Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2014

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2014_001 1 ↧ 17 KB ↧ 20 KB
obj_2014_002 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_003 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
obj_2014_004 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
obj_2014_005 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
obj_2014_007 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
obj_2014_008 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
obj_2014_010 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
obj_2014_011 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2014_012 1 ↧ 17 KB ↧ 21 KB
obj_2014_013 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_014 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_015 1 ↧ 23 KB
obj_2014_016 1 ↧ 14 KB ↧ 22 KB
obj_2014_017 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2014_018 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_019 1 ↧ 18 KB ↧ 19 KB
obj_2014_020 1 ↧ 19 KB ↧ 20 KB
obj_2014_021 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_022 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_023 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
obj_2014_024 1 ↧ 18 KB ↧ 21 KB
obj_2014_025 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2014_026 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
obj_2014_027 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_028 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_029 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
obj_2014_030 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_031 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
obj_2014_033 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_034 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_035 1 ↧ 26 KB
obj_2014_036 1 ↧ 20 KB ↧ 28 KB
obj_2014_037 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
obj_2014_038 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
obj_2014_039 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2014_041 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
obj_2014_042 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_043 1 ↧ 20 KB ↧ 33 KB
obj_2014_044 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_045 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_046 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_047 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
obj_2014_048 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_049 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_050 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_051 1 ↧ 19 KB ↧ 37 KB
obj_2014_052 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
obj_2014_053 1 ↧ 21 KB ↧ 34 KB
obj_2014_054 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
obj_2014_055 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_056 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
obj_2014_057 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
obj_2014_058 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_060 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
obj_2014_061 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2014_062 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
obj_2014_063 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_064 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2014_065 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
obj_2014_066 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2014_067 1 ↧ 26 KB
obj_2014_068 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2014_069 1 2 ↧ 41 KB
obj_2014_070 1 2 ↧ 21 KB ↧ 27 KB
obj_2014_071 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_072 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_073 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2014_074 1 ↧ 20 KB ↧ 25 KB
obj_2014_075 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_077 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_078 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
obj_2014_079 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_080 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
obj_2014_081 1 ↧ 23 KB
obj_2014_082 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
obj_2014_083 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_084 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_085 1 2 ↧ 34 KB ↧ 62 KB
obj_2014_086 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_087 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
obj_2014_088 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2014_089 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_090 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_091 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_092 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
obj_2014_093 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2014_095 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_096 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_097 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2014_098 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
obj_2014_099 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_100 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_101 1 ↧ 20 KB ↧ 28 KB
obj_2014_103 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_104 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_105 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2014_106 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_107 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
