Jazyková poradňa JÚĽŠ SAV

Rozšírili sme fungovanie telefonickej jazykovej poradne aj na popoludňajšie hodiny (od 12.2.2018).

Zastihnete nás každý pracovný deň v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a popoludní od 13.00 hod. do 15.00 hod na tel. čísle 02/54 43 17 61-2.