Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2012

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_2012_001 1 ↧ 25 KB ↧ 32 KB
obj_2012_002 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2012_003 1 ↧ 19 KB ↧ 30 KB
obj_2012_004 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2012_005 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
obj_2012_006 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2012_007 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
obj_2012_008 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
obj_2012_009 1 ↧ 13 KB ↧ 22 KB
obj_2012_010 1 ↧ 20 KB ↧ 30 KB
obj_2012_011 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2012_012 1 2 ↧ 45 KB ↧ 65 KB
obj_2012_013 1 2 ↧ 40 KB ↧ 55 KB
obj_2012_014 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2012_015 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2012_016 1 ↧ 14 KB ↧ 22 KB
obj_2012_018 1 ↧ 18 KB ↧ 36 KB
obj_2012_019 1 ↧ 17 KB ↧ 26 KB
obj_2012_020 1 ↧ 17 KB ↧ 32 KB
obj_2012_021 1 ↧ 16 KB ↧ 25 KB
obj_2012_022 1 ↧ 15 KB ↧ 26 KB
obj_2012_023 1 ↧ 16 KB ↧ 26 KB
obj_2012_024 1 ↧ 21 KB ↧ 30 KB
obj_2012_025 1 ↧ 16 KB ↧ 25 KB
obj_2012_026 1 2 ↧ 34 KB ↧ 51 KB
obj_2012_027 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2012_028 1 2 ↧ 29 KB ↧ 41 KB
obj_2012_029 1 2 ↧ 17 KB ↧ 30 KB
obj_2012_030 1 ↧ 15 KB ↧ 30 KB
obj_2012_031 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
obj_2012_032 1 ↧ 17 KB ↧ 32 KB
obj_2012_033 1 2 ↧ 17 KB ↧ 31 KB
obj_2012_034 1 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
obj_2012_035 1 ↧ 21 KB ↧ 27 KB
obj_2012_036 1 ↧ 16 KB ↧ 29 KB
obj_2012_037 1 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
obj_2012_038 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
obj_2012_039 1 ↧ 20 KB ↧ 29 KB
obj_2012_040 1 ↧ 15 KB ↧ 25 KB
obj_2012_041 1 ↧ 24 KB ↧ 36 KB
obj_2012_042 1 ↧ 17 KB ↧ 28 KB
obj_2012_043 1 ↧ 27 KB ↧ 39 KB
obj_2012_044 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
obj_2012_045 1 ↧ 22 KB ↧ 31 KB
obj_2012_046 1 ↧ 23 KB ↧ 34 KB
obj_2012_047 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2012_048 1 ↧ 14 KB ↧ 23 KB
obj_2012_049 1 ↧ 16 KB ↧ 26 KB
obj_2012_050 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
obj_2012_051 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
obj_2012_052 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_2012_053 1 2 ↧ 45 KB ↧ 67 KB
obj_2012_054 1 2 ↧ 33 KB ↧ 48 KB
obj_2012_055 1 ↧ 15 KB ↧ 26 KB
obj_2012_056 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
obj_2012_057 1 ↧ 17 KB ↧ 25 KB
obj_2012_058 1 ↧ 16 KB ↧ 30 KB
obj_2012_059 1 ↧ 16 KB ↧ 28 KB
obj_2012_060 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
obj_2012_062 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
