Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2017

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2017_001 1 ↧ 59 KB ↧ 151 KB
obj_2017_002 1 ↧ 51 KB ↧ 152 KB
obj_2017_003 1 ↧ 54 KB ↧ 154 KB
obj_2017_004 1 ↧ 53 KB ↧ 151 KB
obj_2017_005 1 ↧ 57 KB ↧ 170 KB
obj_2017_006 1 ↧ 53 KB ↧ 158 KB
obj_2017_007 1 ↧ 51 KB ↧ 146 KB
obj_2017_008 1 ↧ 55 KB ↧ 158 KB
obj_2017_009 1 ↧ 55 KB ↧ 149 KB
obj_2017_010 1 ↧ 55 KB ↧ 156 KB
obj_2017_011 1 ↧ 53 KB ↧ 160 KB
obj_2017_012 1 ↧ 55 KB ↧ 152 KB
obj_2017_013 1 ↧ 53 KB ↧ 154 KB
obj_2017_014 1 ↧ 54 KB ↧ 142 KB
obj_2017_015 1 ↧ 61 KB ↧ 157 KB
obj_2017_016 1 ↧ 52 KB ↧ 150 KB
obj_2017_017 1 ↧ 55 KB ↧ 161 KB
obj_2017_019 1 ↧ 52 KB ↧ 148 KB
obj_2017_020 1 ↧ 54 KB ↧ 143 KB
obj_2017_021 1 2 ↧ 56 KB ↧ 159 KB
obj_2017_022 1 2 ↧ 65 KB ↧ 192 KB
obj_2017_023 1 2 ↧ 59 KB ↧ 173 KB
obj_2017_024 1 ↧ 46 KB ↧ 128 KB
obj_2017_025 1 ↧ 55 KB ↧ 155 KB
obj_2017_026 1 ↧ 52 KB ↧ 151 KB
obj_2017_028 1 ↧ 52 KB ↧ 142 KB
obj_2017_029 1 ↧ 54 KB ↧ 153 KB
obj_2017_030 1 ↧ 45 KB ↧ 123 KB
obj_2017_031 1 ↧ 53 KB ↧ 151 KB
obj_2017_034 1 ↧ 59 KB ↧ 154 KB
obj_2017_035 1 ↧ 54 KB ↧ 156 KB
obj_2017_036 1 ↧ 52 KB ↧ 146 KB
obj_2017_037 1 ↧ 56 KB ↧ 158 KB
obj_2017_038 1 ↧ 53 KB ↧ 139 KB
obj_2017_039 1 ↧ 51 KB ↧ 137 KB
obj_2017_040 1 ↧ 55 KB ↧ 138 KB
obj_2017_041 1 ↧ 49 KB ↧ 145 KB
obj_2017_042 1 ↧ 60 KB ↧ 147 KB
obj_2017_043 1 ↧ 53 KB ↧ 137 KB
obj_2017_044 1 ↧ 46 KB ↧ 145 KB
obj_2017_045 1 ↧ 59 KB ↧ 163 KB
obj_2017_046 1 ↧ 50 KB ↧ 148 KB
obj_2017_047 1 ↧ 57 KB ↧ 154 KB
obj_2017_048 1 ↧ 51 KB ↧ 140 KB
obj_2017_049 1 ↧ 47 KB ↧ 127 KB
obj_2017_050 1 2 ↧ 73 KB ↧ 188 KB
obj_2017_052 1 ↧ 52 KB ↧ 159 KB
obj_2017_053 1 ↧ 57 KB ↧ 157 KB
obj_2017_054 1 ↧ 58 KB ↧ 157 KB
obj_2017_055 1 ↧ 53 KB ↧ 153 KB
obj_2017_057 1 ↧ 51 KB ↧ 152 KB
obj_2017_058 1 ↧ 59 KB ↧ 150 KB
obj_2017_059 1 ↧ 59 KB ↧ 163 KB
obj_2017_060 1 ↧ 57 KB ↧ 144 KB
obj_2017_061 1 ↧ 60 KB ↧ 150 KB
obj_2017_062 1 ↧ 48 KB ↧ 149 KB
obj_2017_063 1 ↧ 52 KB ↧ 155 KB
obj_2017_064 1 ↧ 51 KB ↧ 153 KB
obj_2017_066 1 ↧ 54 KB ↧ 162 KB
obj_2017_067 1 ↧ 52 KB ↧ 156 KB
obj_2017_068 1 ↧ 54 KB ↧ 163 KB
obj_2017_069 1 ↧ 60 KB ↧ 165 KB
obj_2017_072 1 ↧ 55 KB ↧ 165 KB
obj_2017_073 1 ↧ 63 KB ↧ 176 KB
