Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2013

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2013_001 1 ↧ 27 KB ↧ 37 KB
obj_2013_002 1 ↧ 30 KB ↧ 47 KB
obj_2013_003 1 ↧ 31 KB ↧ 49 KB
obj_2013_004 1 ↧ 34 KB ↧ 54 KB
obj_2013_005 1 ↧ 29 KB ↧ 44 KB
obj_2013_006 1 ↧ 32 KB ↧ 48 KB
obj_2013_007 1 ↧ 29 KB ↧ 40 KB
obj_2013_008 1 ↧ 36 KB ↧ 62 KB
obj_2013_009 1 ↧ 29 KB ↧ 44 KB
obj_2013_010 1 ↧ 33 KB ↧ 48 KB
obj_2013_011 1 ↧ 27 KB ↧ 39 KB
obj_2013_012 1 ↧ 34 KB ↧ 51 KB
obj_2013_013 1 ↧ 25 KB ↧ 36 KB
obj_2013_014 1 ↧ 35 KB ↧ 49 KB
obj_2013_016 1 ↧ 34 KB ↧ 50 KB
obj_2013_017 1 ↧ 33 KB ↧ 52 KB
obj_2013_018 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
obj_2013_019 1 ↧ 31 KB ↧ 46 KB
obj_2013_020 1 ↧ 35 KB ↧ 62 KB
obj_2013_021 1 ↧ 30 KB ↧ 43 KB
obj_2013_022 1 ↧ 25 KB ↧ 38 KB
obj_2013_024 1 ↧ 20 KB ↧ 24 KB
obj_2013_025 1 ↧ 31 KB ↧ 46 KB
obj_2013_026 1 ↧ 32 KB ↧ 50 KB
obj_2013_027 1 ↧ 30 KB ↧ 46 KB
obj_2013_028 1 ↧ 32 KB ↧ 45 KB
obj_2013_029 1 ↧ 30 KB ↧ 42 KB
obj_2013_030 1 ↧ 32 KB ↧ 46 KB
obj_2013_031 1 2 ↧ 41 KB ↧ 62 KB
obj_2013_032 1 2 3 ↧ 84 KB ↧ 126 KB
obj_2013_034 1 ↧ 28 KB ↧ 39 KB
obj_2013_035 1 ↧ 18 KB ↧ 29 KB
obj_2013_036 1 ↧ 19 KB ↧ 33 KB
obj_2013_037 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
obj_2013_038 1 ↧ 31 KB ↧ 48 KB
obj_2013_039 1 ↧ 30 KB ↧ 44 KB
obj_2013_040 1 ↧ 26 KB ↧ 38 KB
obj_2013_041 1 ↧ 19 KB ↧ 32 KB
obj_2013_042 1 ↧ 16 KB ↧ 29 KB
obj_2013_043 1 ↧ 20 KB ↧ 35 KB
obj_2013_044 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
obj_2013_045 1 2 ↧ 46 KB ↧ 65 KB
obj_2013_046 1 ↧ 17 KB ↧ 32 KB
obj_2013_047 1 ↧ 16 KB ↧ 29 KB
obj_2013_048 1 ↧ 17 KB ↧ 33 KB
obj_2013_049 1 ↧ 16 KB ↧ 29 KB
obj_2013_050 1 ↧ 18 KB ↧ 31 KB
obj_2013_051 1 ↧ 16 KB ↧ 30 KB
obj_2013_053 1 ↧ 24 KB ↧ 34 KB
obj_2013_054 1 ↧ 21 KB ↧ 33 KB
obj_2013_055 1 ↧ 15 KB ↧ 29 KB
obj_2013_056 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
obj_2013_057 1 ↧ 18 KB ↧ 34 KB
obj_2013_058 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
obj_2013_059 1 ↧ 25 KB ↧ 36 KB
obj_2013_060 1 ↧ 23 KB ↧ 37 KB
obj_2013_061 1 ↧ 17 KB ↧ 32 KB
obj_2013_062 1 ↧ 56 KB ↧ 63 KB
obj_2013_063 1 ↧ 20 KB ↧ 31 KB
obj_2013_064 1 ↧ 21 KB ↧ 36 KB
obj_2013_065 1 ↧ 20 KB ↧ 33 KB
obj_2013_066 1 ↧ 23 KB ↧ 33 KB
obj_2013_067 1 ↧ 22 KB ↧ 35 KB
obj_2013_068 1 ↧ 20 KB ↧ 31 KB
obj_2013_069 1 ↧ 19 KB ↧ 32 KB
obj_2013_070 1 ↧ 22 KB ↧ 34 KB
obj_2013_071 1 ↧ 23 KB ↧ 36 KB
obj_2013_072 1 ↧ 22 KB ↧ 33 KB
obj_2013_073 1 ↧ 22 KB ↧ 32 KB
obj_2013_074 1 ↧ 21 KB ↧ 36 KB
obj_2013_075 1 ↧ 15 KB ↧ 32 KB
obj_2013_076 1 ↧ 21 KB ↧ 32 KB
obj_2013_077 1 ↧ 14 KB ↧ 27 KB
obj_2013_078 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2013_079 1 ↧ 19 KB ↧ 30 KB
obj_2013_080 1 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
obj_2013_081 1 ↧ 14 KB ↧ 25 KB
obj_2013_082 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
obj_2013_083 1 ↧ 18 KB ↧ 29 KB
obj_2013_084 1 ↧ 23 KB ↧ 41 KB
obj_2013_085 1 ↧ 22 KB ↧ 37 KB
obj_2013_086 1 ↧ 25 KB ↧ 37 KB
obj_2013_087 1 ↧ 23 KB ↧ 38 KB