obj_2014_108 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_109 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_110 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_111 1 ↧ 22 KB
obj_2014_112 1 ↧ 44 KB ↧ 59 KB
obj_2014_113 1 ↧ 22 KB ↧ 35 KB
obj_2014_114 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_115 1 ↧ 19 KB ↧ 28 KB
obj_2014_117 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
obj_2014_119 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_121 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2014_122 1 ↧ 23 KB ↧ 35 KB
obj_2014_123 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_126 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2014_127 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_128 1 ↧ 45 KB ↧ 64 KB
obj_2014_129 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_130 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_131 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
obj_2014_132 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_133 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
obj_2014_134 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_135 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_136 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_137 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2014_138 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_139 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_140 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_141 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_142 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_144 1 ↧ 21 KB ↧ 30 KB
obj_2014_145 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_146 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
obj_2014_147 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2014_148 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_149 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_151 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2014_152 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
obj_2014_153 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_154 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_155 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2014_156 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_157 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_158 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_159 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
obj_2014_160 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2014_161 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_162 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_163 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_164 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_165 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
obj_2014_166 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_167 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2014_168 1 ↧ 17 KB ↧ 21 KB
obj_2014_169 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_171 1 ↧ 43 KB ↧ 60 KB
obj_2014_172 1 ↧ 20 KB ↧ 28 KB
obj_2014_173 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
obj_2014_174 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_175 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
obj_2014_176 1 ↧ 20 KB ↧ 30 KB
obj_2014_177 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
obj_2014_178 1 ↧ 27 KB ↧ 45 KB
obj_2014_180 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
obj_2014_181 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_182 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
obj_2014_183 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_184 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_185 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_186 1 ↧ 26 KB ↧ 42 KB
obj_2014_187 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
obj_2014_188 1 ↧ 20 KB ↧ 30 KB
obj_2014_189 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
obj_2014_190 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_191 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
obj_2014_192 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
obj_2014_194 1 ↧ 17 KB ↧ 26 KB
obj_2014_196 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2014_197 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_198 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2014_199 1 ↧ 18 KB ↧ 30 KB
obj_2014_200 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
obj_2014_201 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
obj_2014_202 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
obj_2014_203 1 2 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
obj_2014_204 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2014_205 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2014_206 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2014_207 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
obj_2014_208 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_209 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_210 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
obj_2014_211 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
obj_2014_212 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2014_213 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_214 1 ↧ 14 KB ↧ 23 KB