obj_2012_063 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
obj_2012_064 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
obj_2012_065 1 ↧ 15 KB ↧ 24 KB
obj_2012_066 1 ↧ 15 KB ↧ 25 KB
obj_2012_067 1 ↧ 15 KB ↧ 26 KB
obj_2012_068 1 ↧ 16 KB ↧ 28 KB
obj_2012_069 1 ↧ 17 KB ↧ 28 KB
obj_2012_070 1 ↧ 16 KB ↧ 27 KB
obj_2012_071 1 ↧ 15 KB ↧ 27 KB
obj_2012_072 1 2 ↧ 22 KB ↧ 37 KB
obj_2012_073 1 ↧ 15 KB ↧ 26 KB
obj_2012_074 1 ↧ 17 KB ↧ 30 KB
obj_2012_075 1 ↧ 14 KB ↧ 22 KB
obj_2012_076 1 ↧ 14 KB ↧ 24 KB
obj_2012_077 1 ↧ 14 KB ↧ 25 KB
obj_2012_078 1 ↧ 16 KB ↧ 27 KB
obj_2012_079 1 ↧ 17 KB ↧ 30 KB
obj_2012_080 1 ↧ 16 KB ↧ 27 KB
obj_2012_081 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
obj_2012_082 1 ↧ 21 KB ↧ 33 KB
obj_2012_083 1 ↧ 18 KB ↧ 31 KB
obj_2012_084 1 ↧ 17 KB ↧ 31 KB
obj_2012_085 1 ↧ 20 KB ↧ 27 KB
obj_2012_086 1 ↧ 16 KB ↧ 27 KB
obj_2012_087 1 ↧ 17 KB ↧ 30 KB
obj_2012_088 1 ↧ 18 KB ↧ 29 KB
obj_2012_089 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
obj_2012_090 1 ↧ 18 KB ↧ 29 KB
obj_2012_091 1 ↧ 18 KB ↧ 30 KB
obj_2012_092 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
obj_2012_093 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
obj_2012_094 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
obj_2012_095 1 ↧ 16 KB ↧ 25 KB
obj_2012_096 1 ↧ 18 KB ↧ 28 KB
obj_2012_097 1 ↧ 17 KB ↧ 28 KB
obj_2012_098 1 ↧ 16 KB ↧ 26 KB
obj_2012_099 1 ↧ 22 KB ↧ 35 KB
obj_2012_100 1 ↧ 20 KB ↧ 29 KB
obj_2012_101 1 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
obj_2012_103 1 ↧ 14 KB ↧ 25 KB
obj_2012_104 1 ↧ 18 KB ↧ 31 KB
obj_2012_106 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
obj_2012_107 1 ↧ 27 KB ↧ 36 KB
obj_2012_108 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
obj_2012_109 1 ↧ 30 KB ↧ 42 KB
obj_2012_111 1 ↧ 20 KB ↧ 31 KB
obj_2012_112 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
obj_2012_113 1 ↧ 30 KB ↧ 41 KB
obj_2012_114 1 ↧ 19 KB ↧ 30 KB
obj_2012_115 1 2 3 ↧ 77 KB ↧ 127 KB
obj_2012_117 1 ↧ 18 KB ↧ 28 KB
obj_2012_118 1 ↧ 18 KB ↧ 32 KB
obj_2012_119 1 ↧ 18 KB ↧ 36 KB
obj_2012_120 1 ↧ 18 KB ↧ 34 KB
obj_2012_121 1 ↧ 16 KB ↧ 31 KB
obj_2012_122 1 ↧ 16 KB ↧ 30 KB
obj_2012_123 1 ↧ 17 KB ↧ 31 KB
obj_2012_124 1 ↧ 17 KB ↧ 31 KB
obj_2012_125 1 ↧ 27 KB ↧ 41 KB
obj_2012_126 1 ↧ 26 KB ↧ 36 KB
obj_2012_127 1 ↧ 25 KB ↧ 34 KB
obj_2012_128 1 ↧ 18 KB ↧ 30 KB
obj_2012_129 1 ↧ 27 KB ↧ 38 KB
obj_2012_131 1 ↧ 17 KB ↧ 32 KB
obj_2012_132 1 ↧ 26 KB ↧ 36 KB
obj_2012_133 1 ↧ 19 KB ↧ 36 KB
obj_2012_134 1 ↧ 30 KB ↧ 40 KB
obj_2012_136 1 ↧ 20 KB ↧ 34 KB
obj_2012_137 1 ↧ 25 KB ↧ 40 KB
obj_2012_138 1 ↧ 26 KB ↧ 40 KB
obj_2012_139 1 ↧ 22 KB ↧ 33 KB
obj_2012_141 1 ↧ 23 KB ↧ 35 KB
obj_2012_142 1 ↧ 27 KB ↧ 43 KB