obj_2017_075 1 ↧ 62 KB ↧ 159 KB
obj_2017_076 1 ↧ 54 KB ↧ 140 KB
obj_2017_077 1 ↧ 47 KB ↧ 126 KB
obj_2017_078 1 2 ↧ 64 KB ↧ 194 KB
obj_2017_079 1 2 ↧ 58 KB ↧ 172 KB
obj_2017_086 1 ↧ 58 KB ↧ 145 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2017_001 1 ↧ 105 KB ↧ 154 KB
fak_2017_002 1 ↧ 45 KB ↧ 114 KB
fak_2017_003 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_004 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_005 1 ↧ 36 KB ↧ 100 KB
fak_2017_006 1 ↧ 48 KB ↧ 113 KB
fak_2017_007 1 ↧ 34 KB ↧ 118 KB
fak_2017_008 1 ↧ 31 KB ↧ 93 KB
fak_2017_009 1 ↧ 32 KB ↧ 95 KB
fak_2017_010 1 ↧ 33 KB ↧ 90 KB
fak_2017_011 1 ↧ 117 KB ↧ 125 KB
fak_2017_012 1 ↧ 34 KB ↧ 91 KB
fak_2017_013 1 ↧ 41 KB ↧ 115 KB
fak_2017_014 1 ↧ 38 KB ↧ 106 KB
fak_2017_015 1 ↧ 117 KB ↧ 164 KB
fak_2017_016 1 ↧ 27 KB ↧ 91 KB
fak_2017_017 1 ↧ 36 KB ↧ 101 KB
fak_2017_018 1 ↧ 30 KB ↧ 84 KB
fak_2017_019 1 ↧ 48 KB ↧ 128 KB
fak_2017_020 1 ↧ 92 KB ↧ 192 KB
fak_2017_021 1 ↧ 202 KB ↧ 164 KB
fak_2017_022 1 ↧ 40 KB ↧ 101 KB
fak_2017_023 1 ↧ 35 KB ↧ 96 KB
fak_2017_024 1 ↧ 37 KB ↧ 100 KB
fak_2017_025 1 ↧ 40 KB ↧ 103 KB
fak_2017_026 1 ↧ 166 KB ↧ 145 KB
fak_2017_027 1 2 3 ↧ 77 KB ↧ 233 KB
fak_2017_028 1 ↧ 35 KB ↧ 99 KB
fak_2017_029 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_030 1 ↧ 36 KB ↧ 104 KB
fak_2017_031 1 ↧ 54 KB ↧ 118 KB
fak_2017_032 1 ↧ 59 KB ↧ 133 KB
fak_2017_033 1 ↧ 49 KB ↧ 117 KB
fak_2017_034 1 ↧ 61 KB ↧ 148 KB
fak_2017_035 1 ↧ 36 KB ↧ 104 KB
fak_2017_036 1 ↧ 33 KB ↧ 90 KB
fak_2017_037 1 ↧ 30 KB ↧ 80 KB
fak_2017_038 1 ↧ 37 KB ↧ 101 KB
fak_2017_039 1 2 ↧ 53 KB ↧ 161 KB
fak_2017_040 1 ↧ 48 KB ↧ 121 KB
fak_2017_041 1 ↧ 30 KB ↧ 84 KB
fak_2017_042 1 ↧ 39 KB ↧ 104 KB
fak_2017_043 1 ↧ 34 KB ↧ 91 KB
fak_2017_044 1 2 ↧ 117 KB ↧ 247 KB
fak_2017_045 1 ↧ 43 KB ↧ 126 KB
fak_2017_046 1 ↧ 38 KB ↧ 101 KB
fak_2017_047 1 ↧ 110 KB ↧ 133 KB
fak_2017_048 1 ↧ 35 KB ↧ 96 KB
fak_2017_049 1 ↧ 33 KB ↧ 88 KB
fak_2017_050 1 ↧ 156 KB ↧ 138 KB
fak_2017_051 1 ↧ 41 KB ↧ 104 KB
fak_2017_052 1 ↧ 48 KB ↧ 118 KB
fak_2017_053 1 ↧ 36 KB ↧ 98 KB
fak_2017_054 1 ↧ 28 KB ↧ 73 KB
fak_2017_055 1 ↧ 37 KB ↧ 96 KB
fak_2017_056 1 ↧ 35 KB ↧ 96 KB
fak_2017_057 1 ↧ 35 KB ↧ 92 KB