obj_2014_215 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
obj_2014_216 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2014_217 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2014_218 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
obj_2014_219 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_220 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_221 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_222 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
obj_2014_223 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2014_224 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
obj_2014_225 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
obj_2014_226 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
obj_2014_227 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
obj_2014_228 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
obj_2014_229 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
obj_2014_231 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
obj_2014_232 1 ↧ 19 KB ↧ 24 KB
obj_2014_233 1 ↧ 20 KB ↧ 31 KB
obj_2014_234 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2014_235 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_236 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
obj_2014_237 1 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
obj_2014_238 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2014_239 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2014_240 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
obj_2014_241 1 ↧ 14 KB ↧ 23 KB
obj_2014_242 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_243 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_244 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2014_245 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2014_246 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
obj_2014_247 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
obj_2014_248 1 ↧ 18 KB ↧ 30 KB
obj_2014_249 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2014_250 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_251 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2014_252 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
obj_2014_253 1 ↧ 21 KB ↧ 30 KB
obj_2014_254 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
obj_2014_255 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
obj_2014_256 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
obj_2014_257 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_258 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_259 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_260 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
obj_2014_261 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
obj_2014_262 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
obj_2014_263 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_264 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_265 1 ↧ 14 KB ↧ 22 KB
obj_2014_266 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2014_267 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_268 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
obj_2014_270 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
obj_2014_271 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
obj_2014_272 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
obj_2014_273 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2014_001 1 ↧ 47 KB ↧ 35 KB
fak_2014_002 1 ↧ 22 KB ↧ 23 KB
fak_2014_003 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2014_004 1 ↧ 14 KB ↧ 24 KB
fak_2014_005 1 ↧ 36 KB ↧ 23 KB
fak_2014_006 1 ↧ 26 KB ↧ 2 KB
fak_2014_007 1 ↧ 30 KB ↧ 9 KB
fak_2014_008 1 ↧ 29 KB ↧ 8 KB
fak_2014_009 1 ↧ 30 KB ↧ 15 KB
fak_2014_010 1 ↧ 28 KB ↧ 6 KB
fak_2014_011 1 ↧ 13 KB ↧ 15 KB
fak_2014_012 1 ↧ 13 KB ↧ 7 KB
fak_2014_013 1 ↧ 13 KB ↧ 13 KB
fak_2014_014 1 ↧ 16 KB ↧ 15 KB
fak_2014_015 1 ↧ 18 KB ↧ 19 KB
fak_2014_016 1 ↧ 23 KB ↧ 25 KB
fak_2014_017 1 ↧ 28 KB ↧ 23 KB
fak_2014_018 1 ↧ 18 KB ↧ 20 KB
fak_2014_019 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2014_020 1 ↧ 21 KB ↧ 22 KB
fak_2014_021 1 ↧ 39 KB ↧ 30 KB
fak_2014_022 1 ↧ 39 KB ↧ 30 KB
fak_2014_023 1 ↧ 16 KB ↧ 15 KB
fak_2014_024 1 ↧ 13 KB ↧ 15 KB
fak_2014_025 1 ↧ 16 KB ↧ 14 KB
fak_2014_026 1 ↧ 18 KB ↧ 18 KB
fak_2014_027 1 ↧ 26 KB ↧ 7 KB
fak_2014_028 1 ↧ 32 KB ↧ 8 KB
fak_2014_029 1 ↧ 29 KB ↧ 8 KB
fak_2014_030 1 ↧ 29 KB ↧ 8 KB
fak_2014_031 1 ↧ 41 KB ↧ 36 KB
fak_2014_032 1 ↧ 24 KB ↧ 20 KB
fak_2014_033 1 ↧ 18 KB ↧ 20 KB
fak_2014_034 1 ↧ 13 KB ↧ 19 KB
fak_2014_035 1 ↧ 13 KB ↧ 14 KB
fak_2014_036 1 ↧ 22 KB ↧ 21 KB
fak_2014_037 1 ↧ 18 KB ↧ 19 KB
fak_2014_038 1 ↧ 9 KB ↧ 12 KB
fak_2014_039 1 ↧ 13 KB ↧ 19 KB
fak_2014_040 1 ↧ 16 KB
fak_2014_041 1 ↧ 33 KB ↧ 56 KB
fak_2014_042 1 ↧ 13 KB ↧ 22 KB
fak_2014_043 1 ↧ 56 KB
fak_2014_044 1 ↧ 13 KB ↧ 23 KB
fak_2014_045 1 ↧ 35 KB ↧ 48 KB
fak_2014_046 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_047 1 ↧ 30 KB
fak_2014_048 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
fak_2014_049 1 ↧ 27 KB ↧ 35 KB
fak_2014_050 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2014_051 1 ↧ 16 KB
fak_2014_052 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2014_053 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
fak_2014_054 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
fak_2014_055 1 ↧ 11 KB ↧ 15 KB
fak_2014_056 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_057 1 ↧ 31 KB
fak_2014_058 1 ↧ 8 KB ↧ 11 KB
fak_2014_059 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_060 1 ↧ 16 KB ↧ 25 KB
