Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2015

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2015_001 1 ↧ 17 KB ↧ 18 KB
obj_2015_002 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2015_003 1 ↧ 17 KB ↧ 21 KB
obj_2015_004 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2015_005 1 ↧ 17 KB ↧ 21 KB
obj_2015_006 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
obj_2015_007 1 ↧ 17 KB ↧ 76 KB
obj_2015_008 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2015_009 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
obj_2015_010 1 ↧ 18 KB ↧ 67 KB
obj_2015_011 1 ↧ 18 KB ↧ 82 KB
obj_2015_012 1 ↧ 17 KB ↧ 21 KB
obj_2015_013 1 ↧ 17 KB ↧ 81 KB
obj_2015_014 1 ↧ 15 KB ↧ 76 KB
obj_2015_015 1 ↧ 16 KB ↧ 80 KB
obj_2015_016 1 ↧ 18 KB ↧ 74 KB
obj_2015_017 1 ↧ 18 KB ↧ 74 KB
obj_2015_018 1 ↧ 15 KB ↧ 75 KB
obj_2015_019 1 ↧ 16 KB ↧ 75 KB
obj_2015_020 1 ↧ 17 KB ↧ 83 KB
obj_2015_021 1 ↧ 21 KB ↧ 72 KB
obj_2015_022 1 ↧ 17 KB ↧ 68 KB
obj_2015_023 1 ↧ 18 KB ↧ 68 KB
obj_2015_024 1 ↧ 16 KB ↧ 75 KB
obj_2015_025 1 ↧ 18 KB ↧ 68 KB
obj_2015_026 1 ↧ 18 KB ↧ 65 KB
obj_2015_027 1 ↧ 14 KB ↧ 74 KB
obj_2015_028 1 ↧ 19 KB ↧ 70 KB
obj_2015_029 1 ↧ 16 KB ↧ 80 KB
obj_2015_030 1 ↧ 17 KB ↧ 72 KB
obj_2015_031 1 ↧ 15 KB ↧ 78 KB
obj_2015_032 1 ↧ 18 KB ↧ 82 KB
obj_2015_034 1 ↧ 18 KB ↧ 68 KB
obj_2015_035 1 ↧ 17 KB ↧ 82 KB
obj_2015_036 1 ↧ 16 KB ↧ 85 KB
obj_2015_037 1 ↧ 16 KB ↧ 77 KB
obj_2015_041 1 ↧ 18 KB ↧ 75 KB
obj_2015_042 1 ↧ 15 KB ↧ 73 KB
obj_2015_043 1 ↧ 15 KB ↧ 75 KB
obj_2015_044 1 ↧ 17 KB ↧ 81 KB
obj_2015_047 1 ↧ 19 KB ↧ 69 KB
obj_2015_049 1 ↧ 16 KB ↧ 80 KB
obj_2015_050 1 ↧ 17 KB ↧ 82 KB
obj_2015_053 1 ↧ 17 KB ↧ 90 KB
obj_2015_057 1 ↧ 16 KB ↧ 74 KB
obj_2015_058 1 ↧ 19 KB ↧ 84 KB
obj_2015_059 1 ↧ 17 KB ↧ 74 KB
obj_2015_061 1 ↧ 16 KB ↧ 71 KB
obj_2015_062 1 ↧ 18 KB ↧ 78 KB
obj_2015_063 1 ↧ 17 KB ↧ 77 KB
obj_2015_064 1 ↧ 20 KB ↧ 87 KB
obj_2015_065 1 ↧ 21 KB ↧ 84 KB
obj_2015_066 1 ↧ 17 KB ↧ 77 KB
obj_2015_067 1 ↧ 17 KB ↧ 77 KB
obj_2015_069 1 ↧ 19 KB ↧ 83 KB
obj_2015_070 1 ↧ 17 KB ↧ 67 KB
obj_2015_071 1 ↧ 19 KB ↧ 70 KB
obj_2015_072 1 ↧ 19 KB ↧ 71 KB
obj_2015_073 1 ↧ 18 KB ↧ 71 KB
obj_2015_074 1 ↧ 21 KB ↧ 83 KB
obj_2015_075 1 ↧ 18 KB ↧ 81 KB
obj_2015_076 1 ↧ 18 KB ↧ 70 KB
obj_2015_077 1 ↧ 17 KB ↧ 75 KB
obj_2015_078 1 ↧ 15 KB ↧ 74 KB
obj_2015_079 1 ↧ 18 KB ↧ 87 KB
obj_2015_080 1 ↧ 17 KB ↧ 80 KB
obj_2015_081 1 ↧ 18 KB ↧ 73 KB
obj_2015_082 1 ↧ 19 KB ↧ 73 KB
obj_2015_083 1 ↧ 16 KB ↧ 69 KB
obj_2015_084 1 ↧ 20 KB ↧ 77 KB
obj_2015_085 1 ↧ 16 KB ↧ 77 KB
obj_2015_086 1 ↧ 20 KB ↧ 75 KB
obj_2015_087 1 ↧ 19 KB ↧ 81 KB
obj_2015_089 1 ↧ 20 KB ↧ 78 KB
obj_2015_091 1 ↧ 19 KB ↧ 74 KB
obj_2015_092 1 ↧ 19 KB ↧ 73 KB
obj_2015_093 1 ↧ 18 KB ↧ 77 KB
obj_2015_094 1 ↧ 19 KB ↧ 69 KB
obj_2015_095 1 ↧ 19 KB ↧ 72 KB
obj_2015_096 1 ↧ 19 KB ↧ 71 KB
