Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv 2011

podľa zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Objednávky

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
obj_10_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 18 KB
obj_10-2_2011 1 ↧ 12 KB ↧ 18 KB
obj_102_2011 1 ↧ 22 KB ↧ 26 KB
obj_11_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
obj_116_2011 1 ↧ 19 KB ↧ 29 KB
obj_1_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
obj_13_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
obj_145_2011 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
obj_15_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
obj_16_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
obj_17_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 21 KB
obj_18_2011 1 ↧ 10 KB ↧ 15 KB
obj_183_2011 1 ↧ 19 KB ↧ 23 KB
obj_186_2011 1 ↧ 19 KB ↧ 27 KB
obj_19-1_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 16 KB
obj_19_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 16 KB
obj_19-2_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 17 KB
obj_192_2011 1 ↧ 20 KB ↧ 30 KB
obj_201_2011 1 ↧ 21 KB ↧ 27 KB
obj_21_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
obj_214_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 26 KB
obj_217_2011 1 ↧ 24 KB ↧ 30 KB
obj_2_2011 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
obj_22_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
obj_23_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
obj_24_2011 1 ↧ 10 KB ↧ 16 KB
obj_27_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
obj_28_2011 1 ↧ 12 KB ↧ 16 KB
obj_28-2_2011 1 ↧ 2 KB ↧ 3 KB
obj_29_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
obj_31_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
obj_3_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
obj_32_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
obj_34_2011 1 ↧ 12 KB ↧ 15 KB
obj_36_2011 1 ↧ 10 KB ↧ 16 KB
obj_37_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
obj_39_2011 1 ↧ 12 KB ↧ 15 KB
obj_40_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
obj_42-1_2011 1 ↧ 12 KB ↧ 15 KB
obj_42-2_2011 1 ↧ 8 KB ↧ 11 KB
obj_44_2011 1 ↧ 20 KB ↧ 29 KB
obj_45_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 19 KB
obj_47_2011 1 ↧ 12 KB ↧ 18 KB
obj_48_2011 1 ↧ 17 KB ↧ 26 KB
obj_5_2011 1 ↧ 10 KB ↧ 16 KB
obj_53_1_2011 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
obj_53_2_2011 1 ↧ 9 KB ↧ 13 KB
obj_8_2011 1 ↧ 10 KB ↧ 16 KB
obj_9_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 19 KB