obj_2013_088 1 ↧ 18 KB ↧ 29 KB
obj_2013_089 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
obj_2013_090 1 ↧ 24 KB ↧ 36 KB
obj_2013_091 1 ↧ 24 KB ↧ 37 KB
obj_2013_092 1 ↧ 25 KB ↧ 35 KB
obj_2013_093 1 ↧ 25 KB ↧ 32 KB
obj_2013_094 1 ↧ 21 KB ↧ 34 KB
obj_2013_095 1 ↧ 24 KB ↧ 34 KB
obj_2013_096 1 ↧ 30 KB ↧ 38 KB
obj_2013_097 1 ↧ 32 KB ↧ 37 KB
obj_2013_098 1 ↧ 36 KB ↧ 41 KB
obj_2013_100 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
obj_2013_101 1 ↧ 23 KB ↧ 31 KB
obj_2013_103 1 ↧ 23 KB ↧ 34 KB
obj_2013_104 1 ↧ 21 KB ↧ 33 KB
obj_2013_105 1 ↧ 27 KB ↧ 38 KB
obj_2013_106 1 ↧ 28 KB ↧ 42 KB
obj_2013_107 1 ↧ 27 KB ↧ 40 KB
obj_2013_108 1 ↧ 30 KB ↧ 45 KB
obj_2013_109 1 ↧ 30 KB ↧ 38 KB
obj_2013_110 1 ↧ 28 KB ↧ 37 KB
obj_2013_111 1 ↧ 28 KB ↧ 37 KB
obj_2013_112 1 ↧ 16 KB ↧ 27 KB
obj_2013_113 1 ↧ 32 KB ↧ 41 KB
obj_2013_114 1 ↧ 29 KB ↧ 41 KB
obj_2013_115 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
obj_2013_116 1 ↧ 25 KB ↧ 34 KB
obj_2013_118 1 2 ↧ 30 KB ↧ 45 KB
obj_2013_119 1 2 ↧ 42 KB ↧ 60 KB
obj_2013_120 1 ↧ 31 KB ↧ 42 KB
obj_2013_121 1 ↧ 43 KB ↧ 52 KB
obj_2013_122 1 ↧ 31 KB ↧ 32 KB
obj_2013_123 1 ↧ 21 KB ↧ 30 KB
obj_2013_124 1 ↧ 30 KB ↧ 41 KB
obj_2013_125 1 ↧ 33 KB ↧ 39 KB
obj_2013_126 1 ↧ 29 KB ↧ 41 KB
obj_2013_127 1 ↧ 31 KB ↧ 37 KB
obj_2013_128 1 ↧ 30 KB ↧ 42 KB
obj_2013_129 1 ↧ 26 KB ↧ 36 KB
obj_2013_130 1 ↧ 37 KB ↧ 45 KB
obj_2013_131 1 ↧ 35 KB ↧ 41 KB
obj_2013_132 1 ↧ 29 KB ↧ 40 KB
obj_2013_133 1 ↧ 30 KB ↧ 39 KB
obj_2013_134 1 ↧ 29 KB ↧ 42 KB
obj_2013_135 1 ↧ 27 KB ↧ 32 KB
obj_2013_136 1 ↧ 24 KB ↧ 42 KB
obj_2013_137 1 ↧ 20 KB ↧ 32 KB
obj_2013_138 1 ↧ 30 KB ↧ 47 KB
obj_2013_139 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
obj_2013_140 1 ↧ 29 KB ↧ 43 KB
obj_2013_141 1 ↧ 35 KB ↧ 38 KB
obj_2013_142 1 ↧ 28 KB ↧ 42 KB
obj_2013_143 1 ↧ 35 KB ↧ 45 KB
obj_2013_144 1 ↧ 17 KB ↧ 28 KB
obj_2013_145 1 ↧ 26 KB ↧ 40 KB
obj_2013_146 1 ↧ 36 KB ↧ 41 KB
obj_2013_147 1 ↧ 27 KB ↧ 36 KB
obj_2013_148 1 ↧ 35 KB ↧ 42 KB
obj_2013_149 1 ↧ 28 KB ↧ 44 KB
obj_2013_150 1 ↧ 36 KB ↧ 41 KB
obj_2013_151 1 ↧ 29 KB ↧ 41 KB
obj_2013_152 1 ↧ 34 KB ↧ 42 KB
obj_2013_153 1 ↧ 25 KB ↧ 30 KB
obj_2013_154 1 ↧ 35 KB ↧ 42 KB
obj_2013_155 1 ↧ 36 KB ↧ 44 KB
obj_2013_157 1 ↧ 32 KB ↧ 38 KB
obj_2013_158 1 ↧ 21 KB ↧ 35 KB
obj_2013_159 1 ↧ 32 KB ↧ 37 KB
obj_2013_160 1 ↧ 34 KB ↧ 39 KB
obj_2013_161 1 ↧ 28 KB ↧ 37 KB
obj_2013_162 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
obj_2013_163 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
obj_2013_164 1 ↧ 20 KB ↧ 33 KB
obj_2013_166 1 ↧ 31 KB ↧ 38 KB
obj_2013_167 1 ↧ 17 KB ↧ 31 KB
obj_2013_168 1 ↧ 37 KB ↧ 40 KB
obj_2013_169 1 ↧ 29 KB ↧ 34 KB
obj_2013_170 1 ↧ 33 KB ↧ 40 KB
obj_2013_171 1 ↧ 31 KB ↧ 39 KB
obj_2013_172 1 ↧ 40 KB ↧ 46 KB
obj_2013_173 1 ↧ 33 KB ↧ 41 KB
obj_2013_174 1 ↧ 36 KB ↧ 42 KB
obj_2013_175 1 ↧ 22 KB ↧ 22 KB
obj_2013_176 1 ↧ 46 KB ↧ 46 KB
obj_2013_177 1 ↧ 36 KB ↧ 43 KB
obj_2013_178 1 ↧ 30 KB ↧ 36 KB
obj_2013_179 1 ↧ 31 KB ↧ 38 KB
obj_2013_180 1 ↧ 31 KB ↧ 37 KB
obj_2013_181 1 ↧ 32 KB ↧ 38 KB
obj_2013_182 1 ↧ 33 KB ↧ 43 KB