obj_2015_097 1 ↧ 16 KB ↧ 74 KB
obj_2015_098 1 ↧ 20 KB ↧ 74 KB
obj_2015_099 1 ↧ 19 KB ↧ 72 KB
obj_2015_100 1 ↧ 20 KB ↧ 76 KB
obj_2015_101 1 ↧ 19 KB ↧ 72 KB
obj_2015_102 1 ↧ 16 KB ↧ 75 KB
obj_2015_103 1 ↧ 18 KB ↧ 84 KB
obj_2015_104 1 ↧ 18 KB ↧ 68 KB
obj_2015_106 1 ↧ 17 KB ↧ 70 KB
obj_2015_107 1 ↧ 17 KB ↧ 75 KB
obj_2015_109 1 ↧ 16 KB ↧ 77 KB
obj_2015_111 1 ↧ 16 KB ↧ 80 KB
obj_2015_112 1 ↧ 17 KB ↧ 68 KB
obj_2015_113 1 ↧ 16 KB ↧ 82 KB
obj_2015_115 1 ↧ 22 KB ↧ 84 KB
obj_2015_117 1 ↧ 17 KB ↧ 74 KB
obj_2015_119 1 ↧ 19 KB ↧ 68 KB
obj_2015_120 1 ↧ 16 KB ↧ 75 KB
obj_2015_121 1 ↧ 16 KB ↧ 86 KB
obj_2015_122 1 ↧ 19 KB ↧ 83 KB
obj_2015_123 1 ↧ 15 KB ↧ 73 KB
obj_2015_124 1 ↧ 17 KB ↧ 85 KB
obj_2015_125 1 ↧ 23 KB ↧ 71 KB
obj_2015_126 1 ↧ 16 KB ↧ 73 KB
obj_2015_127 1 ↧ 15 KB ↧ 76 KB
obj_2015_128 1 ↧ 18 KB ↧ 69 KB
obj_2015_129 1 ↧ 17 KB ↧ 81 KB
obj_2015_130 1 ↧ 17 KB ↧ 81 KB
obj_2015_132 1 ↧ 16 KB ↧ 74 KB
obj_2015_133 1 ↧ 17 KB ↧ 75 KB
obj_2015_134 1 ↧ 15 KB ↧ 74 KB
obj_2015_135 1 ↧ 17 KB ↧ 77 KB
obj_2015_137 1 ↧ 19 KB ↧ 79 KB
obj_2015_139 1 ↧ 17 KB ↧ 82 KB
obj_2015_141 1 ↧ 15 KB ↧ 76 KB
obj_2015_142 1 ↧ 15 KB ↧ 78 KB
obj_2015_143 1 ↧ 17 KB ↧ 75 KB
obj_2015_145 1 ↧ 21 KB ↧ 72 KB
obj_2015_146 1 ↧ 16 KB ↧ 77 KB
obj_2015_147 1 ↧ 18 KB ↧ 79 KB
obj_2015_148 1 ↧ 17 KB ↧ 85 KB
obj_2015_149 1 ↧ 18 KB ↧ 80 KB
obj_2015_150 1 ↧ 15 KB ↧ 74 KB
obj_2015_151 1 ↧ 18 KB ↧ 70 KB
obj_2015_152 1 ↧ 15 KB ↧ 76 KB
obj_2015_153 1 ↧ 19 KB ↧ 78 KB
obj_2015_154 1 ↧ 20 KB ↧ 82 KB
obj_2015_155 1 ↧ 17 KB ↧ 79 KB
obj_2015_156 1 ↧ 16 KB ↧ 76 KB
obj_2015_157 1 ↧ 19 KB ↧ 65 KB
obj_2015_158 1 ↧ 22 KB ↧ 89 KB
obj_2015_159 1 ↧ 19 KB ↧ 73 KB
obj_2015_160 1 ↧ 17 KB ↧ 80 KB
obj_2015_161 1 ↧ 21 KB ↧ 74 KB
obj_2015_162 1 ↧ 19 KB ↧ 70 KB
obj_2015_164 1 ↧ 17 KB ↧ 80 KB
obj_2015_165 1 ↧ 20 KB ↧ 78 KB
obj_2015_166 1 ↧ 17 KB ↧ 75 KB
obj_2015_168 1 ↧ 18 KB ↧ 89 KB
obj_2015_169 1 ↧ 17 KB ↧ 67 KB
obj_2015_170 1 ↧ 17 KB ↧ 67 KB
obj_2015_171 1 ↧ 19 KB ↧ 70 KB
obj_2015_172 1 ↧ 17 KB ↧ 67 KB
obj_2015_173 1 ↧ 20 KB ↧ 73 KB
obj_2015_174 1 ↧ 16 KB ↧ 78 KB
obj_2015_176 1 ↧ 20 KB ↧ 71 KB
obj_2015_177 1 ↧ 16 KB ↧ 78 KB
obj_2015_178 1 ↧ 19 KB ↧ 65 KB
obj_2015_179 1 ↧ 17 KB ↧ 88 KB
obj_2015_180 1 ↧ 16 KB ↧ 73 KB
obj_2015_181 1 ↧ 15 KB ↧ 73 KB
obj_2015_182 1 ↧ 17 KB ↧ 75 KB
obj_2015_183 1 ↧ 15 KB ↧ 72 KB
obj_2015_184 1 ↧ 16 KB ↧ 77 KB
obj_2015_185 1 ↧ 45 KB ↧ 130 KB
obj_2015_186 1 ↧ 29 KB ↧ 140 KB
obj_2015_187 1 ↧ 16 KB ↧ 79 KB
obj_2015_188 1 ↧ 19 KB ↧ 69 KB
obj_2015_189 1 ↧ 19 KB ↧ 73 KB
obj_2015_190 1 ↧ 31 KB ↧ 127 KB
obj_2015_191 1 ↧ 26 KB ↧ 139 KB
obj_2015_192 1 ↧ 17 KB ↧ 78 KB
obj_2015_194 1 ↧ 22 KB ↧ 81 KB
obj_2015_195 1 ↧ 31 KB ↧ 145 KB
obj_2015_196 1 ↧ 18 KB ↧ 71 KB
obj_2015_197 1 ↧ 27 KB ↧ 145 KB
obj_2015_198 1 ↧ 24 KB ↧ 138 KB
obj_2015_200 1 ↧ 27 KB ↧ 124 KB