obj_2012_144 1 ↧ 26 KB ↧ 37 KB
obj_2012_146 1 ↧ 29 KB ↧ 46 KB
obj_2012_147 1 ↧ 22 KB ↧ 32 KB
obj_2012_148 1 ↧ 26 KB ↧ 38 KB
obj_2012_149 1 ↧ 28 KB ↧ 45 KB
obj_2012_150 1 ↧ 25 KB ↧ 39 KB
obj_2012_151 1 ↧ 21 KB ↧ 33 KB
obj_2012_154 1 ↧ 21 KB ↧ 33 KB
obj_2012_156 1 ↧ 25 KB ↧ 38 KB
obj_2012_157 1 ↧ 27 KB ↧ 37 KB
obj_2012_158 1 ↧ 29 KB ↧ 40 KB
obj_2012_159 1 2 ↧ 48 KB ↧ 68 KB
obj_2012_160 1 2 ↧ 49 KB ↧ 70 KB
obj_2012_161 1 ↧ 30 KB ↧ 43 KB
obj_2012_163 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
obj_2012_164 1 ↧ 29 KB ↧ 42 KB
obj_2012_165 1 ↧ 25 KB ↧ 37 KB
obj_2012_166 1 ↧ 28 KB ↧ 39 KB
obj_2012_167 1 ↧ 25 KB ↧ 38 KB
obj_2012_168 1 ↧ 26 KB ↧ 41 KB
obj_2012_169 1 ↧ 16 KB ↧ 29 KB
obj_2012_170 1 ↧ 28 KB ↧ 41 KB
obj_2012_171 1 ↧ 27 KB ↧ 37 KB
obj_2012_172 1 ↧ 30 KB ↧ 44 KB
obj_2012_173 1 ↧ 16 KB ↧ 29 KB
obj_2012_174 1 ↧ 16 KB ↧ 32 KB
obj_2012_175 1 ↧ 26 KB ↧ 35 KB
obj_2012_176 1 ↧ 29 KB ↧ 39 KB
obj_2012_177 1 ↧ 31 KB ↧ 43 KB
obj_2012_178 1 ↧ 29 KB ↧ 39 KB
obj_2012_180 1 ↧ 27 KB ↧ 39 KB
obj_2012_181 1 ↧ 27 KB ↧ 36 KB
obj_2012_182 1 ↧ 26 KB ↧ 36 KB
obj_2012_183 1 ↧ 27 KB ↧ 37 KB
obj_2012_184 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
obj_2012_185 1 ↧ 24 KB ↧ 36 KB
obj_2012_186 1 ↧ 25 KB ↧ 37 KB
obj_2012_187 1 ↧ 24 KB ↧ 35 KB
obj_2012_188 1 ↧ 27 KB ↧ 37 KB
obj_2012_190 1 ↧ 26 KB ↧ 38 KB
obj_2012_193 1 ↧ 29 KB ↧ 39 KB
obj_2012_194 1 ↧ 33 KB ↧ 47 KB
obj_2012_195 1 ↧ 27 KB ↧ 38 KB
obj_2012_196 1 ↧ 16 KB ↧ 30 KB
obj_2012_197 1 ↧ 25 KB ↧ 35 KB
obj_2012_198 1 ↧ 25 KB ↧ 35 KB
obj_2012_199 1 ↧ 25 KB ↧ 34 KB
obj_2012_200 1 ↧ 33 KB ↧ 47 KB
obj_2012_202 1 ↧ 25 KB ↧ 36 KB
obj_2012_203 1 ↧ 23 KB ↧ 32 KB
obj_2012_205 1 ↧ 29 KB ↧ 43 KB
obj_2012_206 1 ↧ 25 KB ↧ 36 KB
obj_2012_207 1 ↧ 29 KB ↧ 41 KB
obj_2012_209 1 ↧ 23 KB ↧ 34 KB
obj_2012_210 1 ↧ 26 KB ↧ 41 KB
obj_2012_211 1 2 ↧ 43 KB ↧ 60 KB
obj_2012_212 1 ↧ 34 KB ↧ 49 KB
obj_2012_214 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
obj_2012_215 1 ↧ 29 KB ↧ 39 KB
obj_2012_216 1 ↧ 16 KB ↧ 28 KB
obj_2012_217 1 ↧ 26 KB ↧ 37 KB
obj_2012_219 1 ↧ 21 KB ↧ 28 KB
obj_2012_220 1 ↧ 30 KB ↧ 42 KB
obj_2012_221 1 ↧ 28 KB ↧ 39 KB
obj_2012_223 1 ↧ 27 KB ↧ 39 KB
obj_2012_224 1 ↧ 29 KB ↧ 42 KB
obj_2012_225 1 ↧ 26 KB ↧ 37 KB
obj_2012_226 1 ↧ 27 KB ↧ 38 KB
obj_2012_227 1 ↧ 35 KB ↧ 50 KB
obj_2012_228 1 ↧ 17 KB ↧ 28 KB
obj_2012_231 1 ↧ 25 KB ↧ 36 KB
obj_2012_233 1 ↧ 35 KB ↧ 51 KB
obj_2012_234 1 ↧ 34 KB ↧ 48 KB
obj_2012_235 1 ↧ 27 KB ↧ 37 KB
obj_2012_236 1 ↧ 25 KB ↧ 34 KB
obj_2012_237 1 ↧ 32 KB ↧ 47 KB
obj_2012_238 1 ↧ 34 KB ↧ 49 KB
obj_2012_239 1 ↧ 33 KB ↧ 48 KB
obj_2012_241 1 ↧ 24 KB ↧ 35 KB
obj_2012_242 1 ↧ 29 KB ↧ 42 KB
obj_2012_243 1 ↧ 33 KB ↧ 47 KB
obj_2012_245 1 ↧ 31 KB ↧ 45 KB
obj_2012_246 1 ↧ 30 KB ↧ 44 KB