fak_2014_061 1 ↧ 26 KB ↧ 34 KB
fak_2014_062 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_063 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
fak_2014_064 1 ↧ 30 KB
fak_2014_065 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_066 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2014_067 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_068 1 ↧ 26 KB ↧ 36 KB
fak_2014_069 1 ↧ 22 KB
fak_2014_070 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2014_071 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_072 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_073 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2014_074 1 ↧ 29 KB
fak_2014_075 1 ↧ 99 KB ↧ 76 KB
fak_2014_076 1 ↧ 126 KB ↧ 56 KB
fak_2014_077 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_2014_078 1 ↧ 17 KB ↧ 26 KB
fak_2014_079 1 ↧ 21 KB ↧ 34 KB
fak_2014_080 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_081 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_082 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2014_083 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_084 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2014_085 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_086 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_087 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2014_088 1 ↧ 11 KB
fak_2014_089 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_090 1 ↧ 24 KB ↧ 33 KB
fak_2014_091 1 ↧ 28 KB
fak_2014_092 1 ↧ 25 KB ↧ 34 KB
fak_2014_093 1 ↧ 26 KB ↧ 35 KB
fak_2014_094 1 ↧ 27 KB ↧ 34 KB
fak_2014_095 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_096 1 ↧ 16 KB
fak_2014_097 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
fak_2014_098 1 ↧ 20 KB ↧ 30 KB
fak_2014_099 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
fak_2014_100 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2014_101 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_102 1 ↧ 47 KB ↧ 62 KB
fak_2014_103 1 ↧ 30 KB ↧ 40 KB
fak_2014_104 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_105 1 ↧ 19 KB ↧ 22 KB
fak_2014_106 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_107 1 ↧ 20 KB ↧ 25 KB
fak_2014_108 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2014_109 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_110 1 ↧ 46 KB
fak_2014_111 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2014_112 1 ↧ 41 KB
fak_2014_113 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
fak_2014_114 1 ↧ 21 KB ↧ 27 KB
fak_2014_115 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_116 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_117 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_118 1 ↧ 26 KB ↧ 33 KB
fak_2014_119 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_120 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_121 1 ↧ 26 KB ↧ 34 KB
fak_2014_122 1 ↧ 26 KB ↧ 35 KB
fak_2014_123 1 ↧ 25 KB ↧ 33 KB
fak_2014_124 1 ↧ 24 KB ↧ 32 KB
fak_2014_125 1 ↧ 26 KB ↧ 36 KB
fak_2014_126 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_127 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_128 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2014_129 1 ↧ 23 KB ↧ 36 KB
fak_2014_130 1 ↧ 28 KB ↧ 38 KB
fak_2014_131 1 ↧ 147 KB
fak_2014_132 1 ↧ 14 KB ↧ 22 KB
fak_2014_133 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_134 1 ↧ 51 KB
fak_2014_135 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2014_136 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2014_137 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_138 1 ↧ 22 KB ↧ 33 KB
fak_2014_139 1 ↧ 17 KB
fak_2014_140 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_141 1 ↧ 36 KB ↧ 46 KB
fak_2014_142 1 ↧ 24 KB ↧ 30 KB
fak_2014_143 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2014_144 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_145 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2014_146 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_147 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2014_148 1 ↧ 8 KB ↧ 14 KB
fak_2014_149 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
fak_2014_150 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2014_151 1 ↧ 28 KB
fak_2014_152 1 ↧ 25 KB ↧ 29 KB
fak_2014_153 1 ↧ 26 KB ↧ 31 KB
fak_2014_154 1 ↧ 24 KB ↧ 28 KB
fak_2014_155 1 ↧ 24 KB ↧ 28 KB
fak_2014_156 1 ↧ 29 KB ↧ 38 KB
fak_2014_157 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
fak_2014_158 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2014_159 1 ↧ 8 KB ↧ 11 KB
fak_2014_160 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_161 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
fak_2014_162 1 ↧ 16 KB
fak_2014_163 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_164 1 ↧ 26 KB ↧ 33 KB
fak_2014_165 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
fak_2014_166 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_167 1 ↧ 14 KB ↧ 21 KB
fak_2014_168 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_169 1 ↧ 21 KB
fak_2014_170 1 ↧ 40 KB ↧ 48 KB
fak_2014_171 1 ↧ 69 KB ↧ 76 KB
fak_2014_172 1 ↧ 35 KB ↧ 39 KB
fak_2014_173 1 ↧ 159 KB ↧ 185 KB
fak_2014_174 1 ↧ 28 KB ↧ 45 KB
fak_2014_175 1 ↧ 21 KB ↧ 28 KB
fak_2014_176 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2014_177 1 ↧ 20 KB ↧ 39 KB
fak_2014_178 1 ↧ 55 KB ↧ 123 KB
fak_2014_179 1 ↧ 91 KB ↧ 94 KB
fak_2014_180 1 ↧ 25 KB ↧ 29 KB
fak_2014_181 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2014_182 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