obj_2015_202 1 ↧ 27 KB ↧ 140 KB
obj_2015_204 1 ↧ 28 KB ↧ 125 KB
obj_2015_209 1 2 ↧ 41 KB ↧ 238 KB
obj_2015_210 1 2 ↧ 39 KB ↧ 193 KB
obj_2015_211 1 ↧ 27 KB ↧ 122 KB
obj_2015_214 1 ↧ 28 KB ↧ 124 KB
obj_2015_216 1 ↧ 26 KB ↧ 140 KB
obj_2015_227 1 ↧ 31 KB ↧ 129 KB
obj_2015_228 1 ↧ 45 KB ↧ 130 KB
obj_2015_230 1 2 ↧ 63 KB ↧ 204 KB
obj_2015_232 1 ↧ 30 KB ↧ 126 KB
obj_2015_235 1 ↧ 44 KB ↧ 137 KB
obj_2015_237 1 ↧ 32 KB ↧ 135 KB
obj_2015_238 1 ↧ 30 KB ↧ 125 KB
obj_2015_239 1 ↧ 26 KB ↧ 133 KB
obj_2015_241 1 ↧ 29 KB ↧ 173 KB
obj_2015_243 1 ↧ 29 KB ↧ 126 KB
obj_2015_244 1 ↧ 30 KB ↧ 128 KB
obj_2015_245 1 ↧ 28 KB ↧ 125 KB
obj_2015_246 1 ↧ 28 KB ↧ 124 KB
obj_2015_247 1 ↧ 28 KB ↧ 123 KB
obj_2015_248 1 ↧ 28 KB ↧ 125 KB
obj_2015_249 1 ↧ 30 KB ↧ 128 KB
obj_2015_250 1 ↧ 26 KB ↧ 127 KB
obj_2015_251 1 ↧ 30 KB ↧ 128 KB
obj_2015_252 1 ↧ 30 KB ↧ 133 KB
obj_2015_253 1 2 ↧ 34 KB ↧ 142 KB
obj_2015_254 1 ↧ 31 KB ↧ 151 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2015_001 1 ↧ 33 KB ↧ 217 KB
fak_2015_002 1 ↧ 24 KB ↧ 252 KB
fak_2015_003 1 ↧ 34 KB ↧ 229 KB
fak_2015_004 1 ↧ 17 KB ↧ 173 KB
fak_2015_005 1 ↧ 75 KB ↧ 540 KB
fak_2015_006 1 ↧ 26 KB ↧ 191 KB
fak_2015_007 1 ↧ 27 KB ↧ 209 KB
fak_2015_008 1 ↧ 27 KB ↧ 76 KB
fak_2015_009 1 ↧ 25 KB ↧ 148 KB
fak_2015_010 1 ↧ 26 KB ↧ 214 KB
fak_2015_011 1 ↧ 14 KB ↧ 135 KB
fak_2015_012 1 ↧ 13 KB ↧ 126 KB
fak_2015_013 1 ↧ 13 KB ↧ 134 KB
fak_2015_014 1 ↧ 13 KB ↧ 117 KB
fak_2015_015 1 ↧ 15 KB ↧ 176 KB
fak_2015_016 1 ↧ 24 KB ↧ 221 KB
fak_2015_017 1 ↧ 15 KB ↧ 162 KB
fak_2015_018 1 ↧ 38 KB ↧ 331 KB
fak_2015_019 1 ↧ 12 KB ↧ 189 KB
fak_2015_020 1 ↧ 14 KB ↧ 146 KB
fak_2015_021 1 ↧ 15 KB ↧ 62 KB
fak_2015_022 1 ↧ 21 KB ↧ 99 KB
fak_2015_023 1 ↧ 34 KB ↧ 86 KB
fak_2015_024 1 ↧ 20 KB ↧ 71 KB
fak_2015_025 1 ↧ 12 KB ↧ 53 KB
fak_2015_026 1 ↧ 13 KB ↧ 56 KB
fak_2015_027 1 ↧ 18 KB ↧ 70 KB
fak_2015_028 1 ↧ 13 KB ↧ 52 KB
fak_2015_029 1 ↧ 18 KB ↧ 74 KB
fak_2015_030 1 ↧ 39 KB ↧ 101 KB
fak_2015_031 1 ↧ 19 KB ↧ 58 KB
fak_2015_032 1 ↧ 16 KB ↧ 66 KB
fak_2015_033 1 ↧ 13 KB ↧ 57 KB
fak_2015_034 1 ↧ 11 KB ↧ 58 KB
fak_2015_035 1 ↧ 25 KB ↧ 73 KB
fak_2015_036 1 ↧ 26 KB ↧ 76 KB
fak_2015_037 1 ↧ 26 KB ↧ 74 KB
fak_2015_038 1 ↧ 26 KB ↧ 73 KB
fak_2015_039 1 ↧ 46 KB ↧ 117 KB
fak_2015_040 1 ↧ 17 KB ↧ 71 KB
fak_2015_041 1 ↧ 11 KB ↧ 62 KB
fak_2015_042 1 ↧ 15 KB ↧ 73 KB
fak_2015_043 1 ↧ 11 KB ↧ 51 KB
fak_2015_044 1 ↧ 24 KB ↧ 104 KB
fak_2015_045 1 ↧ 38 KB ↧ 81 KB
fak_2015_046 1 ↧ 12 KB ↧ 54 KB
fak_2015_047 1 ↧ 12 KB ↧ 51 KB
fak_2015_048 1 ↧ 17 KB ↧ 77 KB
fak_2015_049 1 ↧ 10 KB ↧ 79 KB
fak_2015_050 1 ↧ 12 KB ↧ 56 KB
fak_2015_051 1 ↧ 20 KB ↧ 72 KB
fak_2015_052 1 ↧ 16 KB ↧ 64 KB
fak_2015_053 1 ↧ 13 KB ↧ 56 KB
fak_2015_054 1 ↧ 17 KB ↧ 73 KB
fak_2015_055 1 ↧ 19 KB ↧ 74 KB
fak_2015_056 1 ↧ 29 KB ↧ 66 KB
fak_2015_057 1 ↧ 40 KB ↧ 111 KB
fak_2015_058 1 ↧ 25 KB ↧ 79 KB