obj_2012_247 1 ↧ 37 KB ↧ 53 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
fak_2012_001 1 ↧ 22 KB ↧ 39 KB
fak_2012_002 1 ↧ 31 KB ↧ 41 KB
fak_2012_003 1 ↧ 25 KB ↧ 35 KB
fak_2012_004 1 ↧ 53 KB ↧ 75 KB
fak_2012_005 1 ↧ 36 KB ↧ 46 KB
fak_2012_006 1 ↧ 34 KB ↧ 44 KB
fak_2012_007 1 ↧ 51 KB ↧ 68 KB
fak_2012_008 1 2 3 4 5 6 7 ↧ 194 KB ↧ 285 KB
fak_2012_009 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
fak_2012_010 1 ↧ 20 KB ↧ 36 KB
fak_2012_011 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_2012_012 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2012_013 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2012_014 1 ↧ 24 KB ↧ 36 KB
fak_2012_015 1 ↧ 17 KB ↧ 31 KB
fak_2012_016 1 ↧ 23 KB ↧ 33 KB
fak_2012_017 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
fak_2012_019 1 ↧ 23 KB ↧ 31 KB
fak_2012_020 1 ↧ 46 KB ↧ 57 KB
fak_2012_021 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2012_022 1 ↧ 22 KB ↧ 35 KB
fak_2012_023 1 ↧ 21 KB ↧ 40 KB
fak_2012_024 1 ↧ 16 KB ↧ 26 KB
fak_2012_025 1 ↧ 22 KB ↧ 33 KB
fak_2012_026 1 ↧ 25 KB ↧ 39 KB
fak_2012_027 1 ↧ 24 KB ↧ 30 KB
fak_2012_028 1 ↧ 21 KB ↧ 30 KB
fak_2012_029 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
fak_2012_030 1 ↧ 19 KB ↧ 24 KB
fak_2012_031 1 ↧ 24 KB ↧ 34 KB
fak_2012_032 1 ↧ 48 KB ↧ 68 KB
fak_2012_033 1 ↧ 20 KB ↧ 35 KB
fak_2012_034 1 ↧ 32 KB ↧ 48 KB
fak_2012_035 1 ↧ 26 KB ↧ 35 KB
fak_2012_036 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2012_037 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2012_038 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
fak_2012_039 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2012_040 1 ↧ 17 KB ↧ 32 KB
fak_2012_041 1 ↧ 27 KB ↧ 39 KB
fak_2012_042 1 ↧ 24 KB ↧ 32 KB
fak_2012_043 1 ↧ 20 KB ↧ 33 KB
fak_2012_044 1 ↧ 41 KB ↧ 60 KB
fak_2012_045 1 ↧ 29 KB ↧ 39 KB
fak_2012_046 1 ↧ 42 KB ↧ 58 KB
fak_2012_047 1 ↧ 36 KB ↧ 53 KB
fak_2012_048 1 ↧ 35 KB ↧ 53 KB
fak_2012_049 1 ↧ 19 KB ↧ 32 KB
fak_2012_050 1 ↧ 40 KB ↧ 58 KB
fak_2012_051 1 ↧ 21 KB ↧ 39 KB
fak_2012_052 1 ↧ 19 KB ↧ 42 KB
fak_2012_053 1 ↧ 12 KB ↧ 15 KB
fak_2012_054 1 ↧ 9 KB ↧ 12 KB
fak_2012_055 1 ↧ 11 KB ↧ 25 KB
fak_2012_056 1 ↧ 24 KB ↧ 32 KB
fak_2012_057 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
fak_2012_058 1 ↧ 20 KB ↧ 34 KB
fak_2012_059 1 ↧ 26 KB ↧ 40 KB
fak_2012_060 1 ↧ 15 KB ↧ 25 KB
fak_2012_061 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2012_062 1 ↧ 10 KB ↧ 14 KB
fak_2012_063 1 ↧ 13 KB ↧ 16 KB
fak_2012_064 1 ↧ 11 KB ↧ 14 KB
fak_2012_065 1 ↧ 28 KB ↧ 47 KB
fak_2012_066 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
fak_2012_067 1 ↧ 22 KB ↧ 32 KB
fak_2012_068 1 ↧ 20 KB ↧ 34 KB
fak_2012_069 1 ↧ 23 KB ↧ 39 KB
fak_2012_070 1 ↧ 37 KB ↧ 60 KB
fak_2012_071 1 ↧ 19 KB ↧ 34 KB
fak_2012_072 1 ↧ 10 KB ↧ 20 KB