Faktúry

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
2011-03-16_fak_96 1 ↧ 11 KB ↧ 21 KB
fak_10_2011 1 ↧ 24 KB ↧ 31 KB
fak_11_2011 1 ↧ 18 KB ↧ 24 KB
fak_1_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_12_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
fak_13_2011 1 ↧ 19 KB ↧ 28 KB
fak_14_2011 1 ↧ 24 KB ↧ 32 KB
fak_15_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 20 KB
fak_16_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 25 KB
fak_169_2011 1 ↧ 22 KB ↧ 32 KB
fak_17_2011 1 ↧ 26 KB ↧ 37 KB
fak_176_2011 1 ↧ 35 KB ↧ 49 KB
fak_18_2011 1 ↧ 21 KB ↧ 32 KB
fak_184_2011 1 ↧ 36 KB ↧ 49 KB
fak_19_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
fak_2011_345 1 ↧ 27 KB ↧ 41 KB
fak_2011_346 1 ↧ 25 KB ↧ 35 KB
fak_2011_78 1 ↧ 19 KB ↧ 33 KB
fak_2011_79 1 ↧ 9 KB ↧ 20 KB
fak_2011_80 1 ↧ 37 KB ↧ 48 KB
fak_2011_82 1 ↧ 14 KB ↧ 23 KB
fak_2011_83 1 ↧ 15 KB ↧ 34 KB
fak_20_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_21_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 21 KB
fak_2_2011 1 ↧ 20 KB ↧ 26 KB
fak_22-1_2011 1 ↧ 18 KB ↧ 29 KB
fak_22-2_2011 1 ↧ 12 KB ↧ 17 KB
fak_23_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 17 KB
fak_24_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 20 KB
fak_244_2011 1 ↧ 35 KB ↧ 44 KB
fak_25_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 22 KB
fak_26_2011 1 ↧ 22 KB ↧ 28 KB
fak_27_2011 1 ↧ 24 KB ↧ 31 KB
fak_28_2011 1 ↧ 27 KB ↧ 34 KB
fak_29_2011 1 ↧ 25 KB ↧ 31 KB
fak_300_2011 1 2 ↧ 56 KB ↧ 72 KB
fak_30_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_31_2011 1 ↧ 20 KB ↧ 31 KB
fak_3_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 16 KB
fak_320_2011 1 2 ↧ 47 KB ↧ 79 KB
fak_32_2011 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_33_2011 1 ↧ 22 KB ↧ 29 KB
fak_34_2011 1 ↧ 9 KB ↧ 12 KB
fak_35_2011 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
fak_36_2011 1 ↧ 25 KB ↧ 33 KB
fak_37_2011 1 ↧ 21 KB ↧ 31 KB
fak_38_2011 1 ↧ 22 KB ↧ 31 KB
fak_39_2011 1 ↧ 17 KB ↧ 24 KB
fak_40_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_41_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 23 KB
fak_4_2011 1 ↧ 10 KB ↧ 13 KB
fak_42_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
fak_43_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 16 KB
fak_44_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 15 KB
fak_45_2011 1 ↧ 17 KB ↧ 22 KB
fak_46_2011 1 ↧ 21 KB ↧ 25 KB
fak_47_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 14 KB
fak_48_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_49_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_50_2011 1 ↧ 21 KB ↧ 28 KB
fak_51_2011 1 ↧ 21 KB ↧ 24 KB
fak_5_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 14 KB
fak_52_2011 1 ↧ 9 KB ↧ 13 KB
fak_53_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 20 KB
fak_54_2011 1 2 ↧ 31 KB ↧ 46 KB
fak_55_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 16 KB
fak_56_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 22 KB
fak_57_2011 1 ↧ 20 KB ↧ 32 KB
fak_58_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 21 KB
fak_59_2011 1 ↧ 18 KB ↧ 26 KB
fak_60_2011 1 ↧ 10 KB ↧ 13 KB
fak_61_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 21 KB
fak_6_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_62_2011 1 ↧ 28 KB ↧ 40 KB
fak_63_2011 1 ↧ 18 KB ↧ 25 KB
fak_64_2011 1 ↧ 21 KB ↧ 29 KB
fak_65_2011 1 ↧ 15 KB ↧ 19 KB
fak_66_2011 1 ↧ 16 KB ↧ 23 KB
fak_67_2011 1 ↧ 9 KB ↧ 21 KB
fak_68_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 18 KB
fak_69_2011 1 ↧ 23 KB ↧ 32 KB
fak_70_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 16 KB
fak_71_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 17 KB
fak_7_2011 1 ↧ 22 KB ↧ 30 KB
fak_72_2011 1 ↧ 13 KB ↧ 17 KB
fak_73_2011 1 ↧ 17 KB ↧ 21 KB
fak_74_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 17 KB
fak_75_2011 1 ↧ 14 KB ↧ 18 KB
fak_76_2011 1 ↧ 30 KB ↧ 47 KB
fak_77_2011 1 ↧ 20 KB ↧ 46 KB
fak_8_2011 1 ↧ 11 KB ↧ 14 KB
fak_9_2011 1 ↧ 25 KB ↧ 32 KB
fakt_2011_02_15_c20110080 1 ↧ 41 KB ↧ 58 KB
fakt_2011_02_15_c7150461903 1 ↧ 45 KB ↧ 60 KB
fakt_2011_0218_7311020108 1 ↧ 45 KB ↧ 74 KB
fakt_2011_02_21_20110048 1 ↧ 36 KB ↧ 50 KB

Zmluvy

Dokumentstrany (PNG)DJVUPDF
zml_1_1-2011 1 2 3 4 ↧ 154 KB ↧ 278 KB
zml_2011_003 1 2 3 ↧ 88 KB ↧ 360 KB
zml_2011_004 1 2 3 ↧ 90 KB ↧ 349 KB
zml-2011-06-30 1 2 3 4 5 ↧ 94 KB ↧ 218 KB