fak_2015_059 1 ↧ 26 KB ↧ 78 KB
fak_2015_060 1 ↧ 25 KB ↧ 80 KB
fak_2015_061 1 ↧ 24 KB ↧ 75 KB
fak_2015_062 1 ↧ 11 KB ↧ 48 KB
fak_2015_063 1 ↧ 15 KB ↧ 76 KB
fak_2015_064 1 ↧ 12 KB ↧ 52 KB
fak_2015_065 1 ↧ 12 KB ↧ 55 KB
fak_2015_066 1 ↧ 11 KB ↧ 55 KB
fak_2015_067 1 ↧ 17 KB ↧ 69 KB
fak_2015_068 1 ↧ 13 KB ↧ 53 KB
fak_2015_069 1 ↧ 13 KB ↧ 55 KB
fak_2015_070 1 ↧ 32 KB ↧ 69 KB
fak_2015_071 1 ↧ 39 KB ↧ 89 KB
fak_2015_072 1 ↧ 18 KB ↧ 80 KB
fak_2015_073 1 ↧ 14 KB ↧ 57 KB
fak_2015_074 1 ↧ 12 KB ↧ 78 KB
fak_2015_075 1 ↧ 16 KB ↧ 70 KB
fak_2015_076 1 ↧ 40 KB ↧ 128 KB
fak_2015_077 1 ↧ 34 KB ↧ 102 KB
fak_2015_078 1 ↧ 20 KB ↧ 62 KB
fak_2015_079 1 ↧ 19 KB ↧ 72 KB
fak_2015_080 1 ↧ 14 KB ↧ 65 KB
fak_2015_081 1 ↧ 14 KB ↧ 61 KB
fak_2015_082 1 ↧ 15 KB ↧ 67 KB
fak_2015_083 1 ↧ 25 KB ↧ 72 KB
fak_2015_084 1 ↧ 27 KB ↧ 73 KB
fak_2015_085 1 ↧ 30 KB ↧ 79 KB
fak_2015_086 1 ↧ 30 KB ↧ 76 KB
fak_2015_087 1 ↧ 19 KB ↧ 73 KB
fak_2015_088 1 ↧ 13 KB ↧ 54 KB
fak_2015_089 1 ↧ 17 KB ↧ 68 KB
fak_2015_090 1 ↧ 19 KB ↧ 82 KB
fak_2015_091 1 ↧ 13 KB ↧ 55 KB
fak_2015_092 1 ↧ 42 KB ↧ 119 KB
fak_2015_093 1 ↧ 12 KB ↧ 53 KB
fak_2015_094 1 ↧ 13 KB ↧ 54 KB
fak_2015_095 1 ↧ 15 KB ↧ 61 KB
fak_2015_096 1 ↧ 16 KB ↧ 70 KB
fak_2015_097 1 ↧ 34 KB ↧ 74 KB
fak_2015_098 1 ↧ 19 KB ↧ 76 KB
fak_2015_099 1 ↧ 20 KB ↧ 78 KB
fak_2015_100 1 ↧ 19 KB ↧ 71 KB
fak_2015_101 1 ↧ 12 KB ↧ 51 KB
fak_2015_102 1 ↧ 34 KB ↧ 99 KB
fak_2015_103 1 ↧ 18 KB ↧ 60 KB
fak_2015_104 1 ↧ 13 KB ↧ 56 KB
fak_2015_105 1 ↧ 14 KB ↧ 61 KB
fak_2015_106 1 ↧ 12 KB ↧ 85 KB
fak_2015_107 1 ↧ 13 KB ↧ 58 KB
fak_2015_108 1 ↧ 16 KB ↧ 77 KB
fak_2015_109 1 ↧ 16 KB ↧ 79 KB
fak_2015_110 1 ↧ 17 KB ↧ 83 KB
fak_2015_111 1 ↧ 18 KB ↧ 85 KB
fak_2015_112 1 ↧ 18 KB ↧ 101 KB
fak_2015_113 1 ↧ 17 KB ↧ 85 KB
fak_2015_114 1 ↧ 25 KB ↧ 77 KB
fak_2015_116 1 ↧ 26 KB ↧ 79 KB
fak_2015_117 1 ↧ 43 KB ↧ 118 KB
fak_2015_118 1 ↧ 14 KB ↧ 69 KB
fak_2015_119 1 ↧ 18 KB ↧ 72 KB
fak_2015_120 1 ↧ 19 KB ↧ 74 KB
fak_2015_121 1 ↧ 14 KB ↧ 65 KB
fak_2015_122 1 ↧ 18 KB ↧ 72 KB
fak_2015_123 1 ↧ 17 KB ↧ 75 KB
fak_2015_124 1 ↧ 11 KB ↧ 57 KB
fak_2015_125 1 ↧ 16 KB ↧ 74 KB
fak_2015_126 1 ↧ 15 KB ↧ 66 KB
fak_2015_127 1 ↧ 57 KB ↧ 128 KB
fak_2015_128 1 ↧ 12 KB ↧ 55 KB
fak_2015_129 1 ↧ 15 KB ↧ 59 KB
fak_2015_130 1 ↧ 15 KB ↧ 58 KB
fak_2015_131 1 ↧ 15 KB ↧ 59 KB
fak_2015_132 1 ↧ 14 KB ↧ 55 KB
fak_2015_133 1 ↧ 14 KB ↧ 55 KB
fak_2015_134 1 ↧ 22 KB ↧ 55 KB
fak_2015_135 1 ↧ 17 KB ↧ 59 KB
fak_2015_136 1 ↧ 20 KB ↧ 66 KB
fak_2015_137 1 ↧ 26 KB ↧ 90 KB
fak_2015_138 1 ↧ 15 KB ↧ 71 KB
fak_2015_139 1 ↧ 15 KB ↧ 57 KB
fak_2015_140 1 ↧ 13 KB ↧ 55 KB
fak_2015_141 1 ↧ 30 KB ↧ 80 KB
fak_2015_142 1 ↧ 23 KB ↧ 74 KB
fak_2015_143 1 ↧ 14 KB ↧ 61 KB
fak_2015_144 1 ↧ 17 KB ↧ 60 KB
fak_2015_145 1 ↧ 19 KB ↧ 74 KB
fak_2015_146 1 ↧ 11 KB ↧ 55 KB
fak_2015_147 1 ↧ 12 KB ↧ 54 KB
