KB
fak_2017_169 1 ↧ 117 KB ↧ 117 KB
fak_2017_170 1 2 3 ↧ 87 KB ↧ 226 KB
fak_2017_171 1 ↧ 42 KB ↧ 108 KB
fak_2017_172 1 ↧ 43 KB ↧ 117 KB
fak_2017_173 1 ↧ 51 KB ↧ 73 KB
fak_2017_174 1 2 ↧ 122 KB ↧ 156 KB
fak_2017_175 1 2 ↧ 134 KB ↧ 165 KB
fak_2017_176 1 ↧ 32 KB ↧ 88 KB
fak_2017_177 1 ↧ 43 KB ↧ 107 KB
fak_2017_178 1 2 ↧ 115 KB ↧ 232 KB
fak_2017_179 1 ↧ 51 KB ↧ 114 KB
fak_2017_180 1 ↧ 52 KB ↧ 112 KB
fak_2017_181 1 ↧ 56 KB ↧ 127 KB
fak_2017_182 1 ↧ 46 KB ↧ 115 KB
fak_2017_183 1 ↧ 40 KB ↧ 117 KB
fak_2017_184 1 ↧ 44 KB ↧ 115 KB
fak_2017_185 1 ↧ 27 KB ↧ 76 KB
fak_2017_186 1 ↧ 33 KB ↧ 87 KB
fak_2017_187 1 ↧ 33 KB ↧ 92 KB
fak_2017_188 1 ↧ 39 KB ↧ 115 KB
fak_2017_189 1 ↧ 21 KB ↧ 75 KB
fak_2017_190 1 ↧ 40 KB ↧ 109 KB
fak_2017_191 1 ↧ 38 KB ↧ 91 KB
fak_2017_192 1 ↧ 42 KB ↧ 105 KB
fak_2017_193 1 ↧ 25 KB ↧ 83 KB
fak_2017_194 1 ↧ 41 KB ↧ 118 KB
fak_2017_195 1 ↧ 31 KB ↧ 84 KB
fak_2017_196 1 2 3 4 5 ↧ 480 KB ↧ 534 KB
fak_2017_197 1 ↧ 35 KB ↧ 103 KB
fak_2017_198 1 ↧ 42 KB ↧ 108 KB
fak_2017_199 1 ↧ 36 KB ↧ 97 KB
fak_2017_200 1 ↧ 31 KB ↧ 89 KB
fak_2017_201 1 ↧ 35 KB ↧ 98 KB
fak_2017_202 1 2 ↧ 77 KB ↧ 211 KB
fak_2017_203 1 2 ↧ 153 KB ↧ 163 KB
fak_2017_204 1 2 ↧ 131 KB ↧ 166 KB
fak_2017_205 1 2 ↧ 135 KB ↧ 167 KB
fak_2017_206 1 ↧ 37 KB ↧ 104 KB
fak_2017_207 1 ↧ 97 KB ↧ 130 KB
fak_2017_208 1 ↧ 29 KB ↧ 83 KB
fak_2017_209 1 2 ↧ 96 KB ↧ 226 KB
fak_2017_210 1 ↧ 53 KB ↧ 140 KB
fak_2017_211 1 ↧ 55 KB ↧ 131 KB
fak_2017_212 1 ↧ 55 KB ↧ 168 KB
fak_2017_213 1 ↧ 43 KB ↧ 115 KB
fak_2017_214 1 ↧ 42 KB ↧ 108 KB
fak_2017_215 1 ↧ 29 KB ↧ 79 KB
fak_2017_216 1 2 ↧ 48 KB ↧ 151 KB
fak_2017_217 1 2 ↧ 97 KB ↧ 265 KB
fak_2017_218 1 ↧ 36 KB ↧ 89 KB
fak_2017_219 1 ↧ 33 KB ↧ 98 KB
fak_2017_220 1 ↧ 35 KB ↧ 97 KB
fak_2017_221 1 ↧ 32 KB ↧ 88 KB
fak_2017_223 1 2 3 4 5 ↧ 303 KB ↧ 482 KB
fak_2017_224 1 ↧ 34 KB ↧ 92 KB
fak_2017_225 1 ↧ 31 KB ↧ 85 KB
fak_2017_226 1 ↧ 34 KB ↧ 110 KB
fak_2017_227 1 ↧ 55 KB ↧ 141 KB
fak_2017_228 1 ↧ 51 KB ↧ 137 KB
fak_2017_229 1 ↧ 39 KB ↧ 110 KB
fak_2017_230 1 ↧ 34 KB ↧ 88 KB
fak_2017_231 1 ↧ 48 KB ↧ 135 KB
fak_2017_232 1 ↧ 31 KB ↧ 85 KB