fak_2012_073 1 ↧ 20 KB ↧ 25 KB
fak_2012_074 1 ↧ 13 KB ↧ 25 KB
fak_2012_075 1 ↧ 13 KB ↧ 22 KB
fak_2012_076 1 ↧ 19 KB ↧ 30 KB
fak_2012_077 1 ↧ 19 KB ↧ 39 KB
fak_2012_078 1 ↧ 16 KB ↧ 28 KB
fak_2012_079 1 ↧ 8 KB ↧ 11 KB
fak_2012_080 1 ↧ 8 KB ↧ 12 KB
fak_2012_081 1 ↧ 40 KB ↧ 50 KB
fak_2012_082 1 ↧ 26 KB ↧ 39 KB
fak_2012_083 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2012_084 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2012_085 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2012_086 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
fak_2012_087 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_2012_088 1 ↧ 3 KB ↧ 4 KB
fak_2012_089 1 ↧ 21 KB ↧ 31 KB
fak_2012_090 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
fak_2012_091 1 ↧ 23 KB ↧ 33 KB
fak_2012_092 1 2 ↧ 36 KB ↧ 67 KB
fak_2012_093 1 2 ↧ 44 KB ↧ 79 KB
fak_2012_094 1 ↧ 23 KB ↧ 34 KB
fak_2012_095 1 ↧ 22 KB ↧ 31 KB
fak_2012_096 1 ↧ 18 KB ↧ 27 KB
fak_2012_097 1 ↧ 19 KB ↧ 22 KB
fak_2012_098 1 ↧ 18 KB ↧ 28 KB
fak_2012_099 1 ↧ 36 KB ↧ 59 KB
fak_2012_100 1 ↧ 15 KB ↧ 18 KB
fak_2012_101 1 ↧ 15 KB ↧ 18 KB
fak_2012_102 1 ↧ 49 KB ↧ 70 KB
fak_2012_103 1 ↧ 18 KB ↧ 34 KB
fak_2012_104 1 ↧ 13 KB ↧ 21 KB
fak_2012_105 1 ↧ 16 KB ↧ 32 KB
fak_2012_106 1 ↧ 29 KB ↧ 43 KB
fak_2012_107 1 ↧ 49 KB ↧ 67 KB
fak_2012_108 1 ↧ 26 KB ↧ 32 KB
fak_2012_109 1 ↧ 25 KB ↧ 31 KB
fak_2012_110 1 ↧ 23 KB ↧ 27 KB
fak_2012_111 1 ↧ 27 KB ↧ 33 KB
fak_2012_112 1 ↧ 11 KB ↧ 21 KB
fak_2012_113 1 ↧ 15 KB ↧ 30 KB
fak_2012_114 1 ↧ 45 KB ↧ 75 KB
fak_2012_115 1 ↧ 33 KB ↧ 57 KB
fak_2012_116 1 ↧ 24 KB ↧ 35 KB
fak_2012_117 1 ↧ 16 KB ↧ 27 KB
fak_2012_118 1 ↧ 14 KB ↧ 23 KB
fak_2012_119 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2012_120 1 ↧ 15 KB ↧ 26 KB
fak_2012_121 1 ↧ 18 KB ↧ 35 KB
fak_2012_122 1 ↧ 20 KB ↧ 33 KB
fak_2012_123 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
fak_2012_124 1 ↧ 19 KB ↧ 24 KB
fak_2012_125 1 ↧ 12 KB ↧ 23 KB
fak_2012_126 1 ↧ 5 KB ↧ 7 KB
fak_2012_127 1 ↧ 33 KB ↧ 53 KB
fak_2012_128 1 ↧ 10 KB ↧ 21 KB
fak_2012_129 1 ↧ 21 KB ↧ 28 KB
fak_2012_130 1 ↧ 29 KB ↧ 38 KB
fak_2012_131 1 ↧ 14 KB ↧ 23 KB
fak_2012_132 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
fak_2012_133 1 ↧ 14 KB ↧ 20 KB
fak_2012_134 1 ↧ 20 KB ↧ 36 KB
fak_2012_135 1 ↧ 20 KB ↧ 28 KB
fak_2012_136 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2012_137 1 ↧ 19 KB ↧ 37 KB
fak_2012_138 1 ↧ 10 KB ↧ 21 KB
fak_2012_139 1 ↧ 26 KB ↧ 38 KB
fak_2012_140 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2012_141 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2012_142 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2012_143 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2012_144 1 ↧ 36 KB ↧ 52 KB