obj_2013_183 1 ↧ 35 KB ↧ 45 KB
obj_2013_184 1 ↧ 36 KB ↧ 37 KB
obj_2013_185 1 2 ↧ 74 KB ↧ 83 KB
obj_2013_186 1 2 ↧ 50 KB ↧ 53 KB
obj_2013_187 1 2 ↧ 45 KB ↧ 48 KB
obj_2013_188 1 ↧ 41 KB ↧ 45 KB
obj_2013_189 1 ↧ 38 KB ↧ 40 KB
obj_2013_190 1 2 ↧ 38 KB ↧ 45 KB
obj_2013_191 1 ↧ 33 KB ↧ 40 KB
obj_2013_192 1 ↧ 37 KB ↧ 41 KB
obj_2013_193 1 ↧ 33 KB ↧ 41 KB
obj_2013_194 1 ↧ 32 KB ↧ 38 KB
obj_2013_195 1 ↧ 42 KB ↧ 46 KB
obj_2013_196 1 ↧ 32 KB ↧ 37 KB
obj_2013_197 1 ↧ 35 KB ↧ 39 KB
obj_2013_198 1 ↧ 32 KB ↧ 42 KB
obj_2013_199 1 ↧ 34 KB ↧ 40 KB
obj_2013_200 1 ↧ 34 KB ↧ 38 KB
obj_2013_201 1 ↧ 36 KB ↧ 39 KB
obj_2013_202 1 ↧ 21 KB ↧ 22 KB
obj_2013_203 1 ↧ 35 KB ↧ 41 KB
obj_2013_204 1 ↧ 38 KB ↧ 45 KB
obj_2013_205 1 ↧ 34 KB ↧ 42 KB
obj_2013_206 1 ↧ 37 KB ↧ 40 KB
obj_2013_207 1 ↧ 33 KB ↧ 38 KB
obj_2013_208 1 ↧ 38 KB ↧ 45 KB
obj_2013_209 1 ↧ 26 KB ↧ 28 KB
obj_2013_210 1 ↧ 20 KB ↧ 25 KB
obj_2013_211 1 ↧ 39 KB ↧ 45 KB
obj_2013_212 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
obj_2013_214 1 ↧ 27 KB ↧ 38 KB
obj_2013_215 1 ↧ 41 KB ↧ 58 KB
obj_2013_216 1 ↧ 24 KB ↧ 25 KB
obj_2013_217 1 ↧ 41 KB ↧ 36 KB
obj_2013_219 1 ↧ 38 KB ↧ 42 KB
obj_2013_220 1 ↧ 40 KB ↧ 43 KB
obj_2013_221 1 ↧ 21 KB ↧ 27 KB
obj_2013_222 1 ↧ 19 KB ↧ 22 KB
obj_2013_223 1 ↧ 31 KB ↧ 37 KB
obj_2013_224 1 ↧ 20 KB ↧ 22 KB
obj_2013_225 1 ↧ 41 KB ↧ 37 KB
obj_2013_226 1 ↧ 21 KB ↧ 24 KB
obj_2013_227 1 ↧ 20 KB ↧ 22 KB
obj_2013_228 1 ↧ 19 KB ↧ 24 KB
obj_2013_229 1 ↧ 21 KB ↧ 25 KB
obj_2013_230 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2013_231 1 ↧ 23 KB ↧ 24 KB
obj_2013_232 1 ↧ 20 KB ↧ 24 KB
obj_2013_233 1 ↧ 34 KB ↧ 37 KB
obj_2013_234 1 ↧ 31 KB ↧ 37 KB
obj_2013_235 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
obj_2013_236 1 ↧ 37 KB ↧ 41 KB
obj_2013_237 1 ↧ 43 KB ↧ 61 KB
obj_2013_238 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
obj_2013_239 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
obj_2013_240 1 ↧ 19 KB ↧ 21 KB
obj_2013_241 1 ↧ 38 KB ↧ 41 KB
obj_2013_242 1 ↧ 48 KB ↧ 71 KB
obj_2013_243 1 ↧ 19 KB ↧ 23 KB
obj_2013_244 1 ↧ 43 KB ↧ 58 KB
obj_2013_250 1 ↧ 22 KB ↧ 22 KB
obj_2013_251 1 ↧ 18 KB ↧ 21 KB
obj_2013_252 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
obj_2013_253 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2013_254 1 ↧ 19 KB ↧ 23 KB
obj_2013_255 1 ↧ 38 KB ↧ 55 KB
obj_2013_256 1 ↧ 35 KB ↧ 54 KB
obj_2013_257 1 ↧ 25 KB ↧ 24 KB
obj_2013_258 1 ↧ 25 KB ↧ 25 KB
obj_2013_259 1 ↧ 24 KB ↧ 25 KB
obj_2013_260 1 ↧ 19 KB ↧ 23 KB
obj_2013_261 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2013_262 1 ↧ 40 KB ↧ 58 KB
obj_2013_263 1 ↧ 42 KB ↧ 60 KB
obj_2013_264 1 ↧ 38 KB ↧ 55 KB
obj_2013_265 1 ↧ 21 KB ↧ 22 KB
obj_2013_266 1 ↧ 18 KB ↧ 20 KB
obj_2013_267 1 ↧ 21 KB
obj_2013_268 1 ↧ 19 KB ↧ 21 KB
obj_2013_269 1 ↧ 19 KB ↧ 23 KB
obj_2013_270 1 ↧ 43 KB ↧ 62 KB
obj_2013_271 1 ↧ 42 KB ↧ 59 KB
obj_2013_273 1 ↧ 42 KB ↧ 56 KB
obj_2013_274 1 ↧ 42 KB ↧ 52 KB
obj_2013_275 1 ↧ 37 KB ↧ 44 KB
obj_2013_276 1 ↧ 38 KB ↧ 46 KB
obj_2013_277 1 ↧ 20 KB ↧ 20 KB