fak_2017_058 1 ↧ 34 KB ↧ 92 KB
fak_2017_059 1 ↧ 28 KB ↧ 83 KB
fak_2017_060 1 ↧ 47 KB ↧ 122 KB
fak_2017_061 1 ↧ 37 KB ↧ 97 KB
fak_2017_062 1 ↧ 39 KB ↧ 112 KB
fak_2017_063 1 ↧ 34 KB ↧ 85 KB
fak_2017_064 1 ↧ 39 KB ↧ 112 KB
fak_2017_065 1 ↧ 48 KB ↧ 118 KB
fak_2017_066 1 2 ↧ 138 KB ↧ 308 KB
fak_2017_067 1 ↧ 29 KB ↧ 76 KB
fak_2017_068 1 ↧ 34 KB ↧ 100 KB
fak_2017_069 1 ↧ 31 KB ↧ 96 KB
fak_2017_070 1 ↧ 45 KB ↧ 105 KB
fak_2017_071 1 ↧ 117 KB ↧ 145 KB
fak_2017_072 1 ↧ 23 KB ↧ 83 KB
fak_2017_073 1 ↧ 29 KB ↧ 83 KB
fak_2017_074 1 ↧ 40 KB ↧ 109 KB
fak_2017_075 1 ↧ 42 KB ↧ 101 KB
fak_2017_076 1 ↧ 43 KB ↧ 105 KB
fak_2017_077 1 2 3 ↧ 89 KB ↧ 242 KB
fak_2017_078 1 ↧ 37 KB ↧ 99 KB
fak_2017_079 1 ↧ 53 KB ↧ 102 KB
fak_2017_080 1 ↧ 153 KB ↧ 137 KB
fak_2017_081 1 ↧ 80 KB ↧ 93 KB
fak_2017_082 1 ↧ 78 KB ↧ 95 KB
fak_2017_083 1 ↧ 77 KB ↧ 94 KB
fak_2017_084 1 2 ↧ 114 KB ↧ 231 KB
fak_2017_085 1 ↧ 33 KB ↧ 91 KB
fak_2017_086 1 ↧ 32 KB ↧ 83 KB
fak_2017_087 1 ↧ 42 KB ↧ 117 KB
fak_2017_088 1 ↧ 47 KB ↧ 88 KB
fak_2017_089 1 ↧ 35 KB ↧ 94 KB
fak_2017_090 1 ↧ 42 KB ↧ 112 KB
fak_2017_091 1 ↧ 40 KB ↧ 100 KB
fak_2017_092 1 ↧ 27 KB ↧ 77 KB
fak_2017_093 1 ↧ 33 KB ↧ 109 KB
fak_2017_094 1 ↧ 47 KB ↧ 116 KB
fak_2017_095 1 2 3 4 5 ↧ 292 KB ↧ 445 KB
fak_2017_096 1 ↧ 32 KB ↧ 82 KB
fak_2017_097 1 ↧ 39 KB ↧ 105 KB
fak_2017_098 1 ↧ 39 KB ↧ 105 KB
fak_2017_099 1 2 3 ↧ 109 KB ↧ 266 KB
fak_2017_100 1 ↧ 112 KB ↧ 120 KB
fak_2017_101 1 2 ↧ 112 KB ↧ 157 KB
fak_2017_102 1 2 ↧ 120 KB ↧ 165 KB
fak_2017_103 1 2 ↧ 120 KB ↧ 156 KB
fak_2017_104 1 ↧ 32 KB ↧ 93 KB
fak_2017_105 1 2 ↧ 116 KB ↧ 248 KB
fak_2017_106 1 2 3 ↧ 77 KB ↧ 227 KB
fak_2017_107 1 2 ↧ 56 KB ↧ 160 KB
fak_2017_108 1 ↧ 50 KB ↧ 121 KB
fak_2017_109 1 ↧ 59 KB ↧ 150 KB
fak_2017_110 1 2 ↧ 78 KB ↧ 224 KB
fak_2017_111 1 ↧ 44 KB ↧ 112 KB
fak_2017_112 1 ↧ 31 KB ↧ 87 KB
fak_2017_113 1 ↧ 36 KB ↧ 115 KB
fak_2017_114 1 ↧ 36 KB ↧ 99 KB
fak_2017_115 1 ↧ 35 KB ↧ 100 KB
fak_2017_116 1 ↧ 41 KB ↧ 112 KB
fak_2017_117 1 ↧ 18 KB ↧ 71 KB
fak_2017_118 1 2 3 4 ↧ 212 KB ↧ 354 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2016_001 1 ↧ 163 KB ↧ 895 KB
zml_2017_001 1 2 3 ↧ 178 KB ↧ 477 KB
zml_2017_002 1 2 ↧ 48 KB ↧ 155 KB
zml_2017_003 1 2 ↧ 75 KB ↧ 193 KB