fak_2012_145 1 ↧ 20 KB ↧ 47 KB
fak_2012_146 1 ↧ 25 KB ↧ 37 KB
fak_2012_147 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
fak_2012_148 1 ↧ 13 KB ↧ 23 KB
fak_2012_149 1 ↧ 16 KB ↧ 31 KB
fak_2012_150 1 ↧ 13 KB ↧ 25 KB
fak_2012_151 1 ↧ 24 KB ↧ 40 KB
fak_2012_152 1 ↧ 22 KB ↧ 34 KB
fak_2012_153 1 ↧ 14 KB ↧ 21 KB
fak_2012_154 1 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
fak_2012_155 1 ↧ 3 KB ↧ 5 KB
fak_2012_156 1 ↧ 11 KB ↧ 23 KB
fak_2012_157 1 ↧ 36 KB ↧ 58 KB
fak_2012_158 1 ↧ 19 KB ↧ 31 KB
fak_2012_159 1 ↧ 23 KB ↧ 35 KB
fak_2012_160 1 ↧ 20 KB ↧ 35 KB
fak_2012_161 1 ↧ 21 KB ↧ 34 KB
fak_2012_162 1 ↧ 23 KB ↧ 38 KB
fak_2012_163 1 ↧ 13 KB ↧ 22 KB
fak_2012_164 1 ↧ 4 KB ↧ 6 KB
fak_2012_165 1 ↧ 13 KB ↧ 23 KB
fak_2012_166 1 ↧ 16 KB ↧ 20 KB
fak_2012_167 1 ↧ 14 KB ↧ 17 KB
fak_2012_168 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_2012_169 1 ↧ 21 KB ↧ 41 KB
fak_2012_170 1 ↧ 16 KB ↧ 42 KB
fak_2012_171 1 ↧ 16 KB ↧ 29 KB
fak_2012_172 1 ↧ 15 KB ↧ 23 KB
fak_2012_173 1 ↧ 27 KB ↧ 46 KB
fak_2012_174 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2012_175 1 ↧ 13 KB ↧ 22 KB
fak_2012_176 1 ↧ 13 KB ↧ 19 KB
fak_2012_177 1 ↧ 19 KB ↧ 24 KB
fak_2012_178 1 ↧ 28 KB ↧ 42 KB
fak_2012_179 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2012_180 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2012_181 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2012_182 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2012_183 1 ↧ 24 KB ↧ 38 KB
fak_2012_184 1 ↧ 20 KB ↧ 33 KB
fak_2012_185 1 ↧ 15 KB ↧ 18 KB
fak_2012_186 1 ↧ 22 KB ↧ 35 KB
fak_2012_187 1 ↧ 24 KB ↧ 39 KB
fak_2012_188 1 ↧ 31 KB ↧ 53 KB
fak_2012_189 1 ↧ 23 KB ↧ 35 KB
fak_2012_190 1 ↧ 18 KB ↧ 22 KB
fak_2012_191 1 ↧ 19 KB ↧ 24 KB
fak_2012_192 1 ↧ 19 KB ↧ 30 KB
fak_2012_193 1 ↧ 20 KB ↧ 32 KB
fak_2012_194 1 ↧ 17 KB ↧ 28 KB
fak_2012_195 1 ↧ 26 KB ↧ 39 KB
fak_2012_196 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_2012_197 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
fak_2012_198 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_2012_199 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
fak_2012_200 1 ↧ 39 KB ↧ 56 KB
fak_2012_201 1 ↧ 18 KB ↧ 30 KB
fak_2012_202 1 ↧ 19 KB ↧ 40 KB
fak_2012_203 1 ↧ 18 KB ↧ 31 KB
fak_2012_204 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2012_205 1 2 ↧ 32 KB ↧ 68 KB
fak_2012_206 1 2 ↧ 36 KB ↧ 75 KB
fak_2012_207 1 ↧ 15 KB ↧ 29 KB
fak_2012_208 1 ↧ 11 KB ↧ 20 KB
fak_2012_209 1 ↧ 31 KB ↧ 53 KB
fak_2012_210 1 ↧ 22 KB ↧ 37 KB
fak_2012_211 1 ↧ 12 KB ↧ 21 KB
fak_2012_212 1 ↧ 17 KB ↧ 27 KB
fak_2012_213 1 ↧ 15 KB ↧ 25 KB
fak_2012_214 1 ↧ 14 KB ↧ 25 KB
fak_2012_215 1 ↧ 20 KB ↧ 32 KB
fak_2012_216 1 ↧ 27 KB ↧ 33 KB
fak_2012_217 1 ↧ 26 KB ↧ 34 KB
fak_2012_218 1 ↧ 26 KB ↧ 33 KB