obj_2013_278 1 ↧ 20 KB ↧ 17 KB
obj_2013_279 1 ↧ 22 KB ↧ 24 KB
obj_2013_280 1 ↧ 38 KB ↧ 55 KB
obj_2013_281 1 2 ↧ 55 KB ↧ 85 KB
obj_2013_282 1 ↧ 20 KB ↧ 21 KB
obj_2013_283 1 ↧ 21 KB ↧ 22 KB
obj_2013_284 1 ↧ 18 KB ↧ 19 KB
obj_2013_286 1 ↧ 17 KB ↧ 20 KB
obj_2013_287 1 ↧ 22 KB ↧ 23 KB
obj_2013_288 1 ↧ 21 KB ↧ 22 KB
obj_2013_289 1 ↧ 17 KB ↧ 19 KB
obj_2013_290 1 ↧ 18 KB ↧ 21 KB
obj_2013_291 1 ↧ 20 KB ↧ 20 KB
obj_2013_292 1 ↧ 19 KB ↧ 22 KB
obj_2013_293 1 ↧ 21 KB
obj_2013_294 1 ↧ 20 KB ↧ 21 KB
obj_2013_295 1 ↧ 20 KB ↧ 22 KB
obj_2013_296 1 ↧ 20 KB ↧ 21 KB
obj_2013_297 1 2 ↧ 50 KB ↧ 58 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2013_001 1 ↧ 42 KB ↧ 60 KB
fak_2013_002 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
fak_2013_003 1 ↧ 24 KB ↧ 30 KB
fak_2013_004 1 ↧ 27 KB ↧ 37 KB
fak_2013_005 1 ↧ 26 KB ↧ 34 KB
fak_2013_006 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_2013_007 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2013_008 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2013_009 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2013_010 1 ↧ 14 KB ↧ 17 KB
fak_2013_011 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
fak_2013_012 1 ↧ 30 KB ↧ 43 KB
fak_2013_013 1 ↧ 30 KB ↧ 42 KB
fak_2013_014 1 ↧ 23 KB ↧ 31 KB
fak_2013_015 1 ↧ 50 KB ↧ 65 KB
fak_2013_016 1 ↧ 33 KB ↧ 45 KB
fak_2013_017 1 ↧ 22 KB ↧ 32 KB
fak_2013_018 1 ↧ 30 KB ↧ 40 KB
fak_2013_019 1 ↧ 41 KB ↧ 60 KB
fak_2013_020 1 ↧ 33 KB ↧ 45 KB
fak_2013_021 1 ↧ 34 KB ↧ 42 KB
fak_2013_022 1 2 3 ↧ 282 KB ↧ 502 KB
fak_2013_023 1 ↧ 14 KB ↧ 24 KB
fak_2013_024 1 ↧ 21 KB ↧ 32 KB
fak_2013_025 1 ↧ 30 KB ↧ 42 KB
fak_2013_026 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
fak_2013_027 1 ↧ 30 KB ↧ 47 KB
fak_2013_028 1 ↧ 27 KB ↧ 44 KB
fak_2013_029 1 ↧ 26 KB ↧ 36 KB
fak_2013_030 1 ↧ 20 KB ↧ 30 KB
fak_2013_031 1 ↧ 24 KB ↧ 32 KB
fak_2013_032 1 ↧ 28 KB ↧ 37 KB
fak_2013_033 1 ↧ 28 KB ↧ 37 KB
fak_2013_034 1 ↧ 20 KB ↧ 29 KB
fak_2013_035 1 ↧ 43 KB ↧ 59 KB
fak_2013_036 1 2 ↧ 46 KB ↧ 68 KB
fak_2013_037 1 2 ↧ 174 KB ↧ 299 KB
fak_2013_038 1 ↧ 37 KB ↧ 64 KB
fak_2013_039 1 ↧ 29 KB ↧ 42 KB
fak_2013_040 1 ↧ 31 KB ↧ 43 KB
fak_2013_041 1 ↧ 32 KB ↧ 43 KB
fak_2013_042 1 ↧ 22 KB ↧ 32 KB
fak_2013_043 1 ↧ 28 KB ↧ 45 KB
fak_2013_044 1 ↧ 40 KB ↧ 65 KB
fak_2013_045 1 ↧ 32 KB ↧ 44 KB
fak_2013_046 1 ↧ 28 KB ↧ 39 KB
fak_2013_047 1 ↧ 60 KB ↧ 87 KB
fak_2013_048 1 ↧ 24 KB ↧ 33 KB
fak_2013_049 1 ↧ 20 KB ↧ 29 KB
fak_2013_050 1 2 3 ↧ 96 KB ↧ 156 KB
fak_2013_051 1 ↧ 30 KB ↧ 46 KB
fak_2013_052 1 ↧ 23 KB ↧ 38 KB
fak_2013_053 1 ↧ 24 KB ↧ 42 KB
fak_2013_054 1 ↧ 45 KB ↧ 65 KB
fak_2013_055 1 2 ↧ 82 KB ↧ 124 KB
fak_2013_056 1 ↧ 21 KB ↧ 30 KB
fak_2013_057 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
fak_2013_058 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2013_059 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2013_060 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
fak_2013_061 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2013_062 1 ↧ 32 KB ↧ 42 KB
fak_2013_063 1 ↧ 20 KB ↧ 28 KB