fak_2015_148 1 ↧ 12 KB ↧ 65 KB
fak_2015_149 1 ↧ 18 KB ↧ 74 KB
fak_2015_150 1 ↧ 19 KB ↧ 80 KB
fak_2015_151 1 ↧ 13 KB ↧ 75 KB
fak_2015_152 1 ↧ 14 KB ↧ 60 KB
fak_2015_153 1 ↧ 13 KB ↧ 62 KB
fak_2015_154 1 ↧ 19 KB ↧ 59 KB
fak_2015_155 1 ↧ 16 KB ↧ 65 KB
fak_2015_156 1 ↧ 15 KB ↧ 61 KB
fak_2015_157 1 ↧ 39 KB ↧ 116 KB
fak_2015_158 1 ↧ 23 KB ↧ 70 KB
fak_2015_159 1 ↧ 30 KB ↧ 93 KB
fak_2015_160 1 ↧ 31 KB ↧ 86 KB
fak_2015_161 1 ↧ 30 KB ↧ 97 KB
fak_2015_162 1 ↧ 15 KB ↧ 68 KB
fak_2015_163 1 ↧ 38 KB ↧ 127 KB
fak_2015_164 1 ↧ 18 KB ↧ 69 KB
fak_2015_165 1 ↧ 18 KB ↧ 78 KB
fak_2015_166 1 ↧ 12 KB ↧ 55 KB
fak_2015_167 1 ↧ 16 KB ↧ 77 KB
fak_2015_168 1 ↧ 16 KB ↧ 70 KB
fak_2015_169 1 ↧ 18 KB ↧ 73 KB
fak_2015_170 1 ↧ 14 KB ↧ 58 KB
fak_2015_171 1 ↧ 30 KB ↧ 85 KB
fak_2015_172 1 ↧ 30 KB ↧ 79 KB
fak_2015_173 1 ↧ 14 KB ↧ 59 KB
fak_2015_174 1 ↧ 12 KB ↧ 55 KB
fak_2015_175 1 ↧ 18 KB ↧ 75 KB
fak_2015_176 1 ↧ 19 KB ↧ 73 KB
fak_2015_177 1 ↧ 22 KB ↧ 91 KB
fak_2015_178 1 ↧ 14 KB ↧ 69 KB
fak_2015_179 1 ↧ 12 KB ↧ 57 KB
fak_2015_180 1 ↧ 14 KB ↧ 78 KB
fak_2015_181 1 ↧ 19 KB ↧ 69 KB
fak_2015_182 1 ↧ 48 KB ↧ 81 KB
fak_2015_183 1 ↧ 22 KB ↧ 86 KB
fak_2015_184 1 ↧ 12 KB ↧ 65 KB
fak_2015_185 1 ↧ 13 KB ↧ 67 KB
fak_2015_186 1 ↧ 11 KB ↧ 55 KB
fak_2015_187 1 ↧ 55 KB ↧ 115 KB
fak_2015_188 1 ↧ 22 KB ↧ 81 KB
fak_2015_189 1 ↧ 25 KB ↧ 80 KB
fak_2015_190 1 ↧ 26 KB ↧ 78 KB
fak_2015_191 1 ↧ 25 KB ↧ 77 KB
fak_2015_192 1 ↧ 12 KB ↧ 52 KB
fak_2015_193 1 ↧ 11 KB ↧ 53 KB
fak_2015_194 1 ↧ 12 KB ↧ 57 KB
fak_2015_195 1 ↧ 14 KB ↧ 73 KB
fak_2015_196 1 ↧ 14 KB ↧ 56 KB
fak_2015_197 1 ↧ 13 KB ↧ 66 KB
fak_2015_198 1 ↧ 49 KB ↧ 124 KB
fak_2015_199 1 ↧ 18 KB ↧ 69 KB
fak_2015_200 1 ↧ 11 KB ↧ 58 KB
fak_2015_201 1 ↧ 22 KB ↧ 80 KB
fak_2015_202 1 ↧ 14 KB ↧ 58 KB
fak_2015_203 1 ↧ 33 KB ↧ 87 KB
fak_2015_204 1 ↧ 14 KB ↧ 55 KB
fak_2015_205 1 ↧ 12 KB ↧ 55 KB
fak_2015_206 1 ↧ 14 KB ↧ 64 KB
fak_2015_207 1 ↧ 13 KB ↧ 74 KB
fak_2015_208 1 ↧ 14 KB ↧ 59 KB
fak_2015_209 1 ↧ 16 KB ↧ 64 KB
fak_2015_210 1 ↧ 43 KB ↧ 116 KB
fak_2015_211 1 ↧ 20 KB ↧ 73 KB
fak_2015_212 1 ↧ 14 KB ↧ 68 KB
fak_2015_213 1 ↧ 12 KB ↧ 54 KB
fak_2015_214 1 ↧ 12 KB ↧ 54 KB
fak_2015_215 1 ↧ 25 KB ↧ 78 KB
fak_2015_216 1 ↧ 24 KB ↧ 76 KB
fak_2015_217 1 ↧ 25 KB ↧ 69 KB
fak_2015_218 1 ↧ 48 KB ↧ 82 KB
fak_2015_219 1 ↧ 18 KB ↧ 69 KB
fak_2015_220 1 ↧ 24 KB ↧ 93 KB
fak_2015_221 1 ↧ 19 KB ↧ 71 KB
fak_2015_222 1 ↧ 18 KB ↧ 67 KB
fak_2015_223 1 ↧ 19 KB ↧ 73 KB
fak_2015_224 1 ↧ 14 KB ↧ 68 KB
fak_2015_225 1 ↧ 19 KB ↧ 70 KB
fak_2015_226 1 ↧ 43 KB ↧ 125 KB
fak_2015_227 1 ↧ 17 KB ↧ 78 KB
fak_2015_228 1 ↧ 12 KB ↧ 58 KB
fak_2015_229 1 ↧ 17 KB ↧ 68 KB
fak_2015_230 1 ↧ 34 KB ↧ 88 KB
fak_2015_231 1 ↧ 19 KB ↧ 73 KB
fak_2015_232 1 ↧ 12 KB ↧ 53 KB
fak_2015_233 1 ↧ 15 KB ↧ 72 KB
fak_2015_234 1 ↧ 9 KB ↧ 48 KB
fak_2015_235 1 ↧ 18 KB ↧ 72 KB
fak_2015_236 1 ↧ 13 KB ↧ 79 KB