fak_2012_219 1 ↧ 21 KB ↧ 42 KB
fak_2012_220 1 ↧ 26 KB ↧ 38 KB
fak_2012_221 1 ↧ 17 KB ↧ 26 KB
fak_2012_222 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2012_223 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
fak_2012_224 1 ↧ 27 KB ↧ 43 KB
fak_2012_225 1 ↧ 26 KB ↧ 46 KB
fak_2012_226 1 ↧ 25 KB ↧ 40 KB
fak_2012_227 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
fak_2012_228 1 ↧ 22 KB ↧ 28 KB
fak_2012_229 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
fak_2012_230 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2012_231 1 ↧ 23 KB ↧ 31 KB
fak_2012_232 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2012_233 1 ↧ 16 KB ↧ 30 KB
fak_2012_234 1 ↧ 19 KB ↧ 35 KB
fak_2012_235 1 ↧ 18 KB ↧ 35 KB
fak_2012_236 1 ↧ 34 KB ↧ 49 KB
fak_2012_237 1 ↧ 34 KB ↧ 50 KB
fak_2012_238 1 ↧ 26 KB ↧ 37 KB
fak_2012_239 1 ↧ 19 KB ↧ 25 KB
fak_2012_240 1 ↧ 24 KB ↧ 33 KB
fak_2012_241 1 ↧ 34 KB ↧ 51 KB
fak_2012_242 1 ↧ 24 KB ↧ 34 KB
fak_2012_243 1 ↧ 25 KB ↧ 35 KB
fak_2012_244 1 ↧ 43 KB ↧ 60 KB
fak_2012_245 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2012_246 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2012_247 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2012_248 1 ↧ 23 KB ↧ 27 KB
fak_2012_249 1 ↧ 20 KB ↧ 24 KB
fak_2012_250 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
fak_2012_251 1 ↧ 22 KB ↧ 36 KB
fak_2012_252 1 ↧ 25 KB ↧ 33 KB
fak_2012_253 1 ↧ 28 KB ↧ 39 KB
fak_2012_254 1 ↧ 27 KB ↧ 39 KB
fak_2012_255 1 ↧ 23 KB ↧ 34 KB
fak_2012_256 1 ↧ 31 KB ↧ 45 KB
fak_2012_257 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_2012_258 1 ↧ 28 KB ↧ 42 KB
fak_2012_259 1 ↧ 30 KB ↧ 40 KB
fak_2012_260 1 ↧ 18 KB ↧ 23 KB
fak_2012_261 1 ↧ 17 KB ↧ 28 KB
fak_2012_262 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_2012_263 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
fak_2012_264 1 ↧ 19 KB ↧ 26 KB
fak_2012_265 1 ↧ 25 KB ↧ 32 KB
fak_2012_266 1 ↧ 32 KB ↧ 41 KB
fak_2012_267 1 ↧ 22 KB ↧ 33 KB
fak_2012_268 1 ↧ 29 KB ↧ 39 KB
fak_2012_269 1 ↧ 14 KB ↧ 29 KB
fak_2012_270 1 ↧ 25 KB ↧ 32 KB
fak_2012_271 1 ↧ 36 KB ↧ 53 KB
fak_2012_272 1 ↧ 31 KB ↧ 43 KB
fak_2012_273 1 ↧ 43 KB ↧ 60 KB
fak_2012_274 1 ↧ 24 KB ↧ 35 KB
fak_2012_275 1 ↧ 24 KB ↧ 34 KB
fak_2012_276 1 ↧ 19 KB ↧ 33 KB
fak_2012_277 1 ↧ 17 KB ↧ 28 KB
fak_2012_278 1 ↧ 16 KB ↧ 26 KB
fak_2012_279 1 ↧ 18 KB ↧ 31 KB
fak_2012_280 1 ↧ 28 KB ↧ 39 KB
fak_2012_281 1 ↧ 25 KB ↧ 36 KB
fak_2012_282 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
fak_2012_283 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
fak_2012_284 1 ↧ 23 KB ↧ 31 KB
fak_2012_285 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_2012_286 1 ↧ 21 KB ↧ 32 KB
fak_2012_287 1 ↧ 32 KB ↧ 39 KB