fak_2013_064 1 ↧ 38 KB ↧ 51 KB
fak_2013_065 1 ↧ 14 KB ↧ 23 KB
fak_2013_066 1 ↧ 20 KB ↧ 31 KB
fak_2013_067 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
fak_2013_068 1 ↧ 20 KB ↧ 33 KB
fak_2013_069 1 ↧ 30 KB ↧ 42 KB
fak_2013_070 1 ↧ 17 KB ↧ 34 KB
fak_2013_071 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
fak_2013_072 1 ↧ 12 KB ↧ 20 KB
fak_2013_073 1 ↧ 12 KB ↧ 22 KB
fak_2013_074 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2013_075 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
fak_2013_076 1 ↧ 11 KB ↧ 21 KB
fak_2013_077 1 ↧ 5 KB ↧ 9 KB
fak_2013_078 1 ↧ 12 KB ↧ 20 KB
fak_2013_079 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2013_080 1 ↧ 12 KB ↧ 20 KB
fak_2013_081 1 ↧ 14 KB ↧ 36 KB
fak_2013_082 1 ↧ 16 KB ↧ 35 KB
fak_2013_083 1 ↧ 14 KB ↧ 34 KB
fak_2013_084 1 ↧ 17 KB ↧ 31 KB
fak_2013_085 1 ↧ 24 KB ↧ 36 KB
fak_2013_086 1 ↧ 12 KB ↧ 21 KB
fak_2013_087 1 ↧ 10 KB ↧ 20 KB
fak_2013_088 1 ↧ 20 KB ↧ 32 KB
fak_2013_089 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2013_090 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2013_091 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2013_092 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2013_093 1 ↧ 29 KB ↧ 39 KB
fak_2013_094 1 ↧ 18 KB ↧ 29 KB
fak_2013_095 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
fak_2013_096 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
fak_2013_097 1 ↧ 38 KB ↧ 53 KB
fak_2013_098 1 ↧ 43 KB ↧ 60 KB
fak_2013_099 1 ↧ 12 KB ↧ 22 KB
fak_2013_100 1 ↧ 25 KB ↧ 33 KB
fak_2013_101 1 ↧ 12 KB ↧ 22 KB
fak_2013_102 1 ↧ 22 KB ↧ 36 KB
fak_2013_103 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
fak_2013_104 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2013_105 1 ↧ 17 KB ↧ 33 KB
fak_2013_106 1 ↧ 20 KB ↧ 29 KB
fak_2013_107 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2013_108 1 ↧ 12 KB ↧ 21 KB
fak_2013_109 1 ↧ 19 KB ↧ 28 KB
fak_2013_110 1 ↧ 14 KB ↧ 20 KB
fak_2013_111 1 ↧ 20 KB ↧ 32 KB
fak_2013_112 1 ↧ 15 KB ↧ 33 KB
fak_2013_113 1 ↧ 38 KB ↧ 37 KB
fak_2013_114 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2013_115 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2013_116 1 ↧ 14 KB ↧ 17 KB
fak_2013_117 1 ↧ 13 KB ↧ 15 KB
fak_2013_118 1 ↧ 30 KB ↧ 38 KB
fak_2013_119 1 ↧ 11 KB ↧ 17 KB
fak_2013_120 1 ↧ 6 KB ↧ 10 KB
fak_2013_121 1 ↧ 40 KB ↧ 71 KB
fak_2013_122 1 ↧ 23 KB ↧ 33 KB
fak_2013_123 1 ↧ 16 KB ↧ 25 KB
fak_2013_124 1 ↧ 17 KB ↧ 32 KB
fak_2013_125 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
fak_2013_126 1 ↧ 14 KB ↧ 25 KB
fak_2013_127 1 ↧ 26 KB ↧ 44 KB
fak_2013_128 1 ↧ 22 KB ↧ 37 KB
fak_2013_129 1 ↧ 20 KB ↧ 35 KB
fak_2013_130 1 ↧ 72 KB ↧ 115 KB
fak_2013_131 1 ↧ 132 KB ↧ 205 KB
fak_2013_132 1 ↧ 21 KB ↧ 32 KB
fak_2013_133 1 ↧ 16 KB ↧ 35 KB
fak_2013_134 1 ↧ 13 KB ↧ 26 KB
fak_2013_135 1 ↧ 20 KB ↧ 36 KB
fak_2013_136 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
fak_2013_137 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
fak_2013_138 1 ↧ 12 KB ↧ 19 KB