fak_2017_233 1 ↧ 47 KB ↧ 123 KB
fak_2017_234 1 ↧ 33 KB ↧ 95 KB
fak_2017_235 1 ↧ 30 KB ↧ 94 KB
fak_2017_236 1 ↧ 39 KB ↧ 106 KB
fak_2017_237 1 ↧ 40 KB ↧ 110 KB
fak_2017_238 1 ↧ 117 KB ↧ 117 KB
fak_2017_239 1 ↧ 38 KB ↧ 96 KB
fak_2017_240 1 2 ↧ 256 KB ↧ 298 KB
fak_2017_241 1 2 ↧ 151 KB ↧ 183 KB
fak_2017_242 1 2 ↧ 149 KB ↧ 180 KB
fak_2017_243 1 2 ↧ 120 KB ↧ 168 KB
fak_2017_244 1 ↧ 38 KB ↧ 95 KB
fak_2017_245 1 ↧ 62 KB ↧ 131 KB
fak_2017_246 1 2 ↧ 115 KB ↧ 241 KB
fak_2017_247 1 2 3 ↧ 254 KB ↧ 341 KB
fak_2017_248 1 ↧ 78 KB ↧ 170 KB
fak_2017_249 1 ↧ 32 KB ↧ 87 KB
fak_2017_250 1 ↧ 38 KB ↧ 112 KB
fak_2017_251 1 ↧ 33 KB ↧ 89 KB
fak_2017_252 1 ↧ 27 KB ↧ 75 KB
fak_2017_253 1 ↧ 49 KB ↧ 123 KB
fak_2017_254 1 2 ↧ 63 KB ↧ 190 KB
fak_2017_255 1 ↧ 36 KB ↧ 103 KB
fak_2017_256 1 ↧ 41 KB ↧ 125 KB
fak_2017_257 1 ↧ 61 KB ↧ 141 KB
fak_2017_258 1 ↧ 37 KB ↧ 107 KB
fak_2017_259 1 ↧ 38 KB ↧ 104 KB
fak_2017_260 1 2 ↧ 197 KB ↧ 322 KB
fak_2017_261 1 ↧ 30 KB ↧ 84 KB
fak_2017_262 1 ↧ 23 KB ↧ 71 KB
fak_2017_263 1 ↧ 35 KB ↧ 106 KB
fak_2017_264 1 ↧ 50 KB ↧ 142 KB
fak_2017_265 1 ↧ 38 KB ↧ 99 KB
fak_2017_266 1 ↧ 32 KB ↧ 88 KB
fak_2017_267 1 ↧ 36 KB ↧ 99 KB
fak_2017_268 1 ↧ 44 KB ↧ 98 KB
fak_2017_269 1 ↧ 41 KB ↧ 105 KB
fak_2017_270 1 ↧ 87 KB ↧ 114 KB
fak_2017_271 1 ↧ 31 KB ↧ 83 KB
fak_2017_272 1 2 3 4 5 ↧ 337 KB ↧ 481 KB
fak_2017_273 1 ↧ 40 KB ↧ 102 KB
fak_2017_274 1 ↧ 33 KB ↧ 90 KB
fak_2017_275 1 ↧ 20 KB ↧ 74 KB
fak_2017_276 1 ↧ 50 KB ↧ 130 KB
fak_2017_277 1 ↧ 54 KB ↧ 140 KB
fak_2017_278 1 ↧ 158 KB ↧ 152 KB
fak_2017_279 1 ↧ 43 KB ↧ 116 KB
fak_2017_280 1 ↧ 53 KB ↧ 129 KB
fak_2017_281 1 ↧ 48 KB ↧ 117 KB
fak_2017_282 1 ↧ 76 KB ↧ 135 KB
fak_2017_283 1 2 ↧ 328 KB ↧ 332 KB
fak_2017_284 1 2 ↧ 149 KB ↧ 179 KB
fak_2017_285 1 2 ↧ 153 KB ↧ 187 KB
fak_2017_286 1 2 ↧ 154 KB ↧ 179 KB
fak_2017_287 1 ↧ 60 KB ↧ 103 KB
fak_2017_288 1 ↧ 47 KB ↧ 108 KB
fak_2017_289 1 ↧ 39 KB ↧ 98 KB
fak_2017_290 1 2 ↧ 135 KB ↧ 271 KB
fak_2017_291 1 ↧ 52 KB ↧ 134 KB
fak_2017_292 1 ↧ 52 KB ↧ 127 KB
fak_2017_293 1 2 ↧ 62 KB ↧ 158 KB
fak_2017_294 1 ↧ 40 KB ↧ 112 KB
fak_2017_295 1 2 ↧ 55 KB ↧ 161 KB
fak_2017_296 1 ↧ 33 KB ↧ 87 KB