fak_2015_237 1 ↧ 17 KB ↧ 69 KB
fak_2015_239 1 ↧ 13 KB ↧ 55 KB
fak_2015_240 1 ↧ 23 KB ↧ 76 KB
fak_2015_241 1 ↧ 12 KB ↧ 55 KB
fak_2015_242 1 ↧ 26 KB ↧ 68 KB
fak_2015_243 1 ↧ 24 KB ↧ 65 KB
fak_2015_244 1 ↧ 23 KB ↧ 76 KB
fak_2015_245 1 ↧ 16 KB ↧ 58 KB
fak_2015_246 1 ↧ 18 KB ↧ 81 KB
fak_2015_247 1 ↧ 20 KB ↧ 73 KB
fak_2015_248 1 ↧ 42 KB ↧ 125 KB
fak_2015_249 1 ↧ 16 KB ↧ 82 KB
fak_2015_250 1 ↧ 15 KB ↧ 78 KB
fak_2015_251 1 ↧ 16 KB ↧ 80 KB
fak_2015_252 1 ↧ 16 KB ↧ 79 KB
fak_2015_253 1 ↧ 17 KB ↧ 94 KB
fak_2015_254 1 2 ↧ 50 KB ↧ 165 KB
fak_2015_255 1 ↧ 13 KB ↧ 68 KB
fak_2015_256 1 ↧ 11 KB ↧ 64 KB
fak_2015_257 1 ↧ 17 KB ↧ 70 KB
fak_2015_258 1 ↧ 19 KB ↧ 72 KB
fak_2015_259 1 ↧ 15 KB ↧ 61 KB
fak_2015_260 1 ↧ 43 KB ↧ 111 KB
fak_2015_261 1 ↧ 18 KB ↧ 69 KB
fak_2015_262 1 ↧ 12 KB ↧ 57 KB
fak_2015_263 1 ↧ 15 KB ↧ 64 KB
fak_2015_264 1 ↧ 45 KB ↧ 91 KB
fak_2015_265 1 ↧ 20 KB ↧ 75 KB
fak_2015_266 1 ↧ 12 KB ↧ 58 KB
fak_2015_267 1 ↧ 10 KB ↧ 74 KB
fak_2015_268 1 ↧ 12 KB ↧ 54 KB
fak_2015_269 1 ↧ 16 KB ↧ 76 KB
fak_2015_270 1 ↧ 15 KB ↧ 64 KB
fak_2015_271 1 ↧ 37 KB ↧ 106 KB
fak_2015_272 1 ↧ 21 KB ↧ 69 KB
fak_2015_273 1 ↧ 15 KB ↧ 66 KB
fak_2015_274 1 ↧ 23 KB ↧ 75 KB
fak_2015_275 1 ↧ 24 KB ↧ 76 KB
fak_2015_276 1 ↧ 25 KB ↧ 77 KB
fak_2015_277 1 ↧ 17 KB ↧ 70 KB
fak_2015_278 1 ↧ 11 KB ↧ 57 KB
fak_2015_279 1 ↧ 12 KB ↧ 55 KB
fak_2015_280 1 ↧ 24 KB ↧ 93 KB
fak_2015_281 1 ↧ 16 KB ↧ 63 KB
fak_2015_282 1 ↧ 38 KB ↧ 120 KB
fak_2015_283 1 ↧ 20 KB ↧ 74 KB
fak_2015_284 1 ↧ 17 KB ↧ 65 KB
fak_2015_285 1 ↧ 12 KB ↧ 53 KB
fak_2015_286 1 ↧ 15 KB ↧ 77 KB
fak_2015_287 1 ↧ 15 KB ↧ 64 KB
fak_2015_288 1 ↧ 10 KB ↧ 55 KB
fak_2015_289 1 ↧ 16 KB ↧ 67 KB
fak_2015_290 1 ↧ 14 KB ↧ 70 KB
fak_2015_291 1 ↧ 21 KB ↧ 112 KB
fak_2015_292 1 ↧ 17 KB ↧ 95 KB
fak_2015_293 1 ↧ 102 KB ↧ 198 KB
fak_2015_294 1 ↧ 17 KB ↧ 104 KB
fak_2015_295 1 ↧ 38 KB ↧ 140 KB
fak_2015_296 1 ↧ 40 KB ↧ 147 KB
fak_2015_297 1 ↧ 40 KB ↧ 147 KB
fak_2015_298 1 ↧ 40 KB ↧ 146 KB
fak_2015_299 1 ↧ 34 KB ↧ 123 KB
fak_2015_300 1 ↧ 21 KB ↧ 91 KB
fak_2015_301 1 ↧ 23 KB ↧ 127 KB
fak_2015_302 1 ↧ 25 KB ↧ 113 KB
fak_2015_303 1 ↧ 17 KB ↧ 102 KB
fak_2015_304 1 ↧ 38 KB ↧ 132 KB
fak_2015_305 1 2 ↧ 52 KB ↧ 231 KB
fak_2015_306 1 ↧ 41 KB ↧ 131 KB
fak_2015_307 1 2 ↧ 53 KB ↧ 255 KB
fak_2015_308 1 2 ↧ 47 KB ↧ 227 KB
fak_2015_309 1 2 ↧ 49 KB ↧ 226 KB
fak_2015_310 1 2 ↧ 66 KB ↧ 276 KB
fak_2015_311 1 2 ↧ 49 KB ↧ 223 KB
fak_2015_312 1 ↧ 31 KB ↧ 153 KB
fak_2015_313 1 ↧ 74 KB ↧ 212 KB
fak_2015_314 1 ↧ 45 KB ↧ 207 KB
fak_2015_315 1 ↧ 37 KB ↧ 148 KB
fak_2015_316 1 2 3 ↧ 128 KB ↧ 450 KB
fak_2015_317 1 ↧ 29 KB ↧ 136 KB
fak_2015_318 1 ↧ 52 KB ↧ 144 KB
fak_2015_319 1 ↧ 24 KB ↧ 111 KB
fak_2015_320 1 ↧ 22 KB ↧ 128 KB
fak_2015_321 1 ↧ 20 KB ↧ 94 KB
fak_2015_322 1 2 ↧ 51 KB ↧ 226 KB
fak_2015_323 1 2 ↧ 50 KB ↧ 228 KB
fak_2015_324 1 2 ↧ 52 KB ↧ 230 KB