fak_2013_139 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
fak_2013_140 1 ↧ 25 KB ↧ 32 KB
fak_2013_141 1 ↧ 23 KB ↧ 31 KB
fak_2013_142 1 ↧ 16 KB ↧ 25 KB
fak_2013_143 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2013_144 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
fak_2013_145 1 ↧ 25 KB ↧ 34 KB
fak_2013_146 1 ↧ 24 KB ↧ 33 KB
fak_2013_147 1 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
fak_2013_148 1 ↧ 46 KB ↧ 20 KB
fak_2013_149 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2013_150 1 ↧ 60 KB ↧ 22 KB
fak_2013_151 1 ↧ 42 KB ↧ 38 KB
fak_2013_152 1 ↧ 43 KB ↧ 56 KB
fak_2013_153 1 ↧ 33 KB ↧ 48 KB
fak_2013_154 1 ↧ 36 KB ↧ 50 KB
fak_2013_155 1 ↧ 28 KB ↧ 33 KB
fak_2013_156 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
fak_2013_157 1 ↧ 104 KB ↧ 68 KB
fak_2013_158 1 ↧ 19 KB ↧ 24 KB
fak_2013_159 1 ↧ 28 KB ↧ 29 KB
fak_2013_160 1 ↧ 19 KB ↧ 36 KB
fak_2013_161 1 ↧ 40 KB ↧ 45 KB
fak_2013_162 1 ↧ 90 KB ↧ 47 KB
fak_2013_163 1 ↧ 32 KB ↧ 33 KB
fak_2013_164 1 ↧ 22 KB ↧ 23 KB
fak_2013_165 1 ↧ 23 KB ↧ 14 KB
fak_2013_166 1 ↧ 16 KB ↧ 27 KB
fak_2013_167 1 ↧ 18 KB ↧ 10 KB
fak_2013_168 1 ↧ 26 KB ↧ 28 KB
fak_2013_169 1 ↧ 53 KB ↧ 48 KB
fak_2013_170 1 ↧ 51 KB ↧ 45 KB
fak_2013_171 1 ↧ 52 KB ↧ 50 KB
fak_2013_172 1 ↧ 44 KB ↧ 41 KB
fak_2013_173 1 ↧ 27 KB ↧ 28 KB
fak_2013_174 1 ↧ 36 KB ↧ 38 KB
fak_2013_175 1 ↧ 23 KB ↧ 26 KB
fak_2013_176 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
fak_2013_177 1 ↧ 28 KB ↧ 39 KB
fak_2013_178 1 ↧ 42 KB ↧ 53 KB
fak_2013_179 1 ↧ 41 KB ↧ 18 KB
fak_2013_180 1 ↧ 44 KB ↧ 19 KB
fak_2013_181 1 ↧ 44 KB ↧ 14 KB
fak_2013_182 1 ↧ 66 KB ↧ 51 KB
fak_2013_183 1 ↧ 33 KB ↧ 32 KB
fak_2013_184 1 ↧ 21 KB ↧ 24 KB
fak_2013_185 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
fak_2013_186 1 ↧ 25 KB ↧ 23 KB
fak_2013_187 1 ↧ 29 KB ↧ 28 KB
fak_2013_188 1 ↧ 29 KB ↧ 25 KB
fak_2013_189 1 ↧ 38 KB ↧ 3 KB
fak_2013_190 1 ↧ 24 KB ↧ 27 KB
fak_2013_191 1 ↧ 46 KB ↧ 42 KB
fak_2013_192 1 ↧ 62 KB ↧ 71 KB
fak_2013_193 1 ↧ 28 KB
fak_2013_194 1 ↧ 70 KB ↧ 91 KB
fak_2013_195 1 ↧ 26 KB ↧ 35 KB
fak_2013_196 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
fak_2013_197 1 ↧ 48 KB
fak_2013_198 1 ↧ 63 KB ↧ 23 KB
fak_2013_199 1 ↧ 33 KB ↧ 39 KB
fak_2013_200 1 ↧ 24 KB ↧ 33 KB
fak_2013_201 1 ↧ 49 KB ↧ 34 KB
fak_2013_202 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2013_203 1 ↧ 23 KB
fak_2013_204 1 ↧ 30 KB ↧ 45 KB
fak_2013_205 1 ↧ 28 KB
fak_2013_206 1 ↧ 30 KB
fak_2013_207 1 ↧ 27 KB ↧ 15 KB
fak_2013_208 1 ↧ 35 KB ↧ 11 KB
fak_2013_209 1 ↧ 49 KB ↧ 42 KB
fak_2013_210 1 ↧ 57 KB ↧ 55 KB
fak_2013_211 1 ↧ 31 KB ↧ 29 KB
fak_2013_212 1 ↧ 59 KB ↧ 20 KB
fak_2013_213 1 ↧ 63 KB ↧ 23 KB
fak_2013_214 1 ↧ 58 KB ↧ 22 KB
fak_2013_215 1 ↧ 58 KB ↧ 18 KB
fak_2013_216 1 ↧ 50 KB ↧ 51 KB
fak_2013_217 1 ↧ 27 KB ↧ 38 KB
fak_2013_218 1 ↧ 35 KB ↧ 34 KB
fak_2013_219 1 ↧ 25 KB ↧ 25 KB
fak_2013_220 1 ↧ 26 KB ↧ 27 KB
fak_2013_221 1 ↧ 30 KB ↧ 29 KB
fak_2013_222 1 ↧ 33 KB ↧ 37 KB
fak_2013_223 1 2 ↧ 55 KB
fak_2013_224 1 ↧ 37 KB ↧ 40 KB
fak_2013_225 1 ↧ 45 KB ↧ 42 KB