fak_2012_288 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_2012_289 1 ↧ 12 KB ↧ 21 KB
fak_2012_290 1 ↧ 8 KB ↧ 21 KB
fak_2012_291 1 ↧ 15 KB ↧ 26 KB
fak_2012_292 1 ↧ 9 KB ↧ 19 KB
fak_2012_293 1 ↧ 13 KB ↧ 25 KB
fak_2012_294 1 ↧ 16 KB ↧ 25 KB
fak_2012_295 1 ↧ 26 KB ↧ 38 KB
fak_2012_296 1 ↧ 35 KB ↧ 53 KB
fak_2012_297 1 ↧ 20 KB ↧ 29 KB
fak_2012_298 1 ↧ 22 KB ↧ 27 KB
fak_2012_299 1 ↧ 34 KB ↧ 48 KB
fak_2012_300 1 ↧ 33 KB ↧ 49 KB
fak_2012_301 1 ↧ 28 KB ↧ 42 KB
fak_2012_302 1 ↧ 33 KB ↧ 48 KB
fak_2012_303 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
fak_2012_304 1 ↧ 50 KB ↧ 73 KB
fak_2012_305 1 ↧ 22 KB ↧ 34 KB
fak_2012_306 1 ↧ 24 KB ↧ 37 KB
fak_2012_307 1 ↧ 23 KB ↧ 34 KB
fak_2012_308 1 ↧ 29 KB ↧ 40 KB
fak_2012_309 1 ↧ 21 KB ↧ 33 KB
fak_2012_310 1 ↧ 32 KB ↧ 47 KB
fak_2012_311 1 ↧ 24 KB ↧ 31 KB
fak_2012_312 1 ↧ 24 KB ↧ 34 KB
fak_2012_313 1 ↧ 28 KB ↧ 36 KB
fak_2012_314 1 ↧ 44 KB ↧ 63 KB
fak_2012_315 1 ↧ 23 KB ↧ 30 KB
fak_2012_316 1 ↧ 17 KB ↧ 29 KB
fak_2012_317 1 ↧ 24 KB ↧ 34 KB
fak_2012_318 1 ↧ 24 KB ↧ 33 KB
fak_2012_319 1 ↧ 32 KB ↧ 42 KB
fak_2012_320 1 ↧ 16 KB ↧ 24 KB
fak_2012_321 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
fak_2012_322 1 ↧ 26 KB ↧ 37 KB
fak_2012_323 1 ↧ 21 KB ↧ 36 KB
fak_2012_324 1 ↧ 17 KB ↧ 23 KB
fak_2012_325 1 ↧ 27 KB ↧ 35 KB
fak_2012_326 1 ↧ 26 KB ↧ 36 KB
fak_2012_327 1 ↧ 10 KB ↧ 20 KB
fak_2012_328 1 ↧ 32 KB ↧ 44 KB
fak_2012_330 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
fak_2012_331 1 ↧ 35 KB ↧ 46 KB
fak_2012_332 1 ↧ 51 KB ↧ 78 KB
fak_2012_333 1 ↧ 26 KB ↧ 39 KB
fak_2012_334 1 ↧ 29 KB ↧ 47 KB
fak_2012_335 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_2012_336 1 ↧ 12 KB ↧ 21 KB
fak_2012_337 1 ↧ 26 KB ↧ 34 KB
fak_2012_338 1 ↧ 27 KB ↧ 42 KB
fak_2012_348 1 ↧ 20 KB ↧ 31 KB
fak_2012_349 1 ↧ 23 KB ↧ 35 KB
fak_2012_350 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
fak_2012_351 1 ↧ 28 KB ↧ 42 KB
fak_2012_352 1 ↧ 26 KB ↧ 43 KB
fak_2012_353 1 ↧ 28 KB ↧ 46 KB
fak_2012_354 1 ↧ 26 KB ↧ 41 KB
fak_2012_356 1 ↧ 21 KB ↧ 31 KB
fak_2012_357 1 ↧ 31 KB ↧ 48 KB
fak_2012_358 1 ↧ 34 KB ↧ 47 KB
fak_2012_359 1 ↧ 27 KB ↧ 36 KB
fak_2012_360 1 ↧ 24 KB ↧ 39 KB
fak_2012_361 1 ↧ 24 KB ↧ 35 KB
fak_2012_362 1 ↧ 21 KB ↧ 31 KB
fak_2012_363 1 ↧ 29 KB ↧ 48 KB
fak_2012_364 1 ↧ 25 KB ↧ 36 KB
fak_2012_365 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_2012_366 1 ↧ 32 KB ↧ 44 KB
fak_2012_367 1 ↧ 24 KB ↧ 29 KB
fak_2012_368 1 ↧ 26 KB ↧ 48 KB
fak_2012_369 1 ↧ 29 KB ↧ 38 KB
fak_2012_370 1 ↧ 32 KB ↧ 41 KB
fak_2012_371 1 ↧ 109 KB ↧ 207 KB
fak_2012_372 1 ↧ 27 KB ↧ 40 KB
fak_2012_373 1 ↧ 24 KB ↧ 34 KB
fak_2012_374 1 ↧ 32 KB ↧ 45 KB
fak_2012_375 1 ↧ 29 KB ↧ 40 KB
fak_2012_376 1 ↧ 35 KB ↧ 49 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_2012_001 1 2 3 4 5 6 7 ↧ 94 KB ↧ 330 KB