fak_2015_325 1 ↧ 18 KB ↧ 88 KB
fak_2015_326 1 ↧ 52 KB ↧ 164 KB
fak_2015_327 1 ↧ 53 KB ↧ 161 KB
fak_2015_328 1 ↧ 54 KB ↧ 162 KB
fak_2015_329 1 ↧ 37 KB ↧ 122 KB
fak_2015_330 1 ↧ 27 KB ↧ 148 KB
fak_2015_331 1 ↧ 28 KB ↧ 132 KB
fak_2015_332 1 ↧ 34 KB ↧ 127 KB
fak_2015_333 1 ↧ 25 KB ↧ 116 KB
fak_2015_334 1 ↧ 29 KB ↧ 144 KB
fak_2015_335 1 ↧ 108 KB ↧ 268 KB
fak_2015_336 1 ↧ 34 KB ↧ 148 KB
fak_2015_337 1 ↧ 54 KB ↧ 184 KB
fak_2015_338 1 ↧ 52 KB ↧ 184 KB
fak_2015_339 1 ↧ 52 KB ↧ 195 KB
fak_2015_340 1 ↧ 60 KB ↧ 210 KB
fak_2015_341 1 ↧ 39 KB ↧ 140 KB
fak_2015_342 1 ↧ 30 KB ↧ 114 KB
fak_2015_343 1 ↧ 26 KB ↧ 118 KB
fak_2015_344 1 ↧ 26 KB ↧ 113 KB
fak_2015_345 1 ↧ 20 KB ↧ 99 KB
fak_2015_346 1 ↧ 27 KB ↧ 108 KB
fak_2015_347 1 ↧ 20 KB ↧ 90 KB
fak_2015_348 1 2 ↧ 83 KB ↧ 249 KB
fak_2015_349 1 ↧ 21 KB ↧ 102 KB
fak_2015_350 1 ↧ 17 KB ↧ 101 KB
fak_2015_351 1 ↧ 45 KB ↧ 131 KB
fak_2015_352 1 ↧ 43 KB ↧ 162 KB
fak_2015_353 1 ↧ 34 KB ↧ 128 KB
fak_2015_354 1 2 ↧ 168 KB ↧ 308 KB
fak_2015_355 1 ↧ 30 KB ↧ 138 KB
fak_2015_356 1 ↧ 32 KB ↧ 138 KB
fak_2015_357 1 ↧ 27 KB ↧ 120 KB
fak_2015_358 1 ↧ 20 KB ↧ 97 KB
fak_2015_359 1 ↧ 24 KB ↧ 134 KB
fak_2015_360 1 ↧ 38 KB ↧ 140 KB
fak_2015_361 1 ↧ 22 KB ↧ 117 KB
fak_2015_362 1 2 ↧ 68 KB ↧ 363 KB
fak_2015_363 1 ↧ 107 KB ↧ 189 KB
fak_2015_364 1 ↧ 20 KB ↧ 103 KB
fak_2015_365 1 ↧ 21 KB ↧ 112 KB
fak_2015_366 1 ↧ 20 KB ↧ 94 KB
fak_2015_367 1 ↧ 32 KB ↧ 153 KB
fak_2015_368 1 2 ↧ 226 KB ↧ 420 KB
fak_2015_369 1 ↧ 56 KB ↧ 163 KB
fak_2015_370 1 ↧ 18 KB ↧ 99 KB
fak_2015_371 1 ↧ 30 KB ↧ 155 KB
fak_2015_372 1 ↧ 36 KB ↧ 140 KB
fak_2015_373 1 ↧ 25 KB ↧ 114 KB
fak_2015_374 1 ↧ 56 KB ↧ 137 KB
fak_2015_375 1 ↧ 28 KB ↧ 87 KB
fak_2015_376 1 ↧ 39 KB ↧ 109 KB
fak_2015_377 1 ↧ 29 KB ↧ 86 KB
fak_2015_378 1 ↧ 38 KB ↧ 136 KB
fak_2015_379 1 ↧ 40 KB ↧ 142 KB
fak_2015_380 1 ↧ 38 KB ↧ 138 KB
fak_2015_381 1 ↧ 37 KB ↧ 136 KB
fak_2015_382 1 ↧ 38 KB ↧ 141 KB
fak_2015_383 1 ↧ 36 KB ↧ 143 KB
fak_2015_384 1 ↧ 40 KB ↧ 152 KB
fak_2015_385 1 ↧ 39 KB ↧ 147 KB
fak_2015_386 1 ↧ 38 KB ↧ 142 KB
fak_2015_387 1 ↧ 38 KB ↧ 142 KB
fak_2015_388 1 ↧ 23 KB ↧ 113 KB
fak_2015_389 1 ↧ 30 KB ↧ 115 KB
fak_2015_390 1 ↧ 38 KB ↧ 95 KB
fak_2015_391 1 2 ↧ 187 KB ↧ 432 KB
fak_2015_392 1 ↧ 25 KB ↧ 123 KB
fak_2015_393 1 ↧ 35 KB ↧ 147 KB
fak_2015_394 1 ↧ 24 KB ↧ 114 KB
fak_2015_395 1 2 ↧ 49 KB ↧ 226 KB
fak_2015_396 1 ↧ 30 KB ↧ 138 KB
fak_2015_397 1 ↧ 71 KB ↧ 156 KB
fak_2015_398 1 ↧ 19 KB ↧ 101 KB
fak_2015_399 1 ↧ 31 KB ↧ 140 KB
fak_2015_400 1 ↧ 33 KB ↧ 155 KB
fak_2015_401 1 ↧ 35 KB ↧ 165 KB
fak_2015_402 1 ↧ 59 KB ↧ 168 KB
fak_2015_403 1 ↧ 59 KB ↧ 161 KB
fak_2015_404 1 ↧ 59 KB ↧ 162 KB
fak_2015_405 1 ↧ 72 KB ↧ 156 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2015_001 1 2 ↧ 42 KB ↧ 329 KB
zml_2015_002 1 2 3 ↧ 44 KB ↧ 271 KB
zml_2015_003 1 2 3 ↧ 22 KB ↧ 337 KB