fak_2017_297 1 ↧ 44 KB ↧ 113 KB
fak_2017_298 1 ↧ 35 KB ↧ 103 KB
fak_2017_299 1 ↧ 49 KB ↧ 120 KB
fak_2017_300 1 ↧ 35 KB ↧ 96 KB
fak_2017_301 1 ↧ 44 KB ↧ 108 KB
fak_2017_302 1 ↧ 46 KB ↧ 128 KB
fak_2017_303 1 ↧ 32 KB ↧ 87 KB
fak_2017_304 1 ↧ 42 KB ↧ 115 KB
fak_2017_305 1 ↧ 42 KB ↧ 94 KB
fak_2017_306 1 ↧ 44 KB ↧ 98 KB
fak_2017_307 1 ↧ 26 KB ↧ 91 KB
fak_2017_308 1 ↧ 32 KB ↧ 108 KB
fak_2017_309 1 ↧ 31 KB ↧ 82 KB
fak_2017_310 1 ↧ 48 KB ↧ 110 KB
fak_2017_311 1 ↧ 40 KB ↧ 97 KB
fak_2017_312 1 ↧ 32 KB ↧ 73 KB
fak_2017_313 1 2 3 4 5 ↧ 348 KB ↧ 548 KB
fak_2017_314 1 ↧ 39 KB ↧ 105 KB
fak_2017_315 1 ↧ 30 KB ↧ 78 KB
fak_2017_316 1 ↧ 39 KB ↧ 82 KB
fak_2017_317 1 ↧ 53 KB ↧ 132 KB
fak_2017_318 1 ↧ 34 KB ↧ 83 KB
fak_2017_319 1 ↧ 39 KB ↧ 86 KB
fak_2017_320 1 ↧ 40 KB ↧ 89 KB
fak_2017_321 1 ↧ 39 KB ↧ 85 KB
fak_2017_322 1 ↧ 48 KB ↧ 118 KB
fak_2017_323 1 ↧ 44 KB ↧ 110 KB
fak_2017_324 1 ↧ 38 KB ↧ 104 KB
fak_2017_325 1 ↧ 40 KB ↧ 95 KB
fak_2017_326 1 ↧ 46 KB ↧ 116 KB
fak_2017_327 1 ↧ 29 KB ↧ 84 KB
fak_2017_328 1 ↧ 51 KB ↧ 116 KB
fak_2017_329 1 ↧ 35 KB ↧ 97 KB
fak_2017_330 1 ↧ 47 KB ↧ 115 KB
fak_2017_331 1 ↧ 34 KB ↧ 89 KB
fak_2017_332 1 ↧ 36 KB ↧ 99 KB
fak_2017_333 1 ↧ 53 KB ↧ 133 KB
fak_2017_334 1 2 ↧ 116 KB ↧ 298 KB
fak_2017_335 1 ↧ 33 KB ↧ 100 KB
fak_2017_336 1 ↧ 35 KB ↧ 106 KB
fak_2017_337 1 ↧ 34 KB ↧ 103 KB
fak_2017_338 1 ↧ 33 KB ↧ 94 KB
fak_2017_339 1 2 ↧ 138 KB ↧ 187 KB
fak_2017_340 1 2 3 ↧ 434 KB ↧ 432 KB
fak_2017_341 1 2 ↧ 168 KB ↧ 181 KB
fak_2017_342 1 ↧ 29 KB ↧ 116 KB
fak_2017_344 1 ↧ 55 KB ↧ 98 KB
fak_2017_345 1 ↧ 78 KB ↧ 109 KB
fak_2017_346 1 ↧ 26 KB ↧ 76 KB
fak_2017_347 1 ↧ 38 KB ↧ 103 KB
fak_2017_348 1 ↧ 46 KB ↧ 117 KB
fak_2017_349 1 ↧ 57 KB ↧ 126 KB
fak_2017_350 1 ↧ 54 KB ↧ 128 KB
fak_2017_351 1 ↧ 44 KB ↧ 110 KB
fak_2017_352 1 ↧ 42 KB ↧ 101 KB
fak_2017_353 1 ↧ 34 KB ↧ 94 KB
fak_2017_354 1 ↧ 50 KB ↧ 139 KB
fak_2017_355 1 ↧ 48 KB ↧ 106 KB
fak_2017_356 1 ↧ 47 KB ↧ 114 KB
fak_2017_357 1 ↧ 36 KB ↧ 91 KB
fak_2017_358 1 ↧ 29 KB ↧ 93 KB
fak_2017_359 1 ↧ 44 KB ↧ 118 KB
fak_2017_360 1 ↧ 31 KB ↧ 85 KB
fak_2017_361 1 ↧ 38 KB ↧ 102 KB