fak_2013_226 1 ↧ 33 KB ↧ 36 KB
fak_2013_227 1 ↧ 35 KB ↧ 36 KB
fak_2013_228 1 ↧ 22 KB ↧ 24 KB
fak_2013_229 1 ↧ 22 KB ↧ 10 KB
fak_2013_230 1 ↧ 24 KB ↧ 33 KB
fak_2013_231 1 ↧ 91 KB ↧ 76 KB
fak_2013_232 1 ↧ 42 KB ↧ 40 KB
fak_2013_233 1 ↧ 21 KB ↧ 22 KB
fak_2013_234 1 ↧ 30 KB ↧ 26 KB
fak_2013_235 1 ↧ 35 KB ↧ 31 KB
fak_2013_236 1 ↧ 21 KB ↧ 28 KB
fak_2013_237 1 ↧ 33 KB ↧ 32 KB
fak_2013_238 1 ↧ 57 KB ↧ 58 KB
fak_2013_239 1 ↧ 23 KB ↧ 27 KB
fak_2013_240 1 ↧ 44 KB ↧ 40 KB
fak_2013_241 1 ↧ 35 KB ↧ 38 KB
fak_2013_242 1 2 ↧ 98 KB ↧ 109 KB
fak_2013_243 1 ↧ 53 KB ↧ 51 KB
fak_2013_244 1 ↧ 46 KB ↧ 44 KB
fak_2013_245 1 ↧ 33 KB ↧ 40 KB
fak_2013_246 1 ↧ 26 KB ↧ 21 KB
fak_2013_247 1 ↧ 17 KB ↧ 14 KB
fak_2013_248 1 ↧ 22 KB ↧ 22 KB
fak_2013_249 1 ↧ 23 KB ↧ 26 KB
fak_2013_250 1 ↧ 35 KB ↧ 13 KB
fak_2013_251 1 ↧ 39 KB ↧ 16 KB
fak_2013_252 1 ↧ 37 KB ↧ 14 KB
fak_2013_253 1 ↧ 45 KB ↧ 16 KB
fak_2013_254 1 ↧ 84 KB ↧ 48 KB
fak_2013_255 1 ↧ 18 KB ↧ 21 KB
fak_2013_256 1 ↧ 20 KB ↧ 34 KB
fak_2013_257 1 ↧ 20 KB ↧ 22 KB
fak_2013_258 1 ↧ 48 KB ↧ 50 KB
fak_2013_259 1 ↧ 31 KB ↧ 33 KB
fak_2013_260 1 ↧ 30 KB ↧ 28 KB
fak_2013_261 1 ↧ 31 KB ↧ 42 KB
fak_2013_262 1 ↧ 47 KB ↧ 31 KB
fak_2013_263 1 ↧ 45 KB ↧ 34 KB
fak_2013_264 1 ↧ 17 KB ↧ 21 KB
fak_2013_265 1 ↧ 42 KB ↧ 31 KB
fak_2013_266 1 ↧ 89 KB ↧ 73 KB
fak_2013_267 1 ↧ 38 KB ↧ 38 KB
fak_2013_268 1 ↧ 29 KB ↧ 31 KB
fak_2013_269 1 ↧ 28 KB ↧ 28 KB
fak_2013_270 1 ↧ 23 KB ↧ 24 KB
fak_2013_271 1 ↧ 41 KB ↧ 42 KB
fak_2013_272 1 ↧ 38 KB ↧ 41 KB
fak_2013_273 1 ↧ 29 KB ↧ 29 KB
fak_2013_274 1 ↧ 38 KB ↧ 33 KB
fak_2013_275 1 ↧ 61 KB ↧ 35 KB
fak_2013_276 1 ↧ 34 KB ↧ 35 KB
fak_2013_277 1 ↧ 52 KB
fak_2013_278 1 ↧ 28 KB ↧ 14 KB
fak_2013_279 1 ↧ 33 KB ↧ 28 KB
fak_2013_280 1 ↧ 21 KB ↧ 11 KB
fak_2013_281 1 ↧ 26 KB ↧ 23 KB
fak_2013_282 1 ↧ 38 KB ↧ 35 KB
fak_2013_283 1 ↧ 29 KB ↧ 36 KB
fak_2013_284 1 ↧ 50 KB ↧ 51 KB
fak_2013_285 1 ↧ 27 KB ↧ 18 KB
fak_2013_286 1 ↧ 35 KB ↧ 40 KB
fak_2013_287 1 ↧ 121 KB ↧ 152 KB
fak_2013_288 1 ↧ 52 KB ↧ 18 KB
fak_2013_289 1 ↧ 48 KB ↧ 56 KB
fak_2013_290 1 ↧ 31 KB ↧ 31 KB
fak_2013_291 1 ↧ 32 KB ↧ 33 KB
fak_2013_292 1 ↧ 33 KB ↧ 40 KB
fak_2013_293 1 ↧ 25 KB ↧ 24 KB
fak_2013_294 1 ↧ 38 KB ↧ 42 KB
fak_2013_295 1 ↧ 62 KB ↧ 19 KB
fak_2013_296 1 ↧ 65 KB ↧ 22 KB
fak_2013_297 1 ↧ 55 KB ↧ 18 KB
fak_2013_298 1 ↧ 39 KB ↧ 25 KB
fak_2013_299 1 ↧ 39 KB ↧ 24 KB
fak_2013_300 1 ↧ 27 KB ↧ 39 KB
fak_2013_301 1 ↧ 29 KB ↧ 31 KB
fak_2013_302 1 ↧ 31 KB ↧ 35 KB
fak_2013_303 1 ↧ 95 KB ↧ 72 KB
fak_2013_304 1 ↧ 22 KB ↧ 21 KB
fak_2013_305 1 ↧ 32 KB ↧ 30 KB
fak_2013_306 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2013_307 1 ↧ 17 KB ↧ 26 KB
fak_2013_308 1 ↧ 86 KB ↧ 55 KB
fak_2013_309 1 ↧ 50 KB ↧ 51 KB
fak_2013_310 1 ↧ 52 KB ↧ 55 KB
fak_2013_311 1 ↧ 22 KB ↧ 32 KB
fak_2013_312 1 ↧ 37 KB ↧ 36 KB
fak_2013_313 1 ↧ 18 KB ↧ 15 KB
fak_2013_314 1 ↧ 50 KB ↧ 44 KB
fak_2013_315 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2013_316 1 ↧ 20 KB ↧ 22 KB
fak_2013_317 1 ↧ 20 KB ↧ 17 KB
fak_2013_318 1 ↧ 21 KB ↧ 21 KB
fak_2013_319 1 ↧ 13 KB ↧ 9 KB
fak_2013_320 1 ↧ 24 KB ↧ 22 KB