fak_2014_183 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_184 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_185 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
fak_2014_186 1 ↧ 21 KB ↧ 28 KB
fak_2014_187 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_188 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2014_189 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_190 1 ↧ 25 KB
fak_2014_191 1 ↧ 20 KB ↧ 24 KB
fak_2014_192 1 ↧ 22 KB ↧ 26 KB
fak_2014_193 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
fak_2014_194 1 ↧ 32 KB
fak_2014_195 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2014_196 1 ↧ 11 KB
fak_2014_197 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
fak_2014_198 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_199 1 ↧ 23 KB ↧ 29 KB
fak_2014_200 1 ↧ 35 KB ↧ 47 KB
fak_2014_201 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_202 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_203 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2014_204 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2014_205 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2014_206 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_207 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_208 1 ↧ 26 KB ↧ 33 KB
fak_2014_209 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_210 1 ↧ 15 KB ↧ 25 KB
fak_2014_211 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_212 1 ↧ 20 KB ↧ 24 KB
fak_2014_213 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2014_214 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2014_215 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_216 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_217 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_218 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_219 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
fak_2014_220 1 ↧ 24 KB ↧ 30 KB
fak_2014_221 1 ↧ 26 KB ↧ 32 KB
fak_2014_222 1 ↧ 24 KB ↧ 29 KB
fak_2014_223 1 ↧ 25 KB ↧ 32 KB
fak_2014_224 1 ↧ 34 KB
fak_2014_225 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_226 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2014_227 1 ↧ 8 KB ↧ 11 KB
fak_2014_228 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_229 1 ↧ 26 KB ↧ 37 KB
fak_2014_230 1 ↧ 27 KB ↧ 40 KB
fak_2014_231 1 ↧ 43 KB ↧ 58 KB
fak_2014_232 1 ↧ 12 KB ↧ 18 KB
fak_2014_233 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2014_234 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
fak_2014_236 1 ↧ 36 KB
fak_2014_237 1 ↧ 25 KB ↧ 31 KB
fak_2014_238 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_239 1 ↧ 24 KB ↧ 31 KB
fak_2014_240 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_2014_241 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2014_242 1 ↧ 22 KB ↧ 28 KB
fak_2014_243 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_244 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_245 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
fak_2014_246 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_247 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2014_248 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_249 1 ↧ 23 KB ↧ 31 KB
fak_2014_250 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
fak_2014_251 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2014_252 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
fak_2014_253 1 ↧ 15 KB ↧ 25 KB
fak_2014_254 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2014_255 1 ↧ 11 KB ↧ 15 KB
fak_2014_256 1 ↧ 8 KB ↧ 11 KB
fak_2014_257 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_258 1 ↧ 7 KB ↧ 11 KB
fak_2014_259 1 ↧ 21 KB ↧ 28 KB
fak_2014_260 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_261 1 ↧ 14 KB ↧ 20 KB
fak_2014_262 1 ↧ 28 KB ↧ 37 KB
fak_2014_263 1 ↧ 36 KB ↧ 48 KB
fak_2014_264 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2014_265 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_266 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
fak_2014_267 1 ↧ 19 KB ↧ 24 KB
fak_2014_268 1 ↧ 17 KB
fak_2014_269 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
fak_2014_270 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_271 1 ↧ 230 KB ↧ 229 KB
fak_2014_272 1 ↧ 23 KB ↧ 32 KB
fak_2014_273 1 ↧ 41 KB
fak_2014_274 1 ↧ 34 KB ↧ 42 KB
fak_2014_275 1 2 3 ↧ 557 KB ↧ 300 KB
fak_2014_276 1 ↧ 25 KB ↧ 37 KB
fak_2014_277 1 ↧ 40 KB ↧ 51 KB
fak_2014_278 1 2 ↧ 58 KB ↧ 85 KB
fak_2014_279 1 ↧ 31 KB ↧ 40 KB
fak_2014_280 1 ↧ 18 KB
fak_2014_281 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2014_282 1 ↧ 26 KB ↧ 35 KB
fak_2014_283 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
fak_2014_284 1 ↧ 24 KB ↧ 32 KB
fak_2014_285 1 ↧ 22 KB ↧ 27 KB
fak_2014_286 1 ↧ 35 KB ↧ 48 KB
fak_2014_287 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2014_288 1 ↧ 15 KB ↧ 27 KB
fak_2014_289 1 ↧ 16 KB
fak_2014_290 1 ↧ 8 KB ↧ 12 KB
fak_2014_291 1 ↧ 13 KB ↧ 16 KB
fak_2014_292 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2014_293 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_294 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_295 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2014_296 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_297 1 ↧ 22 KB ↧ 31 KB
fak_2014_298 1 ↧ 23 KB ↧ 31 KB
fak_2014_299 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
fak_2014_300 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
fak_2014_301 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_2014_302 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