fak_2017_362 1 ↧ 28 KB ↧ 76 KB
fak_2017_363 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_364 1 ↧ 29 KB ↧ 84 KB
fak_2017_365 1 ↧ 38 KB ↧ 97 KB
fak_2017_366 1 2 ↧ 139 KB ↧ 258 KB
fak_2017_367 1 ↧ 35 KB ↧ 91 KB
fak_2017_368 1 ↧ 52 KB ↧ 120 KB
fak_2017_369 1 ↧ 47 KB ↧ 128 KB
fak_2017_370 1 ↧ 44 KB ↧ 110 KB
fak_2017_371 1 ↧ 25 KB ↧ 95 KB
fak_2017_372 1 ↧ 65 KB ↧ 145 KB
fak_2017_373 1 ↧ 53 KB ↧ 127 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2016_001 1 ↧ 163 KB ↧ 895 KB
zml_2017_001 1 2 3 ↧ 178 KB ↧ 477 KB
zml_2017_002 1 2 ↧ 48 KB ↧ 155 KB
zml_2017_003 1 2 ↧ 75 KB ↧ 193 KB
zml_2017_004 1 2 3 ↧ 158 KB ↧ 306 KB
zml_2017_005 1 2 3 4 ↧ 199 KB ↧ 481 KB
zml_2017_006 1 2 ↧ 141 KB ↧ 247 KB
zml_2017_007 1 2 3 ↧ 158 KB ↧ 339 KB
zml_2017_008 1 2 3 ↧ 148 KB ↧ 298 KB
zml_2017_009 1 2 3 ↧ 176 KB ↧ 381 KB
zml_2017_010 1 2 3 ↧ 147 KB ↧ 303 KB
zml_2017_011 1 2 3 ↧ 130 KB ↧ 421 KB
zml_2017_012 1 2 3 ↧ 172 KB ↧ 360 KB
zml_2017_013 1 2 3 ↧ 156 KB ↧ 352 KB
zml_2017_014 1 2 ↧ 66 KB ↧ 210 KB
zml_2017_015 1 2 3 4 ↧ 128 KB ↧ 410 KB
zml_2017_016 1 2 3 ↧ 193 KB ↧ 408 KB
zml_2017_017 1 2 3 4 ↧ 185 KB ↧ 455 KB
zml_2017_018 1 2 3 ↧ 151 KB ↧ 404 KB
zml_2017_019 1 2 ↧ 55 KB ↧ 202 KB
zml_2017_020 1 2 3 ↧ 166 KB ↧ 306 KB
zml_2017_021 1 2 3 ↧ 176 KB ↧ 376 KB
zml_2017_022 1 2 3 4 ↧ 291 KB ↧ 566 KB
zml_2017_023 1 2 3 ↧ 172 KB ↧ 304 KB
zml_2017_024 1 2 ↧ 70 KB ↧ 205 KB
zml_2017_025 1 2 ↧ 63 KB ↧ 205 KB
zml_2017_027 1 2 3 ↧ 142 KB ↧ 319 KB
zml_2017_028 1 2 3 4 ↧ 174 KB ↧ 492 KB
zml_2017_029 1 2 3 ↧ 145 KB ↧ 361 KB
zml_2017_030 1 2 3 ↧ 123 KB ↧ 306 KB
zml_2017_031 1 2 3 ↧ 131 KB ↧ 314 KB
zml_2017_032 1 2 3 ↧ 144 KB ↧ 368 KB
zml_2017_033 1 2 3 ↧ 186 KB ↧ 343 KB
zml_2017_034 1 2 3 ↧ 186 KB ↧ 343 KB
zml_2017_035 1 2 3 ↧ 180 KB ↧ 325 KB
zml_2017_036 1 2 3 ↧ 206 KB ↧ 416 KB
zml_2017_037 1 2 3 4 ↧ 231 KB ↧ 504 KB
zml_2017_038 1 2 3 ↧ 195 KB ↧ 364 KB
zml_2017_039 1 2 3 4 ↧ 184 KB ↧ 462 KB
zml_2017_040 1 2 ↧ 77 KB ↧ 197 KB
zml_2017_041 1 2 ↧ 64 KB ↧ 204 KB
zml_2017_042 1 2 ↧ 86 KB ↧ 203 KB
zml_2017_043 1 2 ↧ 83 KB ↧ 207 KB
zml_2017_044 1 2 ↧ 83 KB ↧ 204 KB