fak_2013_321 1 ↧ 28 KB ↧ 26 KB
fak_2013_322 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2013_323 1 ↧ 14 KB ↧ 14 KB
fak_2013_324 1 ↧ 26 KB ↧ 9 KB
fak_2013_325 1 ↧ 32 KB ↧ 13 KB
fak_2013_326 1 ↧ 27 KB ↧ 11 KB
fak_2013_327 1 ↧ 27 KB ↧ 12 KB
fak_2013_328 1 ↧ 30 KB ↧ 19 KB
fak_2013_329 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
fak_2013_330 1 ↧ 15 KB ↧ 16 KB
fak_2013_331 1 ↧ 16 KB ↧ 17 KB
fak_2013_332 1 ↧ 18 KB ↧ 16 KB
fak_2013_333 1 ↧ 17 KB ↧ 17 KB
fak_2013_334 1 ↧ 18 KB ↧ 19 KB
fak_2013_335 1 ↧ 13 KB ↧ 13 KB
fak_2013_336 1 ↧ 46 KB ↧ 38 KB
fak_2013_337 1 ↧ 24 KB ↧ 19 KB
fak_2013_338 1 ↧ 17 KB ↧ 20 KB
fak_2013_339 1 ↧ 16 KB ↧ 17 KB
fak_2013_340 1 ↧ 12 KB ↧ 14 KB
fak_2013_341 1 ↧ 23 KB ↧ 24 KB
fak_2013_342 1 ↧ 22 KB ↧ 21 KB
fak_2013_343 1 ↧ 18 KB ↧ 21 KB
fak_2013_344 1 ↧ 20 KB ↧ 16 KB
fak_2013_345 1 ↧ 22 KB ↧ 16 KB
fak_2013_346 1 ↧ 15 KB ↧ 15 KB
fak_2013_347 1 ↧ 17 KB ↧ 15 KB
fak_2013_348 1 ↧ 25 KB ↧ 13 KB
fak_2013_349 1 ↧ 22 KB ↧ 27 KB
fak_2013_350 1 ↧ 15 KB ↧ 16 KB
fak_2013_351 1 ↧ 30 KB ↧ 32 KB
fak_2013_352 1 ↧ 14 KB ↧ 13 KB
fak_2013_353 1 ↧ 39 KB ↧ 58 KB
fak_2013_354 1 ↧ 42 KB ↧ 53 KB
fak_2013_355 1 ↧ 43 KB ↧ 46 KB
fak_2013_356 1 2 ↧ 66 KB ↧ 74 KB
fak_2013_357 1 ↧ 31 KB ↧ 37 KB
fak_2013_358 1 ↧ 38 KB ↧ 52 KB
fak_2013_359 1 ↧ 39 KB ↧ 40 KB
fak_2013_360 1 ↧ 27 KB ↧ 32 KB
fak_2013_361 1 ↧ 43 KB ↧ 78 KB
fak_2013_362 1 ↧ 24 KB ↧ 31 KB
fak_2013_363 1 ↧ 25 KB ↧ 35 KB
fak_2013_364 1 ↧ 47 KB ↧ 60 KB
fak_2013_365 1 ↧ 45 KB ↧ 53 KB
fak_2013_366 1 ↧ 43 KB ↧ 60 KB
fak_2013_367 1 2 ↧ 79 KB ↧ 112 KB
fak_2013_368 1 ↧ 39 KB ↧ 51 KB
fak_2013_369 1 ↧ 32 KB ↧ 42 KB
fak_2013_370 1 ↧ 74 KB ↧ 73 KB
fak_2013_371 1 ↧ 71 KB ↧ 69 KB
fak_2013_372 1 ↧ 67 KB ↧ 67 KB
fak_2013_373 1 ↧ 43 KB ↧ 57 KB
fak_2013_374 1 ↧ 44 KB ↧ 52 KB
fak_2013_375 1 ↧ 90 KB ↧ 97 KB
fak_2013_376 1 ↧ 29 KB ↧ 39 KB
fak_2013_377 1 2 ↧ 195 KB ↧ 211 KB
fak_2013_378 1 ↧ 33 KB ↧ 49 KB
fak_2013_379 1 ↧ 23 KB ↧ 15 KB
fak_2013_380 1 ↧ 17 KB ↧ 14 KB
fak_2013_381 1 ↧ 21 KB ↧ 30 KB
fak_2013_382 1 ↧ 20 KB ↧ 24 KB
fak_2013_383 1 ↧ 18 KB ↧ 14 KB
fak_2013_384 1 ↧ 15 KB ↧ 11 KB
fak_2013_385 1 ↧ 16 KB ↧ 16 KB
fak_2013_386 1 ↧ 19 KB ↧ 18 KB
fak_2013_387 1 ↧ 16 KB ↧ 19 KB
fak_2013_388 1 ↧ 14 KB ↧ 15 KB
fak_2013_389 1 ↧ 14 KB ↧ 13 KB
fak_2013_390 1 ↧ 14 KB ↧ 10 KB
fak_2013_391 1 ↧ 12 KB ↧ 13 KB
fak_2013_392 1 ↧ 19 KB ↧ 20 KB
fak_2013_393 1 ↧ 16 KB ↧ 17 KB
fak_2013_394 1 ↧ 17 KB ↧ 11 KB
fak_2013_395 1 ↧ 17 KB ↧ 12 KB
fak_2013_396 1 ↧ 21 KB ↧ 26 KB
fak_2013_397 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
fak_2013_398 1 ↧ 24 KB
fak_2013_399 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
fak_2013_400 1 ↧ 22 KB
fak_2013_401 1 ↧ 18 KB ↧ 20 KB
fak_2013_402 1 ↧ 18 KB ↧ 20 KB
fak_2013_403 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2013_404 1 ↧ 17 KB ↧ 20 KB
fak_2013_405 1 ↧ 20 KB ↧ 33 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2013_001 1 2 ↧ 48 KB ↧ 109 KB
zml_2013_002 1 2 3 4 5 6 7 ↧ 114 KB ↧ 331 KB
zml_2013_003 1 2 ↧ 83 KB ↧ 81 KB
zml_2013_004 1 2 ↧ 46 KB ↧ 70 KB