fak_2014_303 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_304 1 ↧ 14 KB ↧ 22 KB
fak_2014_305 1 ↧ 13 KB ↧ 20 KB
fak_2014_306 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2014_307 1 ↧ 8 KB ↧ 12 KB
fak_2014_308 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_309 1 ↧ 9 KB ↧ 15 KB
fak_2014_310 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
fak_2014_311 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_2014_312 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_313 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2014_314 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_315 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_316 1 ↧ 24 KB ↧ 35 KB
fak_2014_317 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_318 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_2014_319 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_320 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
fak_2014_321 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_322 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
fak_2014_323 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
fak_2014_324 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
fak_2014_325 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
fak_2014_326 1 ↧ 25 KB ↧ 31 KB
fak_2014_327 1 ↧ 23 KB ↧ 29 KB
fak_2014_328 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2014_329 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_330 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_331 1 ↧ 46 KB ↧ 63 KB
fak_2014_332 1 ↧ 13 KB ↧ 21 KB
fak_2014_333 1 ↧ 14 KB ↧ 20 KB
fak_2014_334 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2014_335 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
fak_2014_336 1 ↧ 9 KB ↧ 12 KB
fak_2014_337 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_338 1 ↧ 14 KB ↧ 20 KB
fak_2014_339 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_340 1 ↧ 14 KB ↧ 27 KB
fak_2014_341 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_2014_342 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_343 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_344 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_2014_345 1 ↧ 42 KB ↧ 56 KB
fak_2014_346 1 ↧ 23 KB ↧ 33 KB
fak_2014_347 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
fak_2014_348 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
fak_2014_349 1 2 ↧ 22 KB ↧ 35 KB
fak_2014_350 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
fak_2014_351 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
fak_2014_352 1 ↧ 17 KB ↧ 26 KB
fak_2014_353 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_354 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2014_355 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_356 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_357 1 ↧ 38 KB ↧ 51 KB
fak_2014_358 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_359 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_2014_360 1 ↧ 13 KB ↧ 19 KB
fak_2014_361 1 ↧ 14 KB ↧ 21 KB
fak_2014_362 1 ↧ 13 KB ↧ 23 KB
fak_2014_363 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_364 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
fak_2014_365 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_366 1 ↧ 23 KB ↧ 32 KB
fak_2014_367 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
fak_2014_368 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_2014_369 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
fak_2014_370 1 ↧ 13 KB ↧ 21 KB
fak_2014_371 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2014_372 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
fak_2014_373 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2014_374 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_2014_375 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_2014_376 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_377 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2014_378 1 ↧ 21 KB ↧ 28 KB
fak_2014_379 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
fak_2014_380 1 ↧ 21 KB ↧ 30 KB
fak_2014_381 1 ↧ 21 KB ↧ 31 KB
fak_2014_382 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_383 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2014_385 1 ↧ 7 KB ↧ 11 KB
fak_2014_386 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_2014_387 1 ↧ 10 KB ↧ 15 KB
fak_2014_388 1 ↧ 10 KB ↧ 16 KB
fak_2014_389 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_2014_390 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_391 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2014_392 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2014_393 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_2014_394 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
fak_2014_395 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2014_396 1 ↧ 14 KB ↧ 21 KB
fak_2014_397 1 ↧ 27 KB ↧ 40 KB
fak_2014_398 1 ↧ 19 KB ↧ 30 KB
fak_2014_399 1 ↧ 16 KB ↧ 29 KB
fak_2014_400 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2014_401 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_2014_402 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
fak_2014_403 1 ↧ 19 KB ↧ 34 KB
fak_2014_404 1 ↧ 40 KB ↧ 51 KB
fak_2014_406 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2014_407 1 ↧ 14 KB ↧ 26 KB
fak_2014_408 1 ↧ 10 KB ↧ 17 KB
fak_2014_409 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2014_001 1 ↧ 22 KB ↧ 107 KB
zml_2014_002 1 ↧ 22 KB ↧ 104 KB
zml_2014_003 1 2 3 4 5 ↧ 313 KB ↧ 1009 KB