zml_2015_004 1 2 3 ↧ 32 KB ↧ 200 KB
zml_2015_005 1 2 3 ↧ 29 KB ↧ 201 KB
zml_2015_006 1 2 3 ↧ 32 KB ↧ 226 KB
zml_2015_007 1 2 3 ↧ 30 KB ↧ 191 KB
zml_2015_008 1 2 3 ↧ 30 KB ↧ 188 KB
zml_2015_009 1 2 3 ↧ 39 KB ↧ 276 KB
zml_2015_010 1 2 3 ↧ 35 KB ↧ 194 KB
zml_2015_011 1 2 3 ↧ 35 KB ↧ 221 KB
zml_2015_012 1 2 3 ↧ 38 KB ↧ 224 KB
zml_2015_013 1 2 3 ↧ 35 KB ↧ 213 KB
zml_2015_014 1 2 ↧ 38 KB ↧ 247 KB
zml_2015_015 1 2 ↧ 31 KB ↧ 250 KB
zml_2015_016 1 2 ↧ 38 KB ↧ 244 KB
zml_2015_017 1 2 ↧ 31 KB ↧ 250 KB
zml_2015_018 1 2 ↧ 36 KB ↧ 246 KB
zml_2015_019 1 2 ↧ 29 KB ↧ 247 KB
zml_2015_020 1 2 ↧ 34 KB ↧ 250 KB
zml_2015_021 1 2 ↧ 33 KB ↧ 247 KB
zml_2015_022 1 2 ↧ 35 KB ↧ 246 KB
zml_2015_023 1 2 ↧ 35 KB ↧ 250 KB
zml_2015_024 1 2 ↧ 38 KB ↧ 246 KB
zml_2015_025 1 2 ↧ 32 KB ↧ 247 KB
zml_2015_026 1 2 ↧ 40 KB ↧ 254 KB
zml_2015_027 1 2 ↧ 38 KB ↧ 253 KB
zml_2015_028 1 2 ↧ 52 KB ↧ 314 KB
zml_2015_029 1 2 3 4 ↧ 248 KB ↧ 904 KB
zml_2015_030 1 2 3 4 ↧ 95 KB ↧ 661 KB
zml_2015_031 1 2 3 4 ↧ 81 KB ↧ 577 KB
zml_2015_032 1 2 ↧ 62 KB ↧ 249 KB
zml_2015_033 1 2 ↧ 41 KB ↧ 186 KB
zml_2015_034 1 2 ↧ 26 KB ↧ 192 KB
zml_2015_035 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ↧ 171 KB ↧ 1694 KB
zml_2015_036 1 2 3 ↧ 79 KB ↧ 427 KB
zml_2015_037 1 2 ↧ 50 KB ↧ 247 KB
zml_2015_038 1 2 3 4 5 ↧ 82 KB ↧ 722 KB
zml_2015_039 1 2 ↧ 26 KB ↧ 127 KB
zml_2015_040 1 2 ↧ 33 KB ↧ 242 KB
zml_2015_041 1 2 ↧ 36 KB ↧ 252 KB
zml_2015_042 1 2 ↧ 34 KB ↧ 244 KB
zml_2015_043 1 2 ↧ 32 KB ↧ 243 KB
zml_2015_044 1 2 ↧ 40 KB ↧ 239 KB
zml_2015_045 1 2 3 ↧ 44 KB ↧ 313 KB
zml_2015_046 1 2 3 ↧ 42 KB ↧ 310 KB
zml_2015_047 1 2 3 ↧ 45 KB ↧ 319 KB
zml_2015_048 1 2 3 ↧ 41 KB ↧ 316 KB
zml_2015_049 1 2 3 4 ↧ 99 KB ↧ 462 KB
zml_2015_050 1 2 3 4 ↧ 109 KB ↧ 470 KB
zml_2015_051 1 2 3 4 ↧ 88 KB ↧ 458 KB
zml_2015_052 1 2 3 4 ↧ 121 KB ↧ 502 KB
zml_2015_053 1 2 3 4 ↧ 113 KB ↧ 502 KB
zml_2015_054 1 2 3 ↧ 100 KB ↧ 417 KB
zml_2015_055 1 2 3 4 ↧ 124 KB ↧ 501 KB
zml_2015_056 1 2 3 4 ↧ 98 KB ↧ 475 KB
zml_2015_057 1 2 3 ↧ 96 KB ↧ 349 KB
zml_2015_058 1 2 3 4 ↧ 112 KB ↧ 482 KB
zml_2015_059 1 2 3 4 ↧ 101 KB ↧ 476 KB
zml_2015_060 1 2 3 ↧ 70 KB ↧ 377 KB
zml_2015_061 1 2 3 4 ↧ 131 KB ↧ 574 KB
zml_2015_062 1 2 3 4 ↧ 146 KB ↧ 548 KB
zml_2015_063 1 2 ↧ 32 KB ↧ 243 KB
zml_2015_064 1 2 ↧ 40 KB ↧ 239 KB
zml_2015_065 1 2 3 ↧ 134 KB ↧ 478 KB
zml_2015_066 1 2 3 4 ↧ 95 KB ↧ 476 KB
zml_2015_067 1 2 3 ↧ 132 KB ↧ 385 KB
zml_2015_068 1 2 3 4 ↧ 137 KB ↧ 473 KB
zml_2015_069 1 2 3 4 ↧ 111 KB ↧ 476 KB
zml_2015_070 1 2 3 4 ↧ 94 KB ↧ 526 KB
zml_2015_071 1 2 3 ↧ 73 KB ↧ 430 KB
zml_2015_072 1 2 3 ↧ 60 KB ↧ 362 KB
zml_2015_073 1 2 3 ↧ 64 KB ↧ 412 KB
zml_2015_074 1 2 3 4 ↧ 93 KB ↧ 465 KB
zml_2015_075 1 2 3 ↧ 76 KB ↧ 429 KB
zml_2015_076 1 2 3 ↧ 126 KB ↧ 384 KB
zml_2015_077 1 2 3 ↧ 96 KB ↧ 372 KB
zml_2015_078 1 2 ↧ 189 KB ↧